Bouwgeschiedenis UGent

De UGent is geen campusuniversiteit. Ze ligt in tientallen adressen verspreid over de stad en haar buurgemeenten. Ze is vergroeid met de stad. Het huidige gebouwennetwerk leest als een versteende getuigenis van bijna tweehonderd jaar wetenschaps-, pedagogische en ideologische geschiedenis op het ritme van de Gentse stadsontwikkeling.

Nieuwbouw Universiteitsstraat

De oude universiteitssite aan de Voldersstraat breidt uit en vernieuwt.

Herenhuizen Korte Meer

Palend aan de site in de Voldersstraat koopt de UGent enkele herenhuizen voor de School voor Criminologie.

Hotel Van Crombrugghe

De UGent verwerft het herenhuis naast de Aula voor haar rectoraat.

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

De faculteit splitst zich af van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Plantentuin Baudeloo

De universiteit kan voor haar onderzoek en onderwijs in de plantkunde gebruik maken van de stedelijke plantentuin.

Bijloke

De faculteit Geneeskunde kan voor haar klinisch onderwijs terecht in de Bijloke.

Pakhuis

In het Pakhuis (1560) op de Korenmarkt krijgt de faculteit Geneeskunde een voorlopig onderkomen.

Sint-Elooiskapel

De kapel in de Kortedagsteeg biedt een voorlopige haven voor de faculteiten Letteren & Wijsbegeerte en Wetenschappen.

Jezuïetenklooster

In het Gentse stadscentrum wordt de site van het voormalige jezuïetenklooster (1658) in gereedheid gebracht voor de nieuwe universiteit.

Baudelookapel

De stad schenkt haar bibliotheek aan de nieuwe universiteit. In afwachting van een permanent onderkomen, vinden hier tevens de lessen van de faculteit Rechtsgeleerdheid plaats.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close