Volba pro Semily

Semily se mění - co vše se v Semilech změnilo za 8 let.

2006-10-21 18:00:00

Začínáme

V prvních volbách získáváme 7 mandátů. Za Volbu pro Semily se do zastupitelstva dostávají Jan Farský, Jiří Kovalský, Pavel Kraťuk, Lena Mlejnková, Dušan Pleštil, Marcela Volšičková a Josef Zdražil.

2006-12-07 00:00:00

Zastupitelstvo poprvé vysílané v kabelové televizi v nezkrácené podobě

Od tohoto dne můžou občané shlédnout nezkrácený záznam jednání zastupitelstva města Semily v kabelové televizi.

2006-12-15 00:00:00

Spuštěn kamerový systém ke zvýšení bezpečnosti ve městě

O zavedení kamerového systému rozhodlo ještě minulé zastupitelstvo. V dnešní době městská policie monitoruje pět míst pomocí pevných kamerových bodů, dále využívá dva přenosné kamerové systémy a fotopasti.

2007-02-21 00:00:00

Končí anonymní příspěvky v Semilských novinách

Na základě podnětů od občanů upravila rada města pravidla pro zadávání příspěvků v Semilských novinách. Pro uveřejnění příspěvku je nutné redakci poskytnout adresu a telefonní kontakt pro potřeby autorizace.

2007-04-01 00:00:00

Zahájení výstavby kruhové křižovatky na Riegrově náměstí

Kruhová křižovatka, schválená minulým zastupitelstvem, začala provizorně sloužit již na začátku července a oficiálně byla předána do užívání 11. září 2007. Hlavní část nákladů financoval kraj. Město se na výstavbě podílelo částkou 1,530 milionu korun.

2007-04-25 00:00:00

Transparentní soutěžení stanovené novou směrnicí – vše zveřejňované na internetu

Nová vnitřní směrnice nastavila jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Výběrová řízení jsou vypisována již od 20 tisíc korun a do soutěží je zváno nejméně deset firem. V listopadu aktualizovaná vnitřní směrnice nově obsahuje klauzuli o uveřejňování smluv na internetových stránkách města.

2007-06-20 00:00:00

Strážníci vyráží do ulic na kolech

Městská policie zařadila do své výbavy dvě jízdní kola, aby mohla častěji a osobně dohlížet na odlehlá místa. Náklady na tato kola a ostatní potřebné vybavení pro všechny strážníky nepřesáhly 62 tisíc korun.

2007-07-01 00:00:00

Zrušení parkovacích hodin

Všechny parkovací automaty ve městě byly zrušeny. Následně je odkoupil Železný Brod.

2007-08-13 00:00:00

Otevření skateparku v Řekách – podporujeme pohyb mládeže

Za objektem základní školy Dr. F. L. Riegra vznikl skatepark s celkovými náklady 500 tisíc korun.

2007-09-24 00:00:00

Zahájení regenerace sídliště Řeky

První etapou byla revitalizace Bavlnářské ulice. Sníh na začátku listopadu přerušil práce a akce byla dokončena na jaře roku 2008. Při rekonstrukci bylo vytvořeno 82 parkovacích míst. Slavnostní předání do užívání proběhlo 11. června 2008. Náklady na první etapu byly 15,7 milionů korun, z toho dotace 6 milionů korun.

2008-01-01 00:00:00

Vyplácení dávek hmotné nouze formou poukázek

Na podzim 2007 rada města schválila záměr vyplácet dávku pomoci v hmotné nouzi, a to část příspěvku na živobytí formou poukázek těm příjemcům dávek, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Semily byly jedním z prvních měst, které tento způsob zavedly.

2008-03-18 00:00:00

V 10. ročníku soutěže Zlatý erb Libereckého kraje získává město dvě ocenění

Město získává třetí místo v kategorii nejlepší webové stránky a taktéž třetí místo v kategorii nejlepší elektronická služba – vysílání jednání zastupitelstva v kabelové televizi.

2008-04-14 00:00:00

Dokončení rekonstrukce kuchyně ve Sportovním centru

Zázemí restaurace ve Sportovním centru prošlo kompletní rekonstrukcí nákladem 662 tisíc korun. Kromě stavebních úprav rozvodů a obkladů bylo dokoupeno chladicí zařízení, nerezové stoly a regály. Zároveň s rekonstrukcí byl zaveden nekuřácký provoz.

2008-04-24 00:00:00

Doplnění skateparku u ZŠ v Řekách o další překážky

Skatepark v Řekách byl rozšířen o další dvě překážky a to Midi-Pipe („U“rampa) a Spine A-typ v hodnotě 400 tisíc korun.

2008-05-20 00:00:00

Město získává ocenění ve 4. ročníku soutěže Zlatá popelnice

Město Semily se umístilo na třetím místě v kategorie město. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v Libereckém kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s.

2008-05-22 00:00:00

Schválena vyhláška omezující konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku, která s účinností od 15. června 2008 zakazuje konzumaci alkoholických nápojů v prostoru Ostrova, na Riegrově náměstí a v okolí autobusového nádraží.

2008-06-01 00:00:00

Vybudování veřejného WC v budově městského úřadu

Chybějící veřejné toalety v centru města vznikly v budově nového městského úřadu na Riegrově náměstí nákladem 167 tisíc korun.

2008-06-15 00:00:00

Dokončena rekonstrukce komunikace v Horákově ulici U čtrnácti pomocníků

Kompletní oprava asfaltového povrchu včetně oprav a úprav šachet a poklopů podzemních sítí. Rekonstrukce začala již v roce 2007, ale kvůli špatným klimatickým podmínkám byla dokončena až v roce 2007. Náklady byly 2,150 milionů korun.

2008-06-26 00:00:00

Centrum pro rodinu využívá roubenku pro svoji činnost

Na základě rozhodnutí Rady města začíná po drobných úpravách občanské sdružení M.E.D. využívat chalupu č.p. 103 v Jílovecké ulici a dochází tak k příjemnému oživení této lokality.

2008-07-10 00:00:00

Kuchyň v ZŠ I. Olbrachta získává novou podobu

Z hygienických důvodů bylo nezbytné provést celkovou rekonstrukci kuchyně. Součástí bylo vybudování sociálního zázemí pro personál. Práce byly dokončeny na konci srpna, tak aby kuchyně mohla sloužit od začátku školního roku. Náklady byly 1,635 milionů korun.

2008-07-25 00:00:00

Rekonstrukce podkroví Základní umělecké školy

V podkroví vznikly tři nové místnosti pro výtvarný obor, malý a velký pěvecký sbor. Po vybourání zazdívek byla zjištěna horší kvalita krovů, než se předpokládalo, a proto byla provedena o celková oprava střešní krytiny. Rekonstrukce byla dokončena v únoru 2009 s celkovými náklady 3,74 milionů korun.

2008-08-22 00:00:00

Oleška a Řeky mají nová dětská hřiště

O konečné podobě hřišť rozhodli žáci 1. - 4. tříd základních škol hlasováním v anketě. Z celkových nákladů 1 milion korun se podařilo městu získat dotaci 350 tisíc.

2008-09-02 00:00:00

První oslovení majitelů garáží v Bítouchovské ulici s nabídkou odkoupení

Prvním krokem k bezpečnější a příjemnější Bítouchovské ulice bylo oslovení majitelů s nabídkou odkoupení garáží včetně pozemků. Do konce roku 2013 bylo již vykoupeno 32 garáží.

2008-09-09 00:00:00

Rekonstrukce ulice Požárnická

Byly započaty stavební práce na rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace, včetně obnovy asfaltového povrchu. Celkové náklady byly 2,8 milionu korun z toho dotace 2,1 milionu korun a rekonstrukce byla dokončena v polovině října.

2008-09-18 00:00:00

Myslíme na přírodu, třídíme BIO odpad i na sídlištích

Zbytky z kuchyně jsou další komoditou, kterou mohou občané města třídit. Za tímto účelem přibyly hnědé popelnice na sídlištích v Řekách a Pod Černým mostem. V následujících letech byly doplněny i na další sídliště.

2008-09-29 00:00:00

První místo v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO

Město Semily získalo 1. místo v kategorii „účast veřejnosti a otevřenost rozhodování“ za transparentnost výběrových řízení a úplný obrazový záznam zastupitelstva.

2008-10-05 00:00:00

Dokončena rekonstrukce vodovodu v ulici 3. května

Na rekonstrukci vodovodního řádu navázala v roce 2009 a v první půlce roku 2010 kompletní rekonstrukce komunikace a vybudování chodníku až k nemocnici. Celkové náklady byly 80 milionů korun, z toho náklady města 7 milionu korun.

2008-10-16 00:00:00

Městská policie získala kotec na nalezená zvířata

Díky kotcům můžou zvířata zůstávat několik dnů v Semilech a nemusí být hned odvážena do útulku. Díky výzvám na stránkách města a na FB profilu města se informace o odchycených zvířatech dostává rychle k obyvatelům. Město tím ušetří za odvoz zvířat do útulků.

2008-10-28 00:00:00

Zahájeny opravy spolkového domu v Bítouchově svépomocí

V první etapě došlo k výměně střešní krytiny a krovů. Následovalo odvodnění dešťové kanalizace a úpravy sociálních zařízení. Náklady byly 500 tisíc korun.

2008-11-01 00:00:00

Chodník podél Jizery zpříjemňuje cestu na sídlišti v Řekách

Od lávky v Kolonce až k železnému mostu do Jatecké ulice, byl vybudován chodník z betonové dlažby. Část pro cyklisty vznikla v roce 2009. Na celkové náklady 1,9 milionu korun se podařilo získat dotaci 1,3 milionu korun.

2008-11-05 00:00:00

Oprava cest na Riegrově stezce

V rámci příprav na oslavy stého výročí otevření Riegrovy turistické stezky byly provedeny udržovací práce nákladem 355 tisíc korun a za finanční podpory od Libereckého kraje ve výši 176 tisíc korun.

2008-11-13 00:00:00

Omezení délky interpelací při jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo města chválilo změnu jednacího řádu. V interpelacích má nově každý právo vystoupit maximálně dvakrát přičemž délka jednoho vystoupení nesmí přesáhnout dobu pěti minut. Tato změna se netýká vystupování v rámci projednávaných bodů.

2008-11-25 00:00:00

Dokončena II. etapa regenerace panelového sídliště Řeky

Druhá etapa zahrnovala rekonstrukci křižovatky ulic Bavlnářská a Jatecká. Celkové náklady 3,3 milionu korun, dotace ve výši 2,3 milionu korun z programu regenerace panelových sídlišť.

2008-12-18 00:00:00

Prodejem nemovitostí vzniklo 40 nových pracovních míst

Výrobce záchranářských a horolezeckých pomůcek odkoupil objekt bývalého Svazarmu v Bořkovské ulici a během pěti let vytvořil 40 pracovních míst.

2009-01-29 00:00:00

První zastupitelstvo se záznamem na webových stránkách města

Po možnosti shlédnout nezkrácený záznam jednání zastupitelstva v kabelové televizi bylo občanům umožněno shlédnout přenos i na internetových stránkách města.

2009-02-07 00:00:00

První městský ples a vyhlášení Ceny města Semily

Historicky první Cenu města Semily získali Otakar Machytka a Sbor dobrovolných hasičů Semily I.

2009-03-11 00:00:00

První místo za nejlepší elektronickou službu v soutěži Zlatý erb Libereckého kraje

V 11. ročníku soutěže Zlatý erb se město umístilo na prvním místě v kategorii nejlepší elektronická služba za službu „MMS – závady a nedostatky“, která umožňuje občanům zasílat fotografie problémových míst.

2009-04-01 00:00:00

Bezpečnější Ostrov s novým veřejným osvětlením

Na Ostrově bylo vybudováno dvacet nových světel pro větší bezpečnost obyvatel. Náklady byly 1,1 milionu korun.

2009-04-06 00:00:00

První místo za nejlepší elektronickou službu v soutěži Zlatý erb

Stejně jako v rámci Libereckého kraje, tak i v celostátním měřítku získalo město první místo v kategorii nejlepší elektronická služba - „MMS – závady a nedostatky“.

2009-04-21 00:00:00

Odstartována největší investiční akce – Čistá Jizera

Samotné práce na největší investiční akci započaly již počátkem dubna v Tyršově ulici. Celkem bylo proinvestováno 162 milionů korun, z toho v Semilech 59 milionů korun. VHS získala dotaci ve výši 56 milionů korun.

2009-06-27 00:00:00

Slavnostní uzamčení kina Jitřenka

V rámci uzamčení kina byla promítána vizualizace nového polyfunkčního objektu a následně si mohli návštěvníci rozebrat vybavení kina. O den dříve proběhlo poslední promítání před rekonstrukcí kina. Promítal se film Báječní muži s klikou.

2009-08-01 00:00:00

Město nakoupilo kompostéry pro občany, další možnost snížení směsného odpadu

Město nakoupilo 62 ks kompostérů o objemu 450 litrů a zapůjčilo je občanům, aby nemuseli vyhazovat biologický odpad do kontejnerů se směsným odpadem a snížilo se tak množství odváženého odpadu na skládku. Celkově město doposud občanům zapůjčilo 349 kompostérů v celkové hodnotě 300 tisíc korun.

2009-08-12 00:00:00

Výstavba cyklostezky podél Jizery v Řekách

Cyklostezka je součástí rozsáhlého projektu Greenway Jizera. Úsek je dlouhý 780 metrů a vzhledem k asfaltovému povrchu je vhodný i pro in-line bruslení. Náklady byly 3,443 milionu korun a dotace činila 1,871 milionu.

2009-08-24 00:00:00

Vybudován park u domova pro seniory

Podle návrhu žáků Základní waldorfské školy byl koncipován park jako klidové místo pro odpočinek v příjemném prostředí zeleně s důrazem na soukromí klientů. Součástí parku je i dřevěný altán. Investiční náklady na vybudování bezbariérového parku byly 1,2 milionu korun.

2009-09-02 00:00:00

Rekonstrukce Textilní ulice na sídlišti v Řekách

Zahájením prací v Textilní ulici se rozběhla III. etapa regenerace sídliště Řeky. Při rekonstrukci došlo ke kompletní výměně zpevněných povrchů, rozšíření parkovacích zálivů a k realizaci nového veřejného osvětlení. Rekonstrukce vyšla na 6,788 milionu korun a dotace byla 3 miliony. Stavba byla dokončena počátkem listopadu.

2009-10-05 00:00:00

Poprvé je radnice bezbariérová a má výtah

Bezbariérový přístup do budovy je upraven zadním vchodem pomocí pojízdné rampy. Výtah je umístěn do prostoru centrálního schodiště a obsluhuje čtyři nadzemní podlaží včetně půdy. Město získalo dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1,217 milionu korun při celkových nákladech 2,3 milionů.

2009-10-14 00:00:00

Rekonstrukce kotelny ve waldorfském lyceu

V návaznosti na přestavbu 2. NP školy byla vybudována nová kotelna, která je svojí kapacitou připravena na zprovoznění 3. NP. Náklady činily 714 tisíc korun.

2009-10-27 00:00:00

Pokračuje rekonstrukce waldorfského lycea

Druhá etapa řešila přestavbu 2. NP školy, která zahrnuje čtyři učebny, dva kabinety a sociální zařízení. Celkové náklady činily 4,5 milionů korun a městu se podařilo získat dotaci jeden milion korun.

2009-11-18 00:00:00

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Kruha po akci Čistá Jizera

V návaznosti na vybudování nové kanalizace došlo k celkové úpravě komunikací nákladem 9 milionů korun.

2010-04-01 00:00:00

Opravený Mariánský sloup na Komenského náměstí

Dominanta Komenského náměstí prošla po patnácti letech dílčí konzervací a retuší. Hlavní část restaurování se týkala základny sochy se schodištěm a zídkou. Náklady na opravu byly 417 tisíc korun a městu se podařilo získat příspěvek od Libereckého kraje a ministerstva kultury.

Volba pro Semily

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close