100 aastat raamatukogu Rakveres

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ajalugu ajateljel

1867-01-13 00:00:00

Esimene avalik raamatukogu Rakveres

Loodi esimene avalik raamatukogu Rakveres.

1882-01-01 00:00:00

Esimene eesti laenuraamatukogu

Esimene eestikeelne laenuraamatukogu loodi Rakveresse Juhan Kunderi poolt.

1895-01-01 00:00:00

von Malschi eraraamatukogu

1895.a. suvel alustas Pikk tn 13 tegutsemist uus, Jevgenia von Malsch eraraamatukogu. See oli avatud iga päev kell 9-12 ja 15-20.

1908-08-08 00:00:00

Käsitööliste seltsi raamatukogu

Matsoni majas (Turuplats 5) tegutsev selts asutas oma raamatukogu.

1912-01-01 00:00:00

Rakvere Eesti Hariduse Seltsi raamatukogu

1912. aastal asutatud Rakvere Eesti Hariduse Seltsi juurde loodud raamatukogu loetakse tänase Lääne-Virumaa Keskraamatukogu eelkäijaks.

1914-01-01 00:00:00

Raamatukogu komisjon

Raamatukogu hooldamiseks ja täiendamiseks moodustati raamatukogu komisjon. Huvi raamatute vastu kasvas, 55 liikmele laenutati 592 raamatut.

1921-01-01 00:00:00

Rakvere Rahvamaja ja Hariduse Seltsi raamatukogu

Rakvere Eesti Hariduse Selts ja Rahvamaja Selts ühinesid ning raamatukogu uueks nimeks sai Rakvere Rahvamaja ja Hariduse Seltsi raamatukogu. Raamatukogu asus Kreutzwaldi tn 2 II korrusel (endine mõisahoone). Rahvamaja asub hoones tänaseni. Raamatuid oli selleks ajaks ca 2500, need asusid 4-5 sisseehitatud riiulitega kapis. Peale eestikeelse kirjanduse oli kogus ka kirjandusklassikat vene ja sakssa keeles.

1922-01-01 00:00:00

Helene Johani

1922.-1923. a. töötas seltsi raamatukogus hilisem raamatukogu- ja raamatuteadlane Helene Johani. Ta võttis kasutusele vihikkataloogi, lugejakaardi ja raamatukaardi.

1923-01-01 00:00:00

Hando Mugasto

Helene Johani kunstnikuna tuntud vend Hando Mugasto töötas samuti lühikesel perioodil raamatukogus

1925-01-01 00:00:00

Jaan Poska nimeline Rakvere Linna Avalik raamatukogu

1. jaanuaril avati Tallina tn 5 Jaan Poska nimeline Rakvere Linna Avalik Raamatukogu.

1925-01-01 00:00:00

Seadus

Riigikogus võeti vastu "Avalikkude raamatukogude seadus"

1925-02-10 00:00:00

Selma Stahlberg

Raamatukogu esimeseks juhatajaks sai Selma Stahlberg. Töötas juhatajana 1925-1927.

1927-02-10 00:00:00

Elfriide Saukas

Raamatukogu juhataja 1927-1931. Töötas linnavalitsuses raamatupidaja abina, raamatukogutööd tegi lisatasu eest.

1929-05-05 00:00:00

Raamatukogu tarvitamise kord

Linna volikogu poolt anti välja raamatukogu tarvitamise kord.

1932-02-10 00:00:00

Hildegard Vitsut (Marton)

Raamatukogu juhataja 1932-1938

1932-06-10 00:00:00

Tallinna tn 3a

Raamatukogu kolis Tallinna tn 3a teisele korrusele.

1933-03-14 00:00:00

Leida Jõgis

Asus tööle raamatukogu juhataja abina. Töötas peamiselt lugemislauas.

1938-03-14 00:00:00

Üleriigiline raamatunädal

Raamatunädala eesmärgiks oli raamatu propageerimine.

1939-03-14 00:00:00

Margarete Merilo

Raamatukogu juhataja 1939-1942. Omas I järgu raamatukoguhoidja kutset.

1939-09-09 00:00:00

Tallinna tn 3

Raamatukogu kolis kõrvalmajja Tallinna tn 3 teisele korrusele 4 tuppa, mis ruumikitsikust pisut parandas.

1940-09-09 00:00:00

Pikk tn. 56

Raamatukogu avati aadressil Pikk 56.

1940-09-14 00:00:00

Sõjaaegsed juhatajad

Aastail 1941-1944 olid taas Tallinna tn 3 tegutsenud raamatukogu juhatajad Leenart Üllaste, Edmund Soosaar ja Ilse Kumari.

1944-09-14 00:00:00

Rakvere Linna Raamatukogu

Tallinna tn. 3. 1944. aastal oli raamatukogu ajutiselt suletud. Osa raamatuid tassiti laiali, osa hävitati.

1944-09-14 00:00:00

Elsa Mäesak

Asus tööle laenutajana 1940 a. Raamatukogu juhataja 1944-1946.

1945-06-23 00:00:00

Noorteosakond

15. juunil 1945 loodi noorteosakond, mis asus samades ruumides, kuid töötas eri kellaaegadel.

1945-08-23 00:00:00

Viru Maakondlik Keskraamatukogu

Rakvere Linna Raamatukogu määrati 1945.a. Hariduse Rahvakomissariaadi kirjaga maakondlikuks keskraamatukoguks ja nimetati sellega seoses ümber Viru Maakondlikuks Keskraamatukoguks.

1946-01-01 00:00:00

Konstantin Vahtra

Raamatukogu juhataja 1946-1953

1948-01-01 00:00:00

Remont ja lugemislaud

1948. a. lõpetati raamatukogus (Tallinna 5) remont, saadi juurde kaks tuba. Omaette ruumis avati lugemislaud. Kaasa löödi raamatudekaadil: kultuurimajas seati üles suur raamatunäitus.

1950-01-01 00:00:00

Rakvere Rajooni Keskraamatukogu

Seoses rajoonide moodustamisega endiste maakondade asemele nimetati raamatukogu ümber Rakvere Rajooni Keskraamatukoguks.

1951-02-15 00:00:00

Rakvere Rajooni Lasteraamatukogu

15. veebruaril 1950 loodi lasteosakonna baasil Rakvere Rajooni Lasteraamatukogu, mille juhatajaks sai Marta Nigol.

1952-02-15 00:00:00

Kolimine Tallinna tn 47

1952. a. saadi uued ruumid Tallinna tn 47, kuhu koliti koos lasteraamatukoguga.

1953-02-15 00:00:00

Leida Titova

Raamatukogu juhataja väga lühikest aega 1953. a.

1953-02-15 00:00:00

Tuuve Vahtra

Raamatukogu juhataja 1953-1961

1953-12-20 00:00:00

Rakvere Rajooni Raamatukogu

Raamatukogu nimetati ümber Rakvere Rajooni Raamatukoguks.

1955-02-10 00:00:00

Hilja Steinburg

Asus tööle 1955. a. Oli raamatukogu juhataja kt 1967. a. Hiljem töötas metoodikuna 1968-1983, teenindusosakonna juhatajana 1983-1987 ja 1988-1996, raamatukoguhoidjana 1996 - 2004.

1959-02-15 00:00:00

Esimesed avariiulid

Laenutusruumi paigutati esimesed avariiulid, millelt lugeja ise sai raamatuid valida. Lasteosakond sai need paar aastat hiljem.

1961-01-01 00:00:00

Maie Gross (Lepiksaar)

Raamatukogu juhataja 1961-1967

1961-01-01 00:00:00

Naima Vainokivi

Asus raamatukogusse tööle 1961. Oli lasteraamatukogu juhataja 1962 - 1973, komplekteerimisosakonna juhataja 1973-1989 . Hiljem töötas bibliograafi ja raamatukoguhoidjana. Lahkus Lääne-Virumaa Keskraamatukogust pensionile 2004. aastal.

1962-01-01 00:00:00

"Raamat igasse peresse!"

Linna iga pere kohta tuli täita kaart, hiljem võrreldi lugejate ja perede andmeid. Aktsiooni käigus selgus, et linnas oli raamatukogu lugejaks 50% peredest.

1967-02-27 09:11:21

Esimesed heliplaadid

Kogusse osteti esimesed heliplaadid.

1968-02-10 00:00:00

Linda Nool

Oli raamatukogu juhataja 1968-1971.

1969-02-10 00:00:00

Lasteraamatukogu Tallinna 7a

Lasteraamatukogu sai uued ruumid Tallinna tn 7a, endises lastesõimes.

1971-01-01 00:00:00

Liisa-Ann Düüna

Raamatukogu direktor 1971 -2005. Asus raamatukogus tööle lugemissaali juhatajana 1966 - 1970.

1973-12-06 00:00:00

Rakvere Keskraamatukogu

Moodustati Rakvere rajooni raamatukogude tsentraliseeritud süsteem - raamatukogu muutus rajooni raamatukogude keskuseks nimega Rakvere Keskraamatukogu, maakonna raamatukogud jäid tema harukogudeks.

1974-04-01 00:00:00

Raamatukogubuss

Raamatukogude tsentraliseerimise ja väiksemate külaraamatukogude likvideerimise tõttu hakkas rajooniraamatukogusid teenindama autoraamatukogu.

1974-12-06 00:00:00

Komplekteerimisosakond

Loodi komplekteerimisosakond, mida asus juhatama Naima Vainokivi.

1977-03-07 00:00:00

Uued ruumid

Saadi juurde kaks tuba maja II korrusel, kuhu kolis komplekteerimisosakond.

1981-10-06 00:00:00

Virumaa Kirjanduspäevad

Toimusid koostöös Eesti Raamatuühingu Rakvere rajooniorganisatsiooniga.

1984-01-01 00:00:00

Kodulooaasta

1984. aasta kuulutati kodulooaastaks.

1984-03-07 00:00:00

Iivi Kask

Juhtima lasteosakonda 1984 - 1986.

100 aastat raamatukogu Rakveres

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close