Volba pro Semily

Semily se mění - co vše se v Semilech změnilo za 8 let.

Začínáme

V prvních volbách získáváme 7 mandátů. Za Volbu pro Semily se do zastupitelstva dostávají Jan Farský, Jiří Kovalský, Pavel Kraťuk, Lena Mlejnková, Dušan Pleštil, Marcela Volšičková a Josef Zdražil.

Zastupitelstvo poprvé vysílané v kabelové televizi v nezkrácené podobě

Od tohoto dne můžou občané shlédnout nezkrácený záznam jednání zastupitelstva města Semily v kabelové televizi.

Spuštěn kamerový systém ke zvýšení bezpečnosti ve městě

O zavedení kamerového systému rozhodlo ještě minulé zastupitelstvo. V dnešní době městská policie monitoruje pět míst pomocí pevných kamerových bodů, dále využívá dva přenosné kamerové systémy a fotopasti.

Zrušení parkovacích hodin

Všechny parkovací automaty ve městě byly zrušeny. Následně je odkoupil Železný Brod.

Končí anonymní příspěvky v Semilských novinách

Na základě podnětů od občanů upravila rada města pravidla pro zadávání příspěvků v Semilských novinách. Pro uveřejnění příspěvku je nutné redakci poskytnout adresu a telefonní kontakt pro potřeby autorizace.

Zahájení výstavby kruhové křižovatky na Riegrově náměstí

Kruhová křižovatka, schválená minulým zastupitelstvem, začala provizorně sloužit již na začátku července a oficiálně byla předána do užívání 11. září 2007. Hlavní část nákladů financoval kraj. Město se na výstavbě podílelo částkou 1,530 milionu korun.

Transparentní soutěžení stanovené novou směrnicí – vše zveřejňované na internetu

Nová vnitřní směrnice nastavila jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Výběrová řízení jsou vypisována již od 20 tisíc korun a do soutěží je zváno nejméně deset firem. V listopadu aktualizovaná vnitřní směrnice nově obsahuje klauzuli o uveřejňování smluv na internetových stránkách města.

Strážníci vyráží do ulic na kolech

Městská policie zařadila do své výbavy dvě jízdní kola, aby mohla častěji a osobně dohlížet na odlehlá místa. Náklady na tato kola a ostatní potřebné vybavení pro všechny strážníky nepřesáhly 62 tisíc korun.

Otevření skateparku v Řekách – podporujeme pohyb mládeže

Za objektem základní školy Dr. F. L. Riegra vznikl skatepark s celkovými náklady 500 tisíc korun.

Zahájení regenerace sídliště Řeky

První etapou byla revitalizace Bavlnářské ulice. Sníh na začátku listopadu přerušil práce a akce byla dokončena na jaře roku 2008. Při rekonstrukci bylo vytvořeno 82 parkovacích míst. Slavnostní předání do užívání proběhlo 11. června 2008. Náklady na první etapu byly 15,7 milionů korun, z toho dotace 6 milionů korun.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close