Goda grāmata

Cilvēki ar kuriem mēs, Rīgas Juglas vidusskola, lepojamies par ieguldījumu skolas attīstībā, sasniegumiem sekmēs un daudzām citām uzslavas vērtām lietām.

1967-09-01 08:26:55

Skolas celtnieki

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj kā pirmo skolas Goda grāmatā ierakstīt skolas celtniekus par pašaizliedzīgu darbu skolas celtniecībā: 1. Galveno inženieri Oskaru Mārtinsonu, 2. 3. iecirkņa priekšnieku Sergeju Šopu, 3. darbu tehniosko uzraugu Mihailu Isajevu 4. darbu vadītāju Ignatu Gžibovski 5. kompleksās brigādes brigadieri Viktoru Meņkovski 6. brigadieri Eduardu Grosu 7. darba vadītāju Jāni Simtiņu

1967-10-28 00:00:00

Rūta Rašmeiere

Rīgas 39. vidusskolas administrācija, partijas organizācija un vietējā komiteja nolemj, sagaidot valsts 50. gadadienu, skolas Goda grāmatā ierakstīt mācību pārzini audzināšanas darbā

1967-11-02 20:05:08

Irēna Bitlere

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj, sagaidot valsts 50. gadadienu, skolas Goda grāmatā ierakstīt direktori Irēnu Bitleri

1968-04-28 12:19:56

Teodors Ērenštreits

Rīgas 39. vidusskolas administrācija, partijas organizācija un vietējā komiteja nolemj, sagaidot 1. maija svētkus, ierakstīt skolas Goda grāmatā fabrikas "Rīgas Gudums" direktoru Teodoru Ērenštreitu.

1968-09-01 00:58:24

Osvalds Filipsons

Par palīdzību un atsaucību skolas labiekārtošanā un izdaiļošanā.

1968-09-01 12:19:56

Dzidra Indrāne

Par nenogurstošajām pūlēm skolas un skolas apkārtnes izdaiļošanā.

1968-09-01 12:19:56

Georgs Kube

Par pašaizliedzīgu darbu skolas un fizikas kabineta labiekārtošanā.

1968-09-01 12:19:56

Ēriks Pekarēvičs

Par pašaizliedzīgu darbu un negurstošām rūpēm skolas un matemātikas kabineta labiekārtošanā.

1968-09-01 14:49:18

Aleksandrs Stankēvičs

Par darbīgām rokām, kas skolai devušas skaistumu un dzīvesprieku.

1968-09-01 14:49:18

Marija Kube

Par lielo atsaucību un pašaizliedzīgu visos skolas darbos un pasākumos.

1968-09-01 14:49:18

Helēna Lietavniece

Par nevainojamu fizkūltūras darbu

1968-09-02 14:49:18

Roberts Birnbaums

Par nevainojamu un pašaizliedzīgu darbu skolas labā.

1969-04-28 14:49:18

Vija Buša

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj, ierakstīt skolas Goda grāmatā pirmo skolas komjaunatnes sekretāri Viju Bušu.

1969-06-28 13:41:43

Zenta Bedrīte

Par pašaizliedzīgu darbu skolas labā.

1969-06-28 13:41:43

Jānis Čakstēns

Par atsaucību un materiālu palīdzību skolai.

1969-09-01 13:41:43

Aina Drēviņa

Par atsaucību un nenogurstošām pūlēm skolas labā.

1969-09-01 13:41:43

Emīls Paeglītis

Par veikto darbu skolas labā.

1969-12-10 13:41:43

Igors Galkins

Par atsaucību un pāšaizliedzīgu palīdzību skolas labiekārtošanā.

1970-04-28 13:41:43

Leons Leičenko

Par atsaucību un pašaizliedzīgu skolēnu komunistiskajā audzināšanā.

1970-09-01 13:41:43

Arvīds Grieznis

Par palīdzību skolas mācību kainetu izveidošanā.

1971-04-28 13:41:43

Elmārs Banis

Par palīzību skolas matemātikas kabineta izveidošanā.

1971-05-27 10:38:00

Edīte Poga

Par atsaucību un pāsaizliedzīgu darbu skolas labā.

1971-09-01 10:38:00

Jānis Dzenis

Par atsaucību skolas materiālas bāzes izveidošanā.

1971-09-01 10:38:00

Anna Zālīte

Par atsuacību un pašaizliedzīgu darbu skolas materiālās bāzes radīšanā.

1972-04-28 10:38:00

Anna Dezuma

Par pašaizliedzīgu darbu skolā.

1972-11-08 10:38:00

Velta Ozoliņa

Par pašaizliedzīgu darbu skolas labā.

1973-09-01 10:38:00

Valdis Krauze

Par sniegto palīzību skolas sagatavošanā 1973./74. m. gadam.

1974-06-27 10:38:00

Millija Millere

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj ierakstīt skolas Goda grāmtā ilggadīgo vecāku komitejas prezidija locekli.

1974-09-02 00:15:57

Anna Grome

Par pašaizliedzīgu darbu skolas materiālās bāzes radīšanā.

1975-09-01 13:57:11

Jānis Sabulis

Par sniegto palīdzību skolas sagatavošanā 1975.-76. māc. gadam.

1975-10-03 13:57:11

Edgars Krūmiņš

Par iegūldīto darbu kabinetu labiekārtošanā.

1975-10-03 13:57:11

Marija Mežgaile

Par veikto metodisko darbu

1975-10-03 13:57:11

Biruta Zaķe

Par pašaizliedzīgu darbu skolā.

1976-04-13 12:39:25

Māris Rozenbergs

Rīgas 39. vsk. kolektīvs sagaidot skolas 10. darba svētkus nolemj, ierakstīt skolas Goda grāmatā absolventu Māri Rozenbergu, kas izpilda dienestu postenī N'1 pie V.l.Ļeņina mauzaleja.

1976-04-13 20:33:05

Vaira Melnbārde

Rīgas 39. vsk. kolektīvs, sagaidot skolas 10. darba svētkus, nolemj ierakstīt skolas Goda grāmatā partijas sekretāri Vairu Melnbārdi.

1976-09-01 13:57:11

Rihards Tālums

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj, ierakstīt skolas Goda grāmatā pūtēju orķestra vadītāju Rihardu Tālumu.

1976-09-01 13:57:11

Miķelis Daugaviņš

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj, ierakstīt skolas Goda grāmatā 10. kl. vecāku pārstāvi Miķeli Daugaviņu

1976-09-01 13:57:11

Vanda Pekarēviča

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj, ierakstīt skolas Goda grāmatā skolas bibliotekāri Vandu Pekarēviču

1977-09-01 12:39:25

Eduards Kalējs

Par veikto darbu skolā.

1978-04-28 12:39:25

Aldis Ulmanis

Par sniegto palīdzību skolai.

1978-04-28 12:39:25

Jānis Broks

Par veikto darbu fizkultūrā un sportā.

1980-06-28 12:39:25

Kamena Štrāle

Par apzinīgu mācību darbu un pašaizliedzīgu sabiedrisko darbu.

1983-06-25 12:39:25

Nauris Selga

Par sekmīgu mācību darbu, aktīvu sabiedrisko darbu skolēnu komitejā un priekšzīmīgu uzvedību.

1983-06-25 12:39:25

Gatis Kokins

Par sevišķi apzinīgu mācību un sabiedrisko darbu, un priekšzīmīgu uzvedību.

1983-06-26 12:39:25

Kristīne Treimane

Par apzinīgu mācību darbu un priekšzīmīgu uzvedību.

1983-06-26 12:39:25

Sandra Kurmīte

Par apzinīgu mācību darbu un priekšzīmīgu uzvedību.

1987-07-24 08:26:55

Arnolds Bukmanis

K. Bartela Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj skolas Goda grāmatā ierakstīt Arnoldu Bukmani.

1987-07-24 08:26:55

Juris Āzers

Par apzinīgu mācību darbu, patstāvīgu un aktīvu darbu skolas komjaunatnes organizācijā, priekšzīmīgu uzvedību.

1995-05-17 08:26:55

Māra Vītola, Linda Upīte, Kristīne Kaģe, Laura Zālīte, Harijs Ausmanis

Par ļoti labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 1994./95. mācību gadā Juglas ģimnāzijā gada grāmatā ierakstīti Māra Vītola /12.A klase/, Linda Upīte /11.A klase/, Kristīne Kāģe /11.A klase/, Laura Zālīte /9.a klase/, Harijs Ausmanis /9.a klase/

1995-05-18 08:26:55

Gunta Micāne

Juglas ģimnāzijas Goda grāmatā ierakstīta skolotāja Gunta Micāne

Goda grāmata

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close