Dunaújváros

Dunaújváros múltjának felidézése, újságcikkek, visszaemlékezések, feljegyzések, videók és helytörténeti könyvek segítségével. Jó szórakozást!

Május 1. utca

Nohiszen, még magam sem tudtam, mikor először megpillantottam a sártengerből kimagasló öt téglavörös kockát, 1950 novemberében! Mert akkor már állt az öt kockaház, a Pattantyús Sándor földje, meg a Horváth Jóska leleményessége helyén. Haj, be megilletődve néztem! Milyen nagy, milyen impozáns volt akkor ez az öt szerény kis kockaház a semmiben! Mint öt erőd. Mint öt őrtálló óriás a pusztaságban. A középsőnél: a homlokán neonfényes vörös csillag. Esténként messzire világított; akkor az volt az érzésünk, hogy ennél magasabb világítótorony nincs is a világon.

Rendelőintézet

Szerdán este ünnepélyes keretek között Ratkó Anna elvtársnő, egészségügyi miniszter jelenlétében felavatták a sztálinvárosi rendelőintézetet. A nagy eseményre összegyűltek a sztálinvárosi egészségügyi dolgozók, valamint az építkezés dolgozói. Tárnok Béla sztahanovista építésvezető az építkezés nevében átadta a rendelő intézetet az Egészségügyi Minisztériumnak, utána Ratkó Anna elvtársnő szólt az ünneplőkhöz. Az ötéves terv beruházásairól elmondotta, hogy Sztálinváros nagyságában, fontosságában és jelentősségében első helyen áll az országban. Majd a Népköztársaság kormánya nevében átadta a rendelőintézetet a sztálinvárosi tanácsnak melyet Berecz Bertalan, a tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke vett át. Utána Hidasi elvtárs, a Kohó és Gépipari miniszter nevében kiosztotta a Sztálin Vasmű Emlékérmeket. A vendégek megtekintették az új rendelőintézetet.

Megírta a Magyar Közlöny

Az Építésügyi Minisztérium megbízottai és az érintett vállalatok küldöttei az államtitkár vezetésével bejárták a pentelei fennsíkot. majd meghatározzák a felvonulás ütemét és az építkezés kezdő lépéseit. A döntés szerint első lépésként 1000 fő részére tíz, egyenként 100 férőhelyes lakóbarakkot állítanak fel, amelyhez a csővázat és az építőanyagot az Építésügyi Minisztérium bocsátja rendelkezésre. Ugyancsak az építésügyieknek kell gondoskodniuk ágyról, ágyneműről, mosdófelszerelésről. A téli fűtéshez a kályhákat a Nehézipari Beruházási Vállalat biztosítja.

Miért pont itt?

A Politikai Bizottság a dunapentelei telepítést jóváhagyta, és december 28-án már a Minisztertanács is így határozott. E határozat lett a magyar vaskohászat történetében legjelentősebb döntése, azzal, hogy végleges helyet adott a Duna menti vasműnek.

Sztálinváros vízibusz

Vasárnap délelőtt 10 óra 1 perckor ragyogó tavaszi napsütésben egy karcsú fehér hajó kötött ki a szigeti hajóállomáson. A hajó oldalán ez a felírás volt: "Sztálinváros". A kikötő hídján két oldalt színes zászlók csattognak a friss tavaszi szélben. Alatta a sztálinvárosi úttörők vízi-úttörő csapata állt díszőrséget.

Hétpecsétes titok, 1950. februárban

De még mindig nem tudtuk, hogy mi készül. Február elején egyik évfolyamtársamat fedeztem fel, térdig érő hóval küszködve a vasútállomástól befelé vezető úton. Rövid idő múlva fél rőfnyi füstölt kolbász és egy kancsó forralt bor mellett, természetesen hétpecsétes titok alatt elárulta: a mohácsi kombinát nem épül fel. Túlságosan közel van a határ. A kombinátot Dunapentele mellé tervezik. Ő tudja, mert újév óta tervezőintézetben dolgozik, feladata a telepítés előkészítése.

Weöres Sándor - Le Journal

Úgy tűnik, mintha volna egy kifejezetten újságcikk-része, a 15–20. versszak között, amely valószínűleg Dunapenteléről, azaz Sztálinváros/Dunaújvárosról szól: „tájadnak más-képű az álma / beton szögell, acél feszül / a város férfimorajának / partján a mező lánykateste / pőre halmai koncul esve / az erőszakos technikának / Dunába rondít a sirály / a fecskék a tornácra fosnak / dzsiggel egy hettita király / képe alatt Kossuth Lajosnak.”

Ipartörténeti gyűjtemény

A Dunai Vasmű főbejáratánál lévő ipartörténeti gyűjtemény felavatásával fejeződött be szombaton az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülés történeti bizottsága által rendezett IV. ipartörténeti és múzeumi továbbképző szeminárium. A kétnapos rendezvény nyitányaként Soltész István, az OMBKE elnöke, nyugalmazott ipari miniszter köszöntette a kohó- és gépipari főiskola klubjában összegyűltekkel. Ezt követően került sor Kiszely Gyula (Országos Műszaki Múzeum) előadására, aki a műemlékvédelem eddigi történetén keresztül mutatta be a lehetséges fejlődési irányokat. A házigazdák diaképes beszámolóval színesítették a programot, amely a Dunai Vasmű gyártörténeti gyűjteményét mutatta be, illusztrálva létrejöttének fázisait. Kóré Sándor avatóbeszédében hangsúlyozta, hogy sikerült a nagyvállalatnak gyári környezetben létrehoznia egy olyan parkerdőt, amely nem csupán esztétikus, hanem ipartörténeti jelentősége is van. Ezzel persze még nem ért véget a tennivalók sora, hiszen az ipari műemlékvédelem is csak akkor tud hatékonyan működni, ha folyamatosan megújul, s a már meglévő értékeket is védi, óvja.

Október, Quimby - a kezdetek

Ritka pillanatok ezek, amikor a várostörténet összeér a zenei ajánlókkal, márpedig ez a nap ilyen. 25 évvel ezelőtt Dunaújvárosban megalakul a Quimby zenekar! Minden más már történelem, és mint az látható, hallható, nincs vége. Visszaemlékezés a kezdetekre, valamint a legújabb album a Jónás jelenései, a deezeren.

Szalki-sziget

A Dunai Szigetek blog év végén meghirdetett szavazásán az olvasók/látogatók döntése alapján 2016-ban az Év Dunai Szigete: SZALKI-SZIGET A szavazás végeredménye is rámutat arra, hogy a hajdan szebb napokat is megélt városrész nem merülhet feledésbe, foglalkozni kell vele, adott esetben fejleszteni kell, bár tudjuk, ez már nem olyan egyszerű, az esetleges befektetések nem biztos, hogy gyorsan megtérülnének. Ha egyáltalán megtérülnek.

Itthon vagy! - Ilyen ma a Sztálin-barokk fellegvára

Ugyan Dunaújváros Magyarország egyik legfiatalabb települése – hiszen még a hetvenet sem töltötte be -, a terület múltja mégis egészen a bronzkorig nyúlik vissza. Később pedig, amikor már a Római Birodalom határa, a limes húzódott itt, a rómaiak a löszháton katonai tábort építettek, Intercisa néven.

Strand-mozaikok

Uszoda, no és persze sportélet már az 1977-re elkészült fedett sportuszoda előtt is volt. A javarészt nyári időszakban nyitva tartó fedetlen uszoda az időjárás, és a folyamatos korszerűsítések miatt eléggé kiszámíthatatlanul működött. Az uszoda területén álltak a városépítők első barakképületei, az elkészült lelátó alatt pedig a közlekedési vállalat irodái kaptak helyet, aztán végre 1975-ben megkezdődött a régóta várt fedett uszoda építése.

Interjú a tevével

A név, tévedés ne essék, egy kétmotoros utasszállító repülőgép neve. Így a beszélgetés nem valamelyik állatkertben, hanem a kisapostagi reptéren zajlott le. S mivel Teve érkezése fontos esemény volt, elég sokat kellett várnunk, amíg a négyszemközt szót válthattunk. Érkezését pénteken reggel kilenc óra húsz percre ígérte. Fogadására már kilenc órakor népes tábor gyűlt össze a reptéren, de mint később kiderült, kár volt sietni. Eltekintve attól, hogy eredetileg májusra ígérkezett - ha nem is ő, hanem valamelyik testvére - most is csak háromnegyed tízkor csillant meg fényes szárnya a Szalmacellulózgyár melletti víztorony felett. A reptérről messzelátók kísérték, amint tiszteletkört írt le a város felett. Aztán átrepült a Duna túlpartjára és nagykegyesen leereszkedett. A reptér bukkanóin úgy himbálózott fel-le, mint névrokona teheti egy-egy sivatagi vágta alkalmával.

Fedett uszoda

1977. április 2-án a hazai "létesítmény-jegyzékre" új név kerül fel: a dunaújvárosi fedett uszodáé. Azé a fedett uszodáé, amelynek építését két esztendővel ezelőtt, 1975. március 10-én kezdték meg. Ez az uszoda nemcsak azt jelenti, hogy a ma ötvenötezres lélekszámú város gazdagodott egy télen, nyáron egyaránt használható uszodával, hanem azt is, hogy a város vonzáskörzetében, a Mezőföldön szintén megindulhat az úszósport fejlődése. A létesítmény jelentőségét csak aláhúzza, hogy a legközelebbi ilyen uszoda a fővárosban és Kecskeméten van. A dunaújvárosi fedett uszoda vízét "mesterségesen" melegítik, s ehhez a Dunai Vasmű úgynevezett hulladék-gőzét használják fel. Megszűnt tehát az az állapot, hogy az ember számára legtöbbet nyújtó sportok egyikét, az úszást, csak néhány nyári hónapban űzhették kedvelői. Dunaújváros a településfejlesztési tervekben részleges felsőfokú központként szerepel. Most, hogy elkészül az új uszoda, remélhetőleg a magyar úszósport nagykönyvében is megkapja rövidesen a felsőfokú jelzőt.

Éljen május elseje!

2001. július 2-a, hétfőn Dunaújvárosban lezárták a Petőfi liget körüli utcákat. Filmesek lepték meg az 5-7. számú lakóház néhány szobáját, néhány napig csendnek kell lenni: "A szervezők kérik a gépjárműtulajdonosokat, hogy autóikat a forgatásra igénybe vett területek helyett a jelzett napokon máshol helyezzék el." S mielőtt bármi és bárki is közbeszólna a történet végkimenetelét illetően, megjelensz Te, Csocsó, mosolyogva, sétálva, zsebre dugott kézzel, a Petőfi liget júliusi langyában, a lakást keresed, ahol majd az első dunaújvárosi képeket forgatjátok. Időközben az első újsághír is megtalálja veled kapcsolatban a helyét ennek a könyvnek a lapjain. Az idézett írás a Sztálinváros című lapból való, annak is a Vasas Sportkör elnöksége megválasztásának tudósításából, amit 1955. december 27-én tartottak: "Az elnöki megnyitó után Koltai Róbert elszavalta Petőfi A XIX. Század költői című versét, majd Tóth Sándor, a Vasmű Központi Együttes tagja énekszámot adott elő. Ezután Koltai István ismertette a sportkör kétéves munkáját."

Vallomás a városról

Elfogult vagyok. Ezernyi érzelmi szállal kötődöm a városhoz. 1951 őszén jártam itt először, az Építők Központi Énekkarával, abban a radari kultúrházban, mely később a "26-os labor" lett. Este jöttünk - éjszaka mentünk, a városból semmit sem láttunk, csak a barakktábort, de meglepett a tárcsás telefon, a sok ember: és a magam magányos farkas módján, az előadás szünetében elbolyongtam az épülő vasmű felé, amely esti fényben zord volt és számomra inkább félelmetes. A bejárat felett megvilágítottan, szinte ragyogott a "SZTÁLIN VASMŰ" felirat.

„Amit a párt célul tűzött ki, megvalósult...”

Együtt ülünk heten. A 26. Építőipari Vállalat hat dolgozója és az újságíró, aki kérdezi őket. Be kell vallani, van egy kis meghatódottság az emberekben. Az első évről beszélgetünk most, az első dunapentelei májusról, amikor még..., de hadd mondják el ezt ők maguk.

Legenda a vonaton

Számtalan film készült az épülő városról, Sztálinvárosról, de Dunaújvárosba is örömmel tértek vissza a filmkészítők. Többek között itt készültek filmjelenetek a Legenda a vonaton című magyar játékfilmhez is, melynek premierje 1962 augusztus 16-án volt.

Kovács János - egy munkás monológja

Ötvenháromban leszereltem, tanakodtam magamban, hogy hova is menjek. Még nőtlen voltam. A bátyám azt mondta: gyere ide te is, majd találsz munkát. Egy novemberi napon hajóra ültem, és jegyet váltottam Sztálinvárosba. Ahogy kikötöttünk, már messziről hallatszott a rádiók hangja. Tele volt a Vasmű út mikrofonnal, mindig mondták, hogy mi épül, hova keresnek embereket, merre kell menni. Volt egy kis bőröndöm, abba a nővérem beletette a borotválkozókészletet, emezt, amazt. Mentem a bátyámékhoz. Este volt, a villanyok már égtek. Olyan volt, mint egy nagy karácsonyfa...

Felejthetetlen fogadtatás a Vasmű úton

Nem is akartuk elhinni. Alig múlt négy hónapja, hogy Gagarin őrnagy az űrben járt, és most, 1961. augusztus 20-án itt köszönthetjük a Vasmű úton. Sokan, nagyon sokan, a város visszaszerzett rangját vélték felfedezni ebben a látogatásban.

Költészet napjára

Szécsi Margit: Az ifjú város Rózsa András: Hidrogénkor Kalász Márton: Rendet!

Dunaújváros

1961. november 25-én jelent meg a Magyar Közlöny 87. száma, amelyben olvasható volt a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 17/1961. számú határozata városunk nevének megváltoztatásáról.

1956-os események II.

Október 23-án, városunkban is kitört az ellenforradalom. A kormány nevében kiadott utasításnak megfelelően kiraktuk a középületekre a nemzeti lobogókat. A következő nap delegáció utazott Pestre, amelynek tagjai a Bartók Béla Kultúrház előtti gyűlésen még aznap beszámoltak a látottakról. A kezdetben viszonylag mérsékelten beszélő szónokokat deklasszált elemek, volt csendőrök, horthysta és SS-katonatisztek, egykori Hunyadi páncélosok váltották fel. Ezek közül többen munkásruhát öltöttek már, szakmát tanultak és, mint a Vasmű dolgozói mutatkoztak be, most pedig nem egy dicsekedni kezdett azzal, hogy csendőr vagy éppen jutasi őrmester volt. Leverték mindenütt a vörös csillagokat. Ugyanúgy, mint Budapesten, itt is pontokba foglalt követeléseket szerkesztettek. Majd a harmadik napon egyesek azok közül, akik előző nap Budapesten jártak, a Bartók Béla Kultúrház előtt, amely közvetlenül a tanácsháza mellett volt, már fegyveres harcra biztattak. Este innen indult egy csoport fegyverért a laktanyához. A laktanya elleni rohamban hárman meghaltak, húszan megsebesültek. Ezután az ellenforradalmi banda ledöntötte az óvárosi szovjet katonai tömegsírra emelt emlékművet, miközben több csoport elindult, hogy a környező községek emlékműveit is ledöntsék.

Indul egy turbina

1953. november 24-e, kedd. 2 óra 7 perc. Begyújtanak a kazánba. Hosszú vasrúd végén olajos rongy; gyufa sercen, a rongy lángra lobban. Egy oldalnyíláson bedugják a kazánba; hideg szél süvít odabent, a láthatatlan olajköd sárga lángra lobban. Ég a tűz a kazánban. Eddig azt hittem, hogy az ember választja a hivatását. Most megtanultam, hogy egy hivatás is megválasztja a maga embereit. Vannak türelmes természetű anyagok: a fa meg a tégla, a fonál meg a papíros eltűri, hogy avatott kezek mellett kevésbé ügyesek is hozzájuk nyúljanak. De van olyan mesterség is, mely gondosan rostál; van anyag, mely türelmetlenebb és igényesebb a többinél. Pilótának, tengerésznek nem válik be bárki; a tenger és a levegő megnézi, kit fogad be, kit nem. Az elektromosság - turbinák, generátorok, nagy feszültségű vezetékek és mindaz, amit úgy nevezhetnénk, hogy a "nagy feszültség szolgálata" - csak rátermett embert tűr meg maga körül.

Isten éltesse Törőcsik Mari művésznőt!

Isten éltesse a művésznőt születésnapja alkalmából! Visszaemlékezésünkben elevenítsük fel az épülő városunkban forgatott Kölyök cím film nevezetesebb jeleneteit.

Legyen neve Sztálinváros

A helyi újság szerint "reggel négykor még egy csapat ifjú munkás rótta az utcákat, gyönyörködtek a házakban és vidáman énekeltek. Más napokon mindenki azt hinné: részegek kurjongatnak az utcán, s hazazavarták volna őket. Ezen az estén senki sem csodálkozott rajtuk. Az áradó lelkesedés mindenkit magával kapott, senki sem rótta meg az ifjakat, mert ébren várták az amúgy is korán kelő, és a dolgozókat zenével ébresztő muzsikusokat...."

1956-os események I.

Október 25-én hajnalban a kenyérgyár kapujánál öt honvéd jelentkezett azzal, hogy "kenyeret viszünk a budapesti szabadságharcosoknak". Az alkalmi gh-sokat a laktanyai helyőrség letartóztatta. Ezen a délelőttön volt már valami a levegőben. Vasmű-szerte gyűléseket tartottak, és mindenféle bizottságokat választottak. A megválasztott bizottságok képviselői bejelentették, hogy késő délutánra gyűlést hívnak össze a Bartók Béla Művelődésház előtti téren. Erről a szándékukról a rendőrséget is értesítették, ahonnan rendfenntartókat is kértek. Délután a pártszervezetek által delegált kommunisták összegyűltek a pártbizottságon, de végül is nem kaptak fegyvert. Csak biztatást, hogy az esti gyűlésen - ha szükség lesz rá - kiabáljanak ellenjelszavakat.

Felavatták a Bartók Béla nevét viselő kerületi kultúrotthont

Sztálinvárosban az 1953-as év utolsó napján újból magasba szökkent a győzelmi lobogó, s ezúttal az új kerületi kultúrház homlokzatát díszítette, mely már messziről hirdette a város dolgozóinak újabb diadalát.

Vidám Park

Ma még csendes és majdnem néptelen a Vidám Parkhoz vezető betonút. Csak egy-egy teherautó dübörög végig rajta, vagy a szél sivít el fölötte, mint egy láthatatlan ragadozó, amely az ember kalapjára vadászik. S ha nincs kalapja, hát a haját kapja el és beletúr tövig. Szóval ma még csöndes: és majdnem néptelen ez az út, de egy hét múlva megtelik vidám gyermekekkel, mosolygó emberekkel, mert városunkban immár el sem képzelhető május elseje - a Vidám Park nélkül. Ide vezet az út a nagy demonstratív felvonulás után szórakozni és örülni az ünnep fényének a szabad, békés, alkotó élet sok apró népségének.

DISZ

1951 nyarán megnyílt az első diáktábor, valahol a mai kórház tájékán. Elsőnek a budapesti Kossuth Zsuzsa Gimnázium tanulói érkeztek, őket három éven át vagy harmincezer diák követte. Indulójukra még sokan emlékeznek: "Pentelénk, Pentelénk / Dicsõ híred hozzánk elért / Híre szájról szájra jár, / Hozzád készülünk mi már / Te lész erős várunk, Pentelénk ..."

Építők

Bizony nem szégyen, de 1952-ben a következő rendeletre is szükség volt: "A hét első két munkanapján a Szűrőállomás éjjel 24 óráig ügyeletet tart. Ez idő alatt a tisztaságfelelősök a telep minden tömegszállását átvizsgálják, hogy az otthonukból visszatérőket megakadályozzák a féregbehurcolásban. Egyébként az eddig kéthetenként végzett porzást ezentúl hetenként kell elvégezni, mégpedig úgy, hogy a DDT-por a dolgozó testével közvetlenül érintkező ruhákba jusson."

Menekülés a vasfüggöny mögül

1956. október 24-ét írtunk, Sztálinvárosban (ma Dunaújváros). Feleségem egy építkezési vállalat irodájában statisztikusként dolgozott, én a Vasmű központi laboratóriumának műszerüzemében. Ahogy beérkeztem a munkahelyre, a munkatársak azonnal körülfogtak: - Na, mit szólsz a tegnapi eseményekhez? - szegezték nekem a kérdést, majd további kérdések özönével halmoztak el. Hirtelen nem tudtam mit válaszolni. Fogalmam sem volt, mihez és miért kell hozzászólni. Kollégáim tudták, hogy jó néhány évet töltöttem el Rákosi Mátyás "értékmegőrző" helyein. ("Legfőbb érték az ember" - hangoztatták a kommunisták - talán ezért őrizgettek bennünket a börtönökben és munkatáborokban?) Azt is tudták, hogy van egy törpeszuper rövidhullámú rádiónk, és hogy rendszeresen hallgatjuk a külföldi adásokat: a Szabad Európát, az Amerika Hangját, a BBC-t és másokat. Minden reggel a munkakezdés előtt tájékoztattam őket a külföldi rádiókban elhangzottakról, ám az említett okok miatt, előző este és aznap reggel be sem kapcsoltuk a rádiót. Ezért válaszolni sem tudtam a kérdéseikre. Miután látták, hogy valóban nem tudom mi történt, egymás szavába vágva sorolták: Pesten kitört a forradalom, tüntetések voltak, a Rádiónál belelőttek a tömegbe... Egész nap az előző napi eseményeket tárgyaltuk, hoztuk-vittük egymásnak a napi híreket. A munka bizony vontatottan ment.

Interjú Lombos Ferenccel

Dunaújvárosba úgy kerültem, hogy 1950-ben Győrben, Győr városi első titkár voltam. Egy szép napon hivattak Pestre, a káderbizottság elé, ahol elég sok ember ment be előttem a bizottság elé. Végül én is bekeveredtem, és ott kérdezték, hogy mi lenne a véleményem arról, ha elkerülnék Dunapentelére pártbizottsági titkárnak, ahol egy nagy építkezés lesz. Én persze nagy örömmel, szívesen vállaltam: a párt alkalmasnak tartott arra, hogy ilyen feladattal bíz meg, akkor az érthetően nagy örömömre szolgált. Ilyen alapon kerültem le 1950. november 23-án. Addig azt sem tudtam, hogy ilyen van Magyarországon. Otthon meg kellett keresni a térképen, a családdal együtt.

Vers mindenkinek

Szabó Balázs néhány éve mini kulturális forradalmat hirdetett a facebook-on. Ennek keretein belül arra hívta fel irodalomkedvelő ismerőseit, hogy osszák meg kedvenc magyar versüket. A kezdeményezéshez oldalunk is csatlakozik, a magunk egyszerű módján, és témakörében a következő két verset ajánljuk az olvasóinknak.

Sztálin Vasmű Építők

Nem a futballcsapat volt az egyetlen, amit hirtelen verbuváltak Sztálinvárosba. A főváros tehetséges labdarúgói költöztek az építkezésre, és bár a másodosztályban kezdett a csapat, egyetlen szezon elég volt, hogy NB I-es legyen a Sztálin Vasmű Építők SC.

Zöld Rendelő - Átadás

Már a hetvenes évek közepétől tervezte a város egy új rendelőintézet felépítését, az egykori Tüzép-telep helyére. Már akkor is kicsi volt a régi, Vasmű úti szakrendelő. A tervből, ha a vártnál lassabban is, végre valóság lett. A város és a vasmű új szakorvosi rendelőintézetét ma tizenkét órakor avatja fel dr. Schultheisz Emil egészségügyi miniszter.

Vasmű út, VÉGÁLLOMÁS

Muki vagyok, egy kisvonat. Milyen név egy vonatnak az, hogy Muki? Nem tudom. Engem mindig így hívtak. A barátaimat meg Thomasnak, Percynek, Nohabnak, Mollynak, Szergejnek, ők is gőzmozdonyok. Ja, mire is kíváncsiak, szóval rám? A Berlin-drewitzi Orenstein&Koppel gyárban 1894-ben, 600 milliméteres nyomtávolságúra épült kétcsatlós, szertartályos gőzmozdonyként születtem”. A mozdonyoknál nincs gyerek-, vagy felnőttkor, én mindig gyerek maradok a méreteim miatt. A mozdonyoknál nem tilos a „gyerekmunka”. Azt nem tudom, hogyan kerültem Magyarországra, de azt igen, hogy húztam a terhet Gyulán, Miskolcon és Ózdon is, szenet, vasat, vagy amit kellett. Aztán 1958-ban elhoztak ide Sztálinvárosba, és fel is újítottak a Vasműben. A Vidámparkban én lettem az Úttörővasút! Na, az voltám a szép idő! A gyerekek ezrével utaztak rajtam és az általam húzott kocsikon. Azokat a sikításokat, visításokat, nevetéseket soha nem felejtem el, életem legszebb négy éve volt. Aztán 1962-ben koholt vádak alapján félreállítottak.

Sztálinváros a képzőművészetben

Az ötvenes évek során született és köztérre kerülő, így az épülő "szocialista város" vonásait felvázoló képzőművészeti alkotások a hivatalos ideológiát képviselték. "A korszakot ugyanis - írta K. Kovalovszky Márta az 1982-ben, a székesfehérvári Csók István Képtárban rendezett Ötvenes évek című kiállítás kapcsán -sokkal inkább jellemezte annak politikája..., mint azok a műalkotások, amelyek benne születtek, hiszen ezek háttérben voltak... És e (művészet)politika a művészet valódi értékeire, valódi történetére és belső fejlődésére csak alig lehetett hatással..., másfelől megtermelte saját <>, azokat a műveket, amelyek mindenütt láthatóak voltak."

Zöld Rendelő - Építkezés

A héten megkezdődött a Táncsics Mihály utca-Esze Tamás utca-Szórád Márton út által határolt területen Dunaújváros II-es számú rendelőintézetének az alapozása. A tervek szerint CLASP szerkezetből megépülő új egészségügyi intézmény alapozása még az idén, az épület pedig a jövő évben készül el. A gyógyító munka 1981-ben indul meg az új rendelőintézetben, amely elsősorban a Dunai Vasmű üzemegészségügyi feladatait látja majd el, de a város egész lakosságának is rendelkezésére áll. Az új rendelőintézetet a 26-os Állami Építőipari Vállalat építi meg. Az alapozási munkálatokat - az idő rövidségére való tekintettel - éjjel-nappal folyamatosan végzi a Dunaújvárosi Vízi Társulat.

Ha elhagyod az építkezést, áruló vagy!

Az első kezdetleges DISZ alapszervezet csak három hónappal később, az itt dolgozó kommunista kőművesek által létrehozott MDP szervezetek után, azok segítségével alakult meg. Történt ez 1950 augusztus 4-én, a Dunamenti Mélyépítő Vállalat radari barakkjában. Nem sokkal később még két DISZ alapszervezet alakult; az egyik az úgynevezett 6-os és 7-es kocka helyén levő felvonulási épületben (a mai Ady Endre utcában), a Magasépítő Vállalatnál, a másik a mai fűtőház helyén lévő felvonulási épületben, a Vasútépítő Vállalatnál. Az 1950-ben létrejött első DISZ alapszervezetek kezdetleges voltát bizonyítja, hogy nem volt választott vezetőségük, nem volt programjuk, nem volt irányító szervük. Megalakulásukkor természetesen még DISZ-bizottság sem volt; a DISZ Központi Vezetősége csupán néhány szervezőt küldött Pentelére az ősz folyamán.

Örkény István - A Bónis család

- Ez Pentele - szögezte le végül. - A pokol. - A pokol - mondta Sirovica. - A pokol - mondta a fiatalasszony. A revizor, aki éppen egy hosszú százalékszámításba volt elmerülve, nem szólt, csak csontos kezével intett: A pokol. Viszont a katonasipkás fiatalember most is elégedetlenül mormogott: "Nono", levette a sipkáját, megnézte, és visszaállította a feje tetejére. A kocsiban kigyulladtak a lámpák. Bónis Antal jókedve elszállt. Kezdte elveszteni a nyugalmát, ideges kimerültség vett rajta erőt. Nem így képzelte az ő első találkozását a pentelei építőkkel, a "hősökkel", ahogy Siklósi mondta. Az igazat megvallva, sehogy sem képzelte el ezt a találkozást, mert nem is gondolt rá idáig, csak most, érezve a hangulati feszültséget, kezdett nyugtalankodni. Hát hol az a lelkesedés, az a lendület, amiről az újságok írnak? Hol az a nagy tűz, mely - állítólag - nagy hévvel lobog mindazokban, akik várost építenek a pusztaságban, illetve kukoricaföldeken?

Mikrobusz és tengerjáró

1963. április 13-án az idegenforgalom elősegítésére a Fővárosi Tanács mikrobusszal ajándékozta meg a várost, amely három kocsiból állt és 46 személyt tudott szállítani.

Elsők

1950. május 2-a örökre nevezetes dátum marad a Duna partján. Hajnalban néhány kubikos, kőműves, ács elindult a 6-os úton, majd földbe merítették ásóikat, csákányaikat a honfoglalók. Talán maguk sem gondolták, hogy munkájuk eredményeként, néhány év múlva átrajzolják a térképet, és szerte a világon bejegyzik a kartográfusok, hogy a Duna 1582. folyamkilométerénél új város, új gyáróriás született.

Zöld Rendelő - Azok a "boldog szép napok"

Egyhónapos próbaüzemelés után, tegnap átadták a II. számú rendelőintézet hidroterápiás blokkját. Az ország egyik legkorszerűbben felszerelt ilyen részlegében egyebek között kádfürdő, szénsavas kezelés, súlyfürdő, tornáztató medence várja a mozgásszervi betegségekben szenvedőket. A gyógyítás a jövő héten kezdődik.

Sztálinváros és a nagyívű tervek

„A Sztálin Vasműhöz tartozó Sztálinváros ne egyszerű lakótelep, hanem új típusú szocialista város legyen, tükrözze vissza az épülő szocializmus diadalmas erőfeszítéseit, biztosítsa az emberi igények kiegyensúlyozott kielégítését, épületei életörömet sugározzanak és minden egy egységes gondolat: a célszerűség és az emberről való gondoskodás sztálini gondolata hasson át.”

Nem is ide akartunk költözni

Csasztuska zseniális szereposztással, valamint kis városkép Révész György 1966-os Minden kezdet nehéz című fekete-fehér, hangalámondásos, magyar játékfilm részletéből.

Bringázz velünk!

Az idei tavasz - úgy tűnik - május negyedikére, szombat délelőttre esett. Az pedig véletlen szerencse is lehet, hogy éppen ezen a napon rendeztük meg a Bringázz velünk kerékpártúrát. De hát - amint mondani szokták - a jó kapusnak, a jó kaput védő kapusnak van szerencséje. A vártnál is többen érkeztek kerékpárral a Lenin térre, ahol már nyolc órakor fesztiválhangulat uralkodott. Kilenckor, az indulás percében lehettünk már vagy háromezren, és persze a nézők, a biztatók, a drukkerek, akik mondhatni, végigállták a Dózsa György utat. Nem is volt hétköznapi látvány: színes kerékpárfolyam a Lenin tértől a Béke városrészig, az út teljes szélességében. Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, diákok, munkások, értelmiségiek, családok, brigádok, "szólisták" nyomták a pedált olyan vidám, jó hangulatban amilyent csak játék közben érez az ember.

Zöld Rendelő - Tervezési szakaszban

Elkészült a Szórád Márton úti volt TÜZÉP-telep helyének építési terve. A Dózsa György út - Szórád Márton út - Esze Tamás utca - Táncsics Mihály út által határolt területen - a Dózsa György út felőli részen - kap helyet az új általános áruház, amely 3650 négyzetméteres alapterületével a város legnagyobb áruháza lesz. A földszinten lévő élelmi szer ABC jelentősen enyhíti majd a környék ilyen irányú ellátási gondjait. A terület Esze Tamás utca felőli részén épül meg a Dunai Vasmű 4000 négyzetméter alapterületű szakorvosi rendelője, amely nemcsak a vasműs dolgozók, hanem a város lakosságának egészségügyi ellátását javítja. A két középület között négy tömbben tízemeletes házak épülnek, összesen 320 lakással. A lakóépületek földszintjén GELKA-javítóbázis, eszpresszó, a járási fogyasztási szövetkezeti központi irodái, valamint, körzeti orvosi rendelők kapnak helyet. Az első 220 lakást az építők már jövő év végére átadják, a többi lakást, valamint az áruházat, és a rendelőt a tervek szerint 1978. végéig kell megépíteni.

Dunaújváros ... a jövő városa

Boldog Új Évet!

Titkos Tünde édesanyjával. - Megszületett az újesztendő első dunapentelei gyermeke. Az örvendetes esemény színhelye a dunapentelei kórház szülészeti osztálya, pontos időpontja: 1957. január 1-én, 9 óra 30 perc

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Tiki-Toki Timeline Maker - Make beautiful timelines you can share on the web Tiki-Toki Desktop - Create interactive timelines and share them on your computer

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close