Besat og befriet 1940-1945 - en tidslinje til gymnasium og hf fra lokalekilder.dk

Kom tæt på livet under besættelsen i Sydsjælland og på Lolland og Falster med lokale historiske kilder. Kilderne på tidslinjen er udvalgt til historieundervisningen i grundskole, gymnasium og HF og er suppleret af både beskrivelser og relevante arbejdsspørgsmål.

Gennem kilderne kan I følge, hvordan hverdagslivet udfoldede sig under den tyske besættelse i Sydsjælland og på Lolland og Falster. Kilderne er en spændende blanding af officielle dokumenter, billeder, rationeringsmærker, klip fra illegale aviser, breve og beretninger af befolkningens oplevelser. ;xNLx;Tidslinjen tager udgangspunkt i temaerne: Tyskere i Danmark, Dagligliv og Modstand og bygger på materiale fra [lokalekilder.dk](http://www.lokalekilder.dk/), som er udarbejdet af kommunearkiverne i Kulturregion Storstrøm: NæstvedArkiverne, Lolland Stadsarkiv, Faxe Kommunes Arkiver og Guldborgsund Stadsarkiv. ;xNLx;På [lokalekilder.dk](http://www.lokalekilder.dk/) finder du flere originale kilder, hvis der er nogle af historierne, som I vil gå mere i dybden med. ;xNLx;Fotografer og illustratorer er angivet ved hvert enkelt billede. [lokalekilder.dk](http://www.lokalekilder.dk/) har så vidt muligt søgt at finde frem til evt. rettighedshavere til de anvendte illustrationer. Skulle du mene at eje nogle rettigheder, der ikke er blevet honoreret, bedes du henvende dig til Lokalekilder.dk via NæstvedArkiverne, Lolland Stadsarkiv, Guldborgsund Stadsarkiv eller Faxe Kommunes Arkiver.;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xSTx;i;xETx;Lærervejledning - Gymnasium og HF;xSTx;/i;xETx;;xNLx;Tidslinjen "Besat og befriet 1940-1945 fra lokalekilder.dk" knytter sig til kernestofområdet 1914-1989: Kampen om det gode samfund. Tidslinjen giver eleverne mulighed for at beskæftige sig med originale kilder fra Danmark 1940-45. Tidslinjens indhold harmonerer med stx-bekendtgørelsen (2013), idet der lægges op til at bearbejde forskelligartet historisk materiale samt anvendelse af fagets metoder. Tidslinjen giver eleverne kendskab til historiske begivenheder gennem adgang til de originale kilder, og den vil give eleverne redskaber og øvelse i kildekritik. ;xNLx;;xNLx;Arbejdsspørgsmålene til kilderne harmonerer med de faglige mål for historiefaget, og der lægges op til analyse og vurdering af historiske sammenhænge og problemstillinger – og sammenhængsforståelse i samspil med det kronologiske overblik. Eleverne får redskaber til at vurdere og forholde sig metodisk-kritisk til historisk materiale og brug af historien.;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xSTx;i;xETx;Kilder og kildekritik;xSTx;/i;xETx;;xNLx;Tidslinjen indeholder forskellige kildetyper og giver mulighed for et grundigt, kildekritisk arbejde med analysen af kilderne, der med fordel kan suppleres med fortolkninger af tiden og dermed til historiefortolkningen og historiebrugen. ;xNLx;Som hjælp kan eleverne tage udgangspunkt i Rigsarkivets [Den lille guldbog om kildekritik](http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wp-content/uploads/sites/12/2015/09/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf) om grundbegreber og værktøjer.;xNLx;;xNLx;

Beslaglæggelser

Den tyske besættelsesmagt beslaglagde ejendomme til indkvartering af de tyske soldater. Fra februar 1945 blev de beslaglagte ejendomme også brugt som flygtningelejre for tyskere, der var på flugt fra krigen.

Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse

Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse (LAB) arbejdede for at bekæmpe arbejdsløsheden, blandt andet ved at indsamle husholdningsaffald, så det kunne genbruges til grisefoder.

Illegale blade

Under besættelsen blev der udgivet 550 forskellige slags illegale blade. Det var ikke blade, man kunne købe eller abonnere på, for de var ulovlige, og både tysk og dansk politi forsøgte at stoppe dem.

Intro til Modstand

Modstanden mod den tyske besættelsesmagt voksede under besættelsen og antog flere forskellige udtryk. Det begyndte med alsang og udgivelse af illegale blade, og senere voksede modstandsbevægelsen i styrke og blev et symbol på Danmarks modstand, og som efter befrielsen fik en helt særlig status.

Alsang

Alsang blev et fænomen under krigen og et symbol på folkets modstand mod den tyske overmagt. Fællessangen begyndte i sommeren 1940. Formålet var at synge fædrelandssange og på den måde vise nationalt sammenhold og fællesskab.

Frihedskampen

Samlingsregeringen valgte fra besættelsestidens begyndelse en samarbejdsstrategi for at skåne landet og befolkningen. Modstandsbevægelsens strategi var derimod at yde mest mulig modstand mod besættelsesmagten blandt andet gennem sabotage. Ved befrielsen blev modstandsfolkene hyldet som helte.

Beskyttelse af borgerne

Allerede inden den tyske besættelse forberedte danskerne sig på krig. Især angreb fra luften blev anset som en stor trussel. Der blev lavet beredskabsplaner, bygget beskyttelsesrum og mange meldte sig som husvagter.

Intro til Dagligliv

Der blev vendt op og ned på hverdagen, da tyskerne besatte Danmark, og danskerne skulle lære at leve med beskyttelsesrum, varemangel og udgangsforbud. Mange tiltag skulle hjælpe i en svær tid: Mødrehjælpen, vagtværn, beredskabsplaner, rationeringskort og hjælp til de mange arbejdsløse.

Lazaret

I krigens sidste tid ankom mange sårede tyske soldater og flygtninge til Danmark. De blev behandlet af tyske læger og sygeplejersker på krigslazaretter, der var indrettet på for eksempel skoler.

Modstandsbevægelsens særstatus efter krigen

Modstandsbevægelsen voksede mod slutningen af krigen og blev en magtfaktor i Danmark, både som symbol på modstanden mod tyskerne og som en væbnet styrke. Modstandsbevægelsen og dens medlemmer opnåede både på landsplan og lokalt en særstatus efter befrielsen.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close