SPACE-S Timeline

SPACE-S proces van nul tot nu!

2012-12-14 00:00:00

Start SPACE-S community

SPACE-S community van start!

2013-02-05 00:00:00

ZORG|WONEN LAB

LAB over beschermd wonen in een groep op SPACE-S.

2013-02-05 00:00:00

50+ LAB

50+ers met een woonwens aan de slag om woonwensen om te zetten in woord en beeld.

2013-02-06 00:00:00

CREATING LAB

Studenten op zoek naar een inspirerende woonruimte gaan aan de slag met hun wensen voor een ruimte die past bij hun woonwensen.

2013-02-17 00:00:00

KID'S SPACE LAB

Hoe maken we van SPACE-S een plek waar ouders met (jonge) kinderen zich thuis voelen? Deze vraag stond centraal tijdens KID'S LAB.

2013-02-17 00:00:00

OUTER SPACE LAB

Een sessie vol ideeën over dak- en moestuinen, over grenzen tussen eigen en gedeelde leefruimte op de FeelGood Market.

2013-02-17 00:00:00

Feelgoodmarket

SPACE-S op de Feelgoodmarket. Deze keer ruimte voor de kids! Kijkdozen en tekeningen over hoe zij willen wonen op Strijp-S.

2013-02-19 00:00:00

INSPIRATIE LAB

Met professioneel fotograaf Maarten Coolen en ontwerper / inspirator Leonne Cuppen op ontdekkingstocht naar woonwensen. Bijzondere SPACE-S plekken op de foto.

2013-02-19 00:00:00

TEKENTAFEL LAB

Aan de slag met thema’s als grootte, hoogte en indeling van de toekomstige woningen op SPACE-S. Onder begeleiding van stedenbouwers krijgen woonwensen vorm in schetsen.

2013-02-20 00:00:00

COLLECTED LAB

Verschillende collectieven benaderden ons met de vraag: is er ruimte voor ons plan? Hoe veel ruimte heb je als collectief nodig? Wat wil je met elkaar delen, en wat wil je juist individueel? Op welke plek zou je als groep graag willen zitten? En in welke vorm organiseer je jouw collectief? Deze vragen stonden in deze LAB COLLECTED centraal. Met als doel: jullie woondromen een stap dichterbij brengen!

2013-02-20 00:00:00

WONEN + WERKEN LAB

Tijdens het WONEN + WERKEN LAB draait het om de + die SPACE-S'ers nodig hebben voor hun passie. Een vormgever aan de slag met het verbeelden van ideeën en oplossingen.

2013-02-23 00:00:00

Collected I

In deze fase zijn we op zoek gegaan naar de elementen die tot het vaste DNA van SPACE-s moeten behoren. Op basis van input uit bijeenkomsten, discussies en gesprekken is tijdens de eerste COLLECTED-sessie op 23 februari 2013 het DNA van SPACE-S vastgesteld: de uitgangspunten van de ontwikkeling. SPACE-S is niet alleen een plek om te wonen, maar ook om te werken en ontspannen. Een plek waar verbinden en ontmoeten centraal staan en waar een balans is tussen vaste kaders en flexibiliteit.

2013-03-17 00:00:00

Feelgoodmarket

Feelgoodmarket maart 2013

2013-04-18 00:00:00

Collected II: Buitenruimte

Welke ruimte(s) wil jij met je buren delen en hoe ziet die buitenruimte eruit? Deze vraag stond centraal binnen dit thema. De belangrijkste uitkomsten: een hofjesstructuur, collectief groen en een ruimte waar dingen ontstaan. Met de kernwaarden ‘groen’ en ‘samen’.

2013-05-16 00:00:00

Collected III: Programma

Op zoek naar de ideale samenstelling van mensen, woningen en functies op SPACE-S. Belangrijkste conclusie: leeftstijl bepaalt de mix! Niet denken in termen van doelgroepen, maar een mix van leefstijlen in een dynamische omgeving op SPACE-S.

2013-05-19 00:00:00

Feelgoodmarket

Op de mei-editie van de Feelgoodmarket met z'n allen gebouwd aan het 3D-model van SPACE-S!

2013-06-06 00:00:00

Checkjekamerdag op TUe

Checkjekamerdag op de TUe. Architect tekent de wensen/idealen voor studentenkamers op SPACE-S ter plekke uit.

2013-06-23 00:00:00

Collected IV: 3D-ontwerp

Een COLLECTED-sessie met een speciale lading: op deze avond kwamen namelijk de conclusies van de vorige sessies tezamen in één schaalmodel. Het daadwerkelijke 3D-model waar de eerste nieuwe bewoners in 2015 kunnen gaan wonen, werken en leven! Het resultaat is een 3D-maquette met veel verschillende buitenruimtes, groen en hofjes in verschillende groottes.

2013-08-07 00:00:00

Bikeride Hofjestocht Eindhoven

Bikeride Hofjestocht door Eindhoven: hofjes in de stad ontdekken. Wat is bruikbaar voor Space-S?

2013-08-20 00:00:00

Buitenfilms Plaza Futura

Filmavonden bij SPACE-S (NatLab)! Legendarische buitenfilm op het SPACE-S terrein.

2013-08-28 00:00:00

Excursie Rotterdam en Amsterdam

Toekomstige bewoners en projectteamleden op pad in Rotterdam en Amsterdam, op zoek naar inspiratie voor collectieve voorzieningen. Ze bezochten verschillende fraaie voorbeeldprojecten.

2013-08-30 00:00:00

SPACE-S Stadscamping

De stadscamping is een feit! De dapperen trotseren de nacht op het terrein van SPACE-S.

2013-09-06 00:00:00

Excursie Parijs Massena

Op bezoek bij het project Massena, dat ook al in eerdere SPACE-S sessies als inspiratiebron heeft gediend. Een combinatie van hoogbouw en hofjes, met interessante inzichten over openbare versus prive ruimte. Veel mooie voorbeelden voor het vervolg van SPACE-S!

2013-09-19 00:00:00

Collected V: Ingrediënten SPACE-S

Tijdens COLLECTED V gingen bewoners in gesprek met professionals en andere bewoners over de plannen tot nu toe. Ingrediënten als het ruimtelijk ontwerp, de mix van woningtypen en de community-vorming. Dit leverde nieuwe ideeën en inzichten op, en een positieve eindconclusie: SPACE-S kan verder op de ingeslagen koers. De belangrijkste aandachtspunten: een mix van bewoners op leefstijl, lichtheid en duurzaamheid van de bebouwing, hofjes en ontmoetingsplekken en bewonersinitiatieven.

2013-10-18 19:37:30

Groenworkshop

Vrijdagavond 18 oktober heeft een groep bewoners van Space-S aan een groenworkshop meegedaan onder leiding van Soontiens Hoveniers. Denken over wat en waarom, en direct ook handen uit de mouwen. We kregen veel handige tips!

2013-11-27 00:00:00

Collected VI: Kick-off ontwerpfase

SPACE-S’ers konden tijdens COLLECTED VI aangeven waar ze willen gaan wonen in SPACE-S en wat ze daarbij allemaal belangrijk vinden. Bewoners hebben concreet hun gewenste locatie aangewezen. Ook in de ontwerpfase moeten sociale thema’s op de agenda blijven staan. Belangrijk zijn gezamenlijke initiatieven, zoals gemeenschappelijke ruimten in de torens en community-vorming bij de hofjeswoningen.

2013-11-30 00:00:00

Plu-S tekent intentieverklaring

Plu-S, het wooninitiatief op SPACE-S dat streeft naar een woonplek met begeleiding voor 10 jong volwassenen met een beperking, heeft op zaterdag 30 november de intentieverklaring met SPACE-S (Woonbedrijf) getekend. Een bijzondere stap in het gezamenlijk werken aan de woondroom van Tessa, Imke, Tim, Simon (van links naar rechts op de foto) en hun toekomstige medebewoners!

2013-12-14 00:00:00

LAB: jouw eigen woning

Hoe ziet de plattegrond van jouw toekomstige woning eruit? Die vraag stond centraal op SPACE-S LAB van 14 december. Een intensieve en inspirerende werksessie samen met de architect. Een belangrijke stap in de ontwerpfase. Professionals en bewoners gingen samen woningplattegronden bedenken én bouwen. Met blokken voor de muren, en op ware grootte, zodat je echt een beeld en gevoel krijgt bij je toekomstige woonruimte.

2014-01-01 00:00:00

Collected VII: Mijn woning

Ruim 60 toekomstige bewoners van SPACE-S hadden een inspirerende avond, te gast bij de architect. Deze avond had woningplattegronden als hoofdthema. Veel bewoners gaven hun mening en visie over de meest gewaardeerde plattegronden die door bewoners zelf waren gemaakt. Het gaf veel inzicht in en richting aan de ontwikkeling van de studentenwoning, het kleine appartement en het grote appartement. Daarnaast werd gediscussieerd over hoe je Matspunten zou kunnen verzilveren. Tot slot kwamen diverse bewoners aan het woord met ideeën over community-activiteiten. Een drukke en geslaagde avond waarin duidelijk werd dat Space-S steeds concreter wordt.

2014-01-02 00:00:00

Inloop Mijn Woningplattegrond

Twee inloopdagen voor iedereen die met architect aan de slag wilde om zijn ideale plattegrond te maken.

2014-01-06 00:00:00

LAB Wonen & Werken

Voor bewoners die wonen en werken willen combineren op SPACE-S

2014-01-08 00:00:00

LAB Plu-S

Voor deelnemers aan het begeleid wonen initiatief Plu-S

2014-01-10 00:00:00

LAB 35+

Voor SPACE-S’ers van 35 jaar en ouder die mee dachten over aantrekken nieuwe 35+ bewoners

2014-01-29 19:00:58

LAB Geluid

Twaalf bewoners gingen op bezoek in een nieuwbouwwoning om te testen hoe goed je geluid van de buren kunt horen. Met instrumenten gingen ze aan de slag. Conclusie: je hoort bijna niets van de buren! Tenzij je heel harde muziek draait natuurlijk.

2014-02-04 00:00:00

LAB plattegronden extra

De afgelopen weken zijn al vele plattegronden bedacht en gemaakt. Van appartementen tot studentenstudio's, van small tot large. Een aantal woningtypes zijn in de COLLECTED nog niet aan bod gekomen. Deze extra LAB gaat dieper in op lofts, studenten groepswoningen, en wonen-werken units.

2014-02-13 00:00:00

LAB Architectuur

Hoe ziet SPACE-S er van de buitenkant uit? En hoe zien de hofjes eruit? Wat is de uitstraling, de look & feel? We kijken naar de gevels, de buitenruimte, water, groen, en nog veel meer. Bij een LAB gaat het nog niet om het trekken van conclusies, maar vooral om het delen van inspiratie, ideeën, oplossingen en wensen. Echt handen uit de mouwen dus. Om zo de basis te leggen voor het ontwerp, en de benodigde input te geven aan de architect.

2014-02-25 00:00:00

Collected VIII: Architectuur & Buitenruimte

Hoe ga jij SPACE-S straks ervaren? Wat wordt de uitstraling van de buurt? Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de architectuur en de invulling van de buitenruimte. Op 25 februari bepaalden we met elkaar de 'look en feel' van SPACE-S. Bijvoorbeeld voor de invulling van de hofjes, gevels, water en groen. We kijken ook welke kenmerken voor heel SPACE-S gaan gelden, en welke kenmerken per blok, hofje, gebouw of woning kunnen verschillen. Tot slot willen we ook meer inzicht in de duurzaamheid van het gebouw en de omgeving.

2014-03-26 00:00:00

LAB Samen

In een buurt ontmoet je je buren. Dat gebeurt op verschillende plekken, op diverse routes en in ruimtes met verschillende functies. In het ontwerp van SPACE-S willen we hier zo goed mogelijk invulling aan geven. We geven invulling aan het 'samen'. De vraag waar we telkens bij stil staan: wat doe je zelf, wat doe je samen, en wat doet een ander? Om vervolgens te bepalen wat dit betekent voor het ontwerp, maar ook al het beheer in de toekomst.

2014-04-03 00:00:00

Collected IX: Samen

Een Collected dus over SAMEN uit het DNA van SPACE-S. Over beheer. Over delen. In de stijl van een referendum!

2014-04-24 00:00:00

LAB Wonen-Werken

Op verschillende locaties op SPACE-S komen woningen waaraan een werkplek gekoppeld is. In et LAB Wonen-Werken gaan we het hebben over de wensen aan deze werkplek. Welke oppervlakte? Welke voorzieningen? En welke uitstraling heeft het naar buiten toe?

2014-04-24 00:00:00

LAB Collectief Beheer

Er is inmiddels duidelijk dat we een collectief beheer willen voor SPACE-S. Verschillende bewoners willen en kunnen hierin een rol vervullen. In dit LAB gaan we aan de slag met de invulling van het collectief beheer. Hoe gaan we doen en hoe zorgen we er voor dat de kwaliteit gegarandeerd blijft?

2014-05-18 00:00:00

SPACE-S Feels Good

Op zondag 18 mei komt het SPACE-S terrein tot leven om sfeer te proeven! Hoe komt het samen leven op SPACE-S eruit te zien? Een 'welkom thuis' tent en allerlei activiteiten rondom drie thema's: wonen&werken, wonen met gezinnen en self&samen. Iedereen is welkom. Op dezelfde dag is ook de FeelGood Market.

2014-06-05 00:00:00

LAB Bootcamp Collectief Beheer

Tijdens het eerste LAB op 24 april hebben bewoners hun inspiratie gedeeld over hoe zij het collectieve beheer in willen richten. Op zo'n manier dat kwaliteit behouden blijft. Vandaag zijn er ervaringsdeskundigen uitgenodigd, die onze inspiratie gaan toetsen. Wat is slim en waar moeten we rekening mee houden?

2014-06-24 00:00:00

Collected X: Grande finale

Tijdens de grande finale omarmden bewoners het uitgewerkte ontwerp van SPACE-S. Vooral de film die hen rondleidde door SPACE-S en hun toekomstige woning maakte de beleving van het wonen op SPACE-S compleet!

2014-06-24 14:43:53

Afsluiting ontwerpfase

Afsluiting ontwerpfase

2014-09-03 17:55:23

Loting

Een spannende loting bepaalt de volgorde waarin bewoners met evenveel Matspunten mogen reserveren.

2014-09-12 19:10:50

Open Huis

Het laatste moment voor de Reserveringsweek om informatie en tips in te winnen over het kiezen van jouw ideale woning.

2014-09-18 18:50:58

Prijsuitreiking ontwerpprijsvraag

Jij bepaalt hoe SPACE-S eruit gaat zien! Daarom daagden we je met een ontwerpprijsvraag uit het hek voor de hoofdingang van SPACE-S te ontwerpen. Vandaag werden de winnaars bekend gemaakt: ‘De Drie Wachters’ van Piotr Michal Szczesniak en Tim Kouthoofd!

2014-09-20 22:40:04

Tweede stadscamping

Ook de tweede stadscamping op het terrein van SPACE-S was weer een succes!

2014-09-22 10:54:41

Reserveringsweek

Eindelijk: jouw ideale plekje op SPACE-S reserveren!

SPACE-S Timeline

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close