Kronologija Umanotere

Umanotera: Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Svetilnik praks trajnostnega razvoja. Pobudniki potrebnih sprememb. Globalna zavest. Drznost. Svoboda odločanja in delovanja. Sodelovanje. Učinkovitost. Alternativna moč razmišljanja. Ozaveščanje in razvoj novih družbenih vrednot in struktur. Strateško mreženje vladnih, nevladnih in gospodarskih akterjev. Učinkovita izvedba zastavljenih ciljev in projektov. Vse to smo Umanotera

5. letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo

Osrednji namen tokratnega srečanja je bilo načrtovanje skupne poti v prihodnje - oblikovanje strategije mreže, temeljnega dokumenta, ki bo naš kompas za prihodnost. Namen srečanja je bilo tudi druženje članic mreže in povečanje občutka pripadnosti ter povezanosti. Na srečanju smo naredili aktiven pregled delovanja mreže, se seznanili z aktualnim dogajanjem, z oblikovanjem vizije smo se odločili kam želimo, s strategijo pa začrtali pot kako bomo do željenega cilja prišli.

Umanoterin prvoaprilski kviz

Ni vam več treba skrbeti za prihodnost Ker danes ugotavljamo, da je gospodarstvo zeleno, da se ledeniki ne talijo več in da supermarketi po vsej državi prodajajo le še ekološke izdelke iz pravične trgovine. Zato kar brezskrbno… kliknite na spodnjo povezavo in odigrajte Umanoterin prvoaprilski kviz.

Dialog z državljani: Krožno gospodarstvo - dobro za okolje in razvoj

10. marca se je v Hotelu Slon odvil pogovor z evropskim komisarjem za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenum VELLA in evropsko komisarko za promet Violeto BULC. Kot predstavnika slovenske civilne družbe in gospodarstva sta se komisarjema pridružila Erika Oblak iz Društva Ekologi brez meja in Aleš Dolenc, direktor podjetja M Sora. Evropska komisija je konec minulega leta objavila zajeten sveženj ukrepov, s katerim želi spodbuditi prehod Evrope v gospodarstvo, v katerem se viri uporabljajo bolj trajnostno. Predlagani ukrepi naj bi prispevali k „zaprtju zanke“ življenjskih ciklov proizvodov in prinesli koristi za okolje in gospodarstvo. Na dialogu so udeleženci komisarjema zastavljali vprašanja in delili mnenja o krožnem gospodarsvtu ter potrebnih spremembah za doseganje prehoda. Dialog s komisarjema je organiziralo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Umanotero.

Javni poziv odgovornim glede pritiska na okoljske nevladne organizacije v zadevi Magna

Nevladne organizacije smo danes odgovornim glede izvedenega pritiska na nevladne organizacije v zadevi Magna poslale javni poziv, v katerem odgovorne pozivamu k odzivu in opredelitvi do problematike napada na okoljske nevladne organizacije.

Dokumentarni film PRAVA CENA (The true cost)

Dokumentarni film Prava cena pripoveduje zgodbo o oblačilih, ki jih nosimo, o ljudeh, ki jih izdelujejo, in učinku, ki ga ima tekstilna industrija na ta planet.

Sporazum CETA stopa v začasno rabo, vlada še ni izpolnila svojih zavez glede CETE

Sporazum o prosti trgovini med EU in Kanado, znan pod kratico CETA, ki po izračunih študije po naročilu Ministrstva za gospodarstvo prinaša tisočinko odstotka višji BDP na letni ravni v desetletnem obdobju, je danes stopil v začasno rabo.

Mednarodne organizacije pozivajo k spoštovanju demokratičnih pravic in procesov

65 mednarodnih nevladnih organizacij in mrež je na predsednika vlade dr. Mira Cerarja naslovilo pismo, v katerem so izrazile zaskrbljenost glede pritiskov na civilno družbo in nevladne organizacije v Sloveniji, ki delujejo v javnem interesu na področju varovanja okolja.

Umanotera v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Magno

Umanotera si je v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za lakirnico, ki jo avtomobilski dobavitelj Magna Steyr načrtuje zgraditi v občini Hoče – Slivnica, prizadevala za zmanjšanje negativnih vplivov tovornega prometa in vztrajala pri prenosu transporta na železnico.

Posvet: Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

Na vključujoč način zasnovan in k trajnostnim ciljem usmerjen občinski proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje. Občine, ki razvijajo spretnosti pridobivanja sredstev, ustvarjanja prihrankov, zadrževanja finančnih tokov v lokalnem okolju ter k trajnostnim ciljem usmerjene porabe razpoložljivih sredstev, postanejo privlačne za bivanje, obiskovalce in investitorje.

Za podaljšanje NEK je treba izvesti PVO in pridobiti okoljevarstveno soglasje

MOP je kot drugostopenjski organ odločil v zvezi s pritožbo nevladnih organizacij PIC, Focus, Umanotera in SE-F zoper sklep Agencije RS za okolje (ARSO), da za podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK) presoja vplivov na okolje ni potrebna. Ministrstvo je ta sklep odpravilo in odločilo, da je za podaljšanje obratovalne dobe iz 40 na 60 let, tj. do leta 2043, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Okolje je naša glavnica, ki je ne dovolimo zapraviti

Danes je na tiskovni konferenci 66 okoljskih nevladnih organizacij in civilnih iniciativ Vlado RS pozvalo, naj s civilno družbo vzpostavi konstruktiven dialog, učinkovit nadzor nad onesnaževalci in odgovornost državnih institucij. Prepričani so, da so številni konflikti nastali in nastajajo po nepotrebnem, in bi se jim na tak način lahko izognili.

Skupnostne dobre prakse na skupnem zemljevidu Slovenije

V okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajamo organizacije Umanotera, društvo Focus in PIC, smo vzpostavili novo spletno stran Dovolj za vse. Glavni element spletne strani je interaktivni zemljevid dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji.

Predstavitev na sejmu ekologije in varovanja okolja EKO v Celju

Podnebne spremembe so realnost in pomenijo resno grožnjo našemu trenutnemu načinu življenja

Projekt Čista zmaga – trajnostni športni dogodki

Trajnostne prakse pri organizaciji športnih dogodkov prispevajo k zmanjševanju podnebnih sprememb, k ohranjanju biotske raznovrstnosti, trajnostni mobilnosti, lokalni proizvodnji in potrošnji, energetski učinkovitosti, varovanju naravnih virov in zavarovanih območij, učinkoviti rabi vode, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, zmanjšanju količine odpadkov, boljšemu zdravju, vključevanju in podpori lokalnih skupnosti in večji konkurenčnosti podjetij.

9. eko podjetniško jutro

Projekti za povezovanje podjetnikov

Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Projekt Mreža Plan B za Slovenijo s povezovanjem, usposabljanjem in krepitvijo slovenskega okoljskega nevladnega sektorja in njegove vloge v okolju, pomembno prispeva k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik (širše) ter k usposobljenosti in trajnosti nevladnega sektorja (ožje).

2. eko podjetniško jutro

Trženje in oglaševanje okoljskih storitev in izdelkov

3. eko podjetniško jutro

Mladi prevzemajo ekološke kmetije

Projekt Trgovanje s prihodnostjo: javna razprava Prosta trgovina in okolje

23. septembra je v Kopru potekala javna razprava Prosta trgovina in okolje

Projekt Trgovanje s prihodnostjo: javna razprava Prosta trgovina in okolje

6. oktobra je v Ljubljani potekala javna razprava Prosta trgovina in okolje

4. eko podjetniško jutro

Trajnostna mobilnost

Projekt Trgovanje s prihodnostjo: javna razprava Prosta trgovina in okolje

16. oktobra je v Mariboru potekala javna razprava Prosta trgovina in okolje

Projekt GPP 2020: Zeleno javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo

Drugo usposabljanje za javne naročnike za ZeJN je potekalo v Mariboru

5. eko podjetniško jutro

Etična in odgovorna poslovna darila

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta

Umanotera je izdala katalog 25 slovenskih in tujih dobrih praks na področju zelenih delovnih mest, ki prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja, sistemski spremembi in povezovanju ter krepitvi trajnostnih produktov, storitev in ponudnikov

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta

Objavili smo priporočila ključnim deležnikom za nadaljnje ukrepe za spodbujanje zelenih delovnih mest

6. eko podjetniško jutro

Proaktivna kavarna

Projekt Pravična banka

Vzpostavitev dialoga za ustanovitev etične banke v Sloveniji

Projekt Spremenimo minus v plus

Podpisani posamezniki in organizacije smo s peticijo vlado pozvali, da v rebalansu proračuna za leto 2014 zagotovi ukinitev škodljivih subvencij v višini vsaj 100 milijonov EUR in s tako privarčevanimi sredstvi ohrani pravice na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin.

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta

Izid Analize stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji

Pomoč pri izvajanju projekta CEC5: strokovno srečanje

Na tridnevnem strokovnem srečanju v City hotelu v Ljubljani so pomembna imena gradbene stroke aktivno sodelovala pri preoblikovanju okoljskih zahtev za stavbe, njihove predloge pa bodo prejeli pristojni odločevalci.

Projekt Ljubljana 2020, vizija trajnostne Ljubljane

Želimo si trajnostno Ljubljano 2020, zato smo v Umanoteri maja in junija 2014 izvedli istoimenski projekt. Z novinarskim spoznavanjem nekaterih izbranih dobrih praks v Mestni občini Ljubljana in nato javnim dogodkom Trajnost je lepa čednost smo izpostavili trajnostne tehnologije in prakse, ki naj bi prevladovale v urbanih okoljih v letu 2020 glede na evropske in nacionalne cilje ter ambicije.

Podelitev EGO (Evropska zelena pisarna) certifikatov in priznanj

Idejni načrt naravoslovne učne poti v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Cilj projekta je bila priprava idejnega načrta naravoslovne učne poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

Promocija dobrih praks, ki znižujejo izpuste CO2 ter prispevajo k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja

Zaključni dogodek projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

Znanstvena spoznanja, dobre prakse in odzivi politike

Projekt Trajnostni razvoj: od formalnih zavez k vplivnim dejanjem

Nekatere ideje so za prihodnost pomembnejše od drugih. Trajnostni razvoj je ena takšnih idej.

Andrej Gnezda - kandidat za Delovo osebnost leta 2015

"Andrej Gnezda, filozof in teolog, ki je motor nevladnega nasprotovanja razvpitim prostotrgovinskim sporazumom TTIP, CETA in TISA, in je torej varuh javnega interesa, ne kapitala"

Projekt GPP 2020: Zeleno javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo

Prvo celodnevno usposabljanje za javne naročnike za ZeJN v Ljubljani

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta

1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta

Predstavitev EGO (Evropska zelena pisarna) programa za 2014

Projekt Pravična banka: prvo srečanje deležnikov

Iniciativa za Pravično banko

Zmenek s Slovenijo

Spodbujanje sodelovanja in povezovanje nosilcev sprememb k skupnemu delovanju za trajnostno prihodnost

20 let delovanja Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj

»Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.« Gandhi

Umanoterina znamka: natečaj in razstava za znamko ob 20-letnici Umanotere

Ob prihajajoči 20-letnici smo pripravili natečaj Umanoterina znamka in ob odprtju hkrati z okroglo mizo o zelenem dizajnu nagradili mlade, perspektivne oblikovalce s Krilci

Projekt Spoznaj svoj življenjski slog: Globalna proizvodnja dobrin v tekstilni delavnici

Vodenje delavnice Andragoškega centra Slovenije Globalna proizvodnja dobrin v tekstilni delavnici

8. eko podjetniško jutro

Trajnostni turizem

Veliki infrastrukturni projekti

Javni strokovni posvet Veliki infrastrukturni projekti v Sloveniji: Od zgrešenih do trajnostnih naložb.

Projekt Pravična banka: tiskovna konferenca

Čas za pravično banko je zdaj

Koalicija za gozd

Umanotera je bila v letu 2013 ena izmed ustanoviteljic Koalicije za gozd. Sestavljena je iz nevladnih organizacij in zaskrbljenih posameznikov, njen namen pa je zagotavljanje sonaravnega, večnamenskega in trajnostnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi v skladu z javnim interesom.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Tiki-Toki Timeline Maker - Make beautiful timelines you can share on the web Tiki-Toki Desktop - Create interactive timelines and share them on your computer

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close