Kansatieteen väitöskirjat

Kansatieteessä julkaistut väitöskirjat temaattisesti jaoteltuna aikajanalle.

Tenho Pimiä: Tähtäin idässä: suomalaisten sukukansojen tutkimus toisessa maailmansodassa

Tutkimuksessa esitellään sitä, mitä suomalaiset kansanelämäntutkijat jatkosodan aikana tekivät, missä ja minkälaisissa oloissa toimivat ja keitä he ja heidän tutkimuskohteensa tarkalleen olivat. Lisäksi avataan sotilashallinnon intressejä ja sitä, miten suomalainen kansanelämäntutkimus reagoi sodan loputtua muuttuneisiin olosuhteisiin.

Virpi Nurmi: Lasinvalmistajat ja lasinvalmistus Suomessa 1900-luvun alkupuolella

Tutkimus yhdistelmä teollista ympäristöä ja työn tutkimusta: työntekijäryhmät, tehdas tuotantolaitoksena, työyhteisönä ja elämänympäristönä. Tutkimuksessa käsitellään lasinvalmistuksen ja lasinvalmistajien historiaa, lasinvalmistajan ammatin kuvaa, työympäristöä, lasinvalmistusta ja ammatin sosiaalinen statusta.

Leena Paaskoski: Herrana metsässä. Kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta

Tutkimuskohteena suomalaisten metsänhoitajien ammattikulttuuri 1860-l. (koulutuksen aloitus) 2000-l. taitteeseen. Olennaisia tutkimuskysymyksiä ovat: mitä on metsänhoitajuus ja miten se on käsitetty eri aikoina; ammattikultt. prosessi, miten metsänhoitajaksi tullaan, miten metsänhoitajana ollaan ja minkälaisia merkityksiä metsänhoitajuudelle annetaan.

Toini-Inkeri Kaukonen: Pellavan ja hampun viljely ja muokkaus Suomessa

Ensimmäinen naisen tekemä kansatieteellinen väitöskirja! Tutkimusaiheena on pellavan ja hampun käsittely työvaiheittain ennen kehruuta. Olennaista: työmenetelmät, työkalut, ja niihin liittyneet sosiaaliset seikat: levinneisyys, kehitys ja ikä maassa, alkuperät.

Juhani U.E. Lehtonen: U.T. Sirelius ja kansatiede

Sireliuksen kautta tarkastellaan kansatieteen metodeja. ideoita ja kehityslinjoja.

Albert Hämäläinen: Mordvalaisten, tseremissien ja votjakkien kosinta- ja häätavoista

Deskriptiivinen tutkimus ko. kansojen kosinta- ja häätavoista, tutkimus jaoteltu kuvailevaan ja vertailevaan osioon. Esillä tapojen kulkeutuminen ja lainautuminen sekä tapojen merkitykset.

Hanna Snellman: Tukkilaisen tulo ja lähtö. Kansatieteellinen tutkimus Kemijoen metsä- ja uittotyöstä

Tutkimuksessa selvitetään metsäteollisuuden ekspansion seurauksena muodostuneen ammattiryhmän ammattikulttuurille ja elämäntavalle ominaiset piirteet. Olennaisia tutkimuskysymyksiä, miten Kemijoen alueen väestö reagoi muutoksiin alueen sosiaalisessa ympäristössä, miten tukkilaisiin eri aikoina suhtauduttiin.

Elina Salminen: Monta kuvaa menneisyydestä. Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta.

Tutkimuksen keskiössä ovat suomalaiset yksityiset museokokoelmat. Tutkimuskysymyksiä ovat: miten ihmiset muodostavat kuvia menneisyydestä esineiden avulla, miten menneisyys säilyy esineiden avulla ja mikä on yksityisen suhde yhteisöllisyyteen / julkiseen muistin ja kulttuuriperinnön kentässä.

Hanneleena Hieta: Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina 1970-luvulta 2000-luvun alkuun.

Tutkimuksen tarkoituksena on kertoa kolmen erilaisen museon tarina. Tarina kerrotaan erityisesti yksittäisten museoon vaikuttaneiden ihmisten ja museotyöntekijäsukupolvien edustajien kautta: miten museot ovat mukautuneet 1990-luvulle Tapaustutkimuksen kohteena on museoita (Suomi, Unkari, Kreikka), jotka esittelevät kansanelämää ja mukana museon suunnittelussa on ollut kansatieteilijöitä.

Kirsi Hänninen: Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus sosiokulttuurisena jatkumona, säätelymekanismina ja innovatiivisena viestintänä

Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin: miksi ympäristökasvatuskeskustelusta tullut ajankohtaista myös museoissa (sosiokulttuurinen tausta), minkälaisia näkemyksiä museoammattilaisilla on ympäristökasvatuksessa ja minkälainen on ympäristökasvatuksen viestinnän ja sosiokulttuurisen säätelymekanismin malli.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close