Kronologija Umanotere

Umanotera: Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Svetilnik praks trajnostnega razvoja. Pobudniki potrebnih sprememb. Globalna zavest. Drznost. Svoboda odločanja in delovanja. Sodelovanje. Učinkovitost. Alternativna moč razmišljanja. Ozaveščanje in razvoj novih družbenih vrednot in struktur. Strateško mreženje vladnih, nevladnih in gospodarskih akterjev. Učinkovita izvedba zastavljenih ciljev in projektov. Vse to smo Umanotera

5. letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo

Osrednji namen tokratnega srečanja je bilo načrtovanje skupne poti v prihodnje - oblikovanje strategije mreže, temeljnega dokumenta, ki bo naš kompas za prihodnost. Namen srečanja je bilo tudi druženje članic mreže in povečanje občutka pripadnosti ter povezanosti. Na srečanju smo naredili aktiven pregled delovanja mreže, se seznanili z aktualnim dogajanjem, z oblikovanjem vizije smo se odločili kam želimo, s strategijo pa začrtali pot kako bomo do željenega cilja prišli.

Umanoterin prvoaprilski kviz

Ni vam več treba skrbeti za prihodnost Ker danes ugotavljamo, da je gospodarstvo zeleno, da se ledeniki ne talijo več in da supermarketi po vsej državi prodajajo le še ekološke izdelke iz pravične trgovine. Zato kar brezskrbno… kliknite na spodnjo povezavo in odigrajte Umanoterin prvoaprilski kviz.

Dialog z državljani: Krožno gospodarstvo - dobro za okolje in razvoj

10. marca se je v Hotelu Slon odvil pogovor z evropskim komisarjem za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenum VELLA in evropsko komisarko za promet Violeto BULC. Kot predstavnika slovenske civilne družbe in gospodarstva sta se komisarjema pridružila Erika Oblak iz Društva Ekologi brez meja in Aleš Dolenc, direktor podjetja M Sora. Evropska komisija je konec minulega leta objavila zajeten sveženj ukrepov, s katerim želi spodbuditi prehod Evrope v gospodarstvo, v katerem se viri uporabljajo bolj trajnostno. Predlagani ukrepi naj bi prispevali k „zaprtju zanke“ življenjskih ciklov proizvodov in prinesli koristi za okolje in gospodarstvo. Na dialogu so udeleženci komisarjema zastavljali vprašanja in delili mnenja o krožnem gospodarsvtu ter potrebnih spremembah za doseganje prehoda. Dialog s komisarjema je organiziralo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Umanotero.

Dokumentarni film PRAVA CENA (The true cost)

Dokumentarni film Prava cena pripoveduje zgodbo o oblačilih, ki jih nosimo, o ljudeh, ki jih izdelujejo, in učinku, ki ga ima tekstilna industrija na ta planet.

Predstavitev na sejmu ekologije in varovanja okolja EKO v Celju

Podnebne spremembe so realnost in pomenijo resno grožnjo našemu trenutnemu načinu življenja

Projekt Čista zmaga – trajnostni športni dogodki

Trajnostne prakse pri organizaciji športnih dogodkov prispevajo k zmanjševanju podnebnih sprememb, k ohranjanju biotske raznovrstnosti, trajnostni mobilnosti, lokalni proizvodnji in potrošnji, energetski učinkovitosti, varovanju naravnih virov in zavarovanih območij, učinkoviti rabi vode, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, zmanjšanju količine odpadkov, boljšemu zdravju, vključevanju in podpori lokalnih skupnosti in večji konkurenčnosti podjetij.

9. eko podjetniško jutro

Projekti za povezovanje podjetnikov

Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Projekt Mreža Plan B za Slovenijo s povezovanjem, usposabljanjem in krepitvijo slovenskega okoljskega nevladnega sektorja in njegove vloge v okolju, pomembno prispeva k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik (širše) ter k usposobljenosti in trajnosti nevladnega sektorja (ožje).

2. eko podjetniško jutro

Trženje in oglaševanje okoljskih storitev in izdelkov

3. eko podjetniško jutro

Mladi prevzemajo ekološke kmetije

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close