Kronologija Umanotere

Umanotera: Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Svetilnik praks trajnostnega razvoja. Pobudniki potrebnih sprememb. Globalna zavest. Drznost. Svoboda odločanja in delovanja. Sodelovanje. Učinkovitost. Alternativna moč razmišljanja. Ozaveščanje in razvoj novih družbenih vrednot in struktur. Strateško mreženje vladnih, nevladnih in gospodarskih akterjev. Učinkovita izvedba zastavljenih ciljev in projektov. Vse to smo Umanotera

5. letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo

Osrednji namen tokratnega srečanja je bilo načrtovanje skupne poti v prihodnje - oblikovanje strategije mreže, temeljnega dokumenta, ki bo naš kompas za prihodnost. Namen srečanja je bilo tudi druženje članic mreže in povečanje občutka pripadnosti ter povezanosti. Na srečanju smo naredili aktiven pregled delovanja mreže, se seznanili z aktualnim dogajanjem, z oblikovanjem vizije smo se odločili kam želimo, s strategijo pa začrtali pot kako bomo do željenega cilja prišli.

Umanoterin prvoaprilski kviz

Ni vam več treba skrbeti za prihodnost Ker danes ugotavljamo, da je gospodarstvo zeleno, da se ledeniki ne talijo več in da supermarketi po vsej državi prodajajo le še ekološke izdelke iz pravične trgovine. Zato kar brezskrbno… kliknite na spodnjo povezavo in odigrajte Umanoterin prvoaprilski kviz.

Dialog z državljani: Krožno gospodarstvo - dobro za okolje in razvoj

10. marca se je v Hotelu Slon odvil pogovor z evropskim komisarjem za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenum VELLA in evropsko komisarko za promet Violeto BULC. Kot predstavnika slovenske civilne družbe in gospodarstva sta se komisarjema pridružila Erika Oblak iz Društva Ekologi brez meja in Aleš Dolenc, direktor podjetja M Sora. Evropska komisija je konec minulega leta objavila zajeten sveženj ukrepov, s katerim želi spodbuditi prehod Evrope v gospodarstvo, v katerem se viri uporabljajo bolj trajnostno. Predlagani ukrepi naj bi prispevali k „zaprtju zanke“ življenjskih ciklov proizvodov in prinesli koristi za okolje in gospodarstvo. Na dialogu so udeleženci komisarjema zastavljali vprašanja in delili mnenja o krožnem gospodarsvtu ter potrebnih spremembah za doseganje prehoda. Dialog s komisarjema je organiziralo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Umanotero.

Javni poziv odgovornim glede pritiska na okoljske nevladne organizacije v zadevi Magna

Nevladne organizacije smo danes odgovornim glede izvedenega pritiska na nevladne organizacije v zadevi Magna poslale javni poziv, v katerem odgovorne pozivamu k odzivu in opredelitvi do problematike napada na okoljske nevladne organizacije.

Dokumentarni film PRAVA CENA (The true cost)

Dokumentarni film Prava cena pripoveduje zgodbo o oblačilih, ki jih nosimo, o ljudeh, ki jih izdelujejo, in učinku, ki ga ima tekstilna industrija na ta planet.

Sporazum CETA stopa v začasno rabo, vlada še ni izpolnila svojih zavez glede CETE

Sporazum o prosti trgovini med EU in Kanado, znan pod kratico CETA, ki po izračunih študije po naročilu Ministrstva za gospodarstvo prinaša tisočinko odstotka višji BDP na letni ravni v desetletnem obdobju, je danes stopil v začasno rabo.

Mednarodne organizacije pozivajo k spoštovanju demokratičnih pravic in procesov

65 mednarodnih nevladnih organizacij in mrež je na predsednika vlade dr. Mira Cerarja naslovilo pismo, v katerem so izrazile zaskrbljenost glede pritiskov na civilno družbo in nevladne organizacije v Sloveniji, ki delujejo v javnem interesu na področju varovanja okolja.

Umanotera v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Magno

Umanotera si je v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za lakirnico, ki jo avtomobilski dobavitelj Magna Steyr načrtuje zgraditi v občini Hoče – Slivnica, prizadevala za zmanjšanje negativnih vplivov tovornega prometa in vztrajala pri prenosu transporta na železnico.

Posvet: Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

Na vključujoč način zasnovan in k trajnostnim ciljem usmerjen občinski proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje. Občine, ki razvijajo spretnosti pridobivanja sredstev, ustvarjanja prihrankov, zadrževanja finančnih tokov v lokalnem okolju ter k trajnostnim ciljem usmerjene porabe razpoložljivih sredstev, postanejo privlačne za bivanje, obiskovalce in investitorje.

Za podaljšanje NEK je treba izvesti PVO in pridobiti okoljevarstveno soglasje

MOP je kot drugostopenjski organ odločil v zvezi s pritožbo nevladnih organizacij PIC, Focus, Umanotera in SE-F zoper sklep Agencije RS za okolje (ARSO), da za podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK) presoja vplivov na okolje ni potrebna. Ministrstvo je ta sklep odpravilo in odločilo, da je za podaljšanje obratovalne dobe iz 40 na 60 let, tj. do leta 2043, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close