ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ιστορική Γραμμή Δ΄ τάξης

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ;xNLx;http://amaleo.gr

2.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΙΚΙΕΣ - Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

Το 10ο αιώνα π.Χ. η μετανάστευση πήρε το χαρακτήρα εκτεταμένου αποικισμού, που ονομάστηκε Α΄ ελληνικός αποικισμός. Οι μετακινήσεις αυτές οδήγησαν στον αποικισμό των νησιών του Αιγαίου της Κύπρου, της Κρήτης, των Επτανήσων και της δυτικής ακτής της Μικράς Ασίας από ελληνικά φύλα της ηπειρωτικής Ελλάδας και την ίδρυση νέων πόλεων που αποτέλεσαν τα μετέπειτα χρόνια σημαντικά κέντρα του ελληνικού πολιτισμού. Ο αποικισμός πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικά κύματα και κατά φυλετικές ομάδες και διακρίνεται σε Αιολικό, Ιωνικό και Δωρικό αποικισμό.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ - Η ΑΡΧΗ

Η γεωμετρική εποχή είναι μία περίοδος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας που διαρκεί περίπου από το 1100 π.Χ. έως το 700 π.Χ. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες, όπως ομηρική εποχή, γεωμετρική εποχή, λόγω των αλλαγών που σημειώνονται περί το 1050 π.Χ. στην τεχνοτροπία της κεραμικής, ή εποχή του σιδήρου, καθώς από το 1100 π.Χ. και εξής γενικεύεται η χρήση του υλικού αυτού για την κατασκευή όπλων ή σκευών.

1.ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ

Η λεγόμενη "Κάθοδος των Δωριέων" ή "Κάθοδος των Ηρακλειδών" είναι θεωρία ιστορική και γλωσσολογική σύμφωνα με την οποία περί τον 12ο αιώνα π.Χ. ελληνικά φύλα κατήλθαν από το βορρά προς την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησο με συνέπεια την καταστροφή του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

3.Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΟΜΗΡΟΣ

Ο Όμηρος φέρεται ως ο συγγραφέας των ποιητικών κειμένων της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, από τα πρώτα κείμενα της Ιστορικής περιόδου της αρχαίας Ελλάδας, γνωστά ως «Ομηρικά Έπη». Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια γράφτηκαν τον 8ο αι. π.Χ.. Η Ιλιάς αποτελείται από 15.693 στίχους και αναφέρεται στις τελευταίες πενήντα μία (51), αποφασιστικής σημασίας ημέρες του πολέμου της Τροίας, ο οποίος συνολικά διήρκεσε, σύμφωνα με το μύθο, 10 χρόνια. Η Οδύσσεια αποτελείται από περίπου 12.000 στίχους και περιγράφει τον δεκαετή αγώνα του Οδυσσέα για τον νόστο (επιστροφή στην πατρίδα του Ιθάκη).

4.Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ

Το ελληνικό αλφάβητο είναι το αλφαβητικό σύστημα γραφής που χρησιμοποιείται για τη γραφή της ελληνικής γλώσσας, από τον 8ο αιώνα π.Χ..Προέρχεται από το φοινικικό αλφάβητο και με τη σειρά του έγινε ο πρόγονος πολυάριθμων συστημάτων γραφής της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανόμενης της λατινικής και της κυριλλικής γραφής.

ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η περίοδος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας από περίπου το 800 π.Χ. έως το 479 π.Χ. ονομάζεται αρχαϊκή εποχή. Ο όρος ‘αρχαϊκή εποχή’ προέρχεται από την αρχαιολογία.

5.ΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Β΄ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

Δεύτερος ελληνικός αποικισμός ονομάστηκε η οργανωμένη αποικιακή εξάπλωση των αρχαίων Ελλήνων στον χώρο της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας, κατά την περίοδο του 8ου, του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ. Ο αποικισμός αυτός διέφερε από τον πρώτο αποικισμό γιατί αποτέλεσε οργανωμένη επιχείρηση από την μητρόπολη σε αντίθεση με την απλή μετακίνηση φυλών που συντελέστηκε κατά τον πρώτο αποικισμό. Πολλές αποικίες που ιδρύθηκαν αυτή την περίοδο εξελίχθηκαν σε πόλεις ισχυρές και έγιναν ανεξάρτητες από την μητρόπολη.

6.ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Από τον 8ο αιώνα π.Χ. τα πολιτεύματα των ελληνικών πόλεων μεταβλήθηκαν. Η μεταβολή δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο ή σειρά και έχει ως ακολούθως: Η βασιλεία: `Ηταν το αρχαιότερο πολίτευμα, με ανώτατο άρχοντα το βασιλιά, που ήταν κληρονομικός. Στη διακυβέρνηση βοηθούσε το συμβούλιο των ευγενών, που μετείχαν οι “άριστοι”. Η δύναμη του βασιλιά αρχίζει να μειώνεται από τον 8ο αιώνα π.Χ. και να αυξάνεται η δύναμη των ευγενών. Σ’ αυτό συνέβαλε ο σχηματισμός των πόλεων-κρατών, οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και η αυθαιρεσία ή ανικανότητα των βασιλιάδων. Κατά το Β' Αποικισμό η βασιλεία καταργήθηκε, εκτός από τη Μακεδονία και την `Ηπειρο. Στα άλλα κράτη την εξουσία πήραν οι ευγενείς και το νέο πολίτευμα ονομάστηκε αριστοκρατικό. Η κατάργηση της βασιλείας έγινε με τρόπο ειρηνικό. Το αξίωμα του βασιλιά δεν καταργήθηκε, αλλά ο ίδιος έγινε ένας από τους άρχοντες. Η μεταβολή του πολιτεύματος από βασιλεία σε αριστοκρατία έγινε πρώτα στις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας. Η αριστοκρατία: Η κρατική εξουσία πέρασε στους ευγενείς, που ήταν τάξη “κλειστή”. Στήριζε τη δύναμη της στον πλούτο και κυβερνούσε για τα δικά της συμφέροντα. Την εξουσία ασκούσαν μόνο οι ευγενείς. Με την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας άρχισε η αντίδραση κατά του αριστοκρατικού πολιτεύματος. Η αστική τάξη ζητούσε να πάρει μέρος στη διοίκηση του κράτους και ερχόταν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των ευγενών. Η ολιγαρχία: Οι ευγενείς μοιράστηκαν την εξουσία με τη νέα αστική τάξη των πλουσίων και στη διακυβέρνηση του κράτους έπαιρναν μέρος και πολίτες, που δεν ανήκαν σε αριστοκρατικά γένη και ο πλούτος τους δεν προερχόταν από την ιδιοκτησία της γης. Το πολίτευμα αυτό ονομάστηκε ολιγαρχία γιατί την εξουσία ασκούσαν οι λίγοι. Τώρα η εξουσία δεν είναι προνόμιο των ευγενών, αλλά όσοι είχαν ψηλά εισοδήματα έπαιρναν μέρος στην διακυβέρνηση του κράτους. Οι πολίτες κατατάχτηκαν σε κατηγορίες, ανάλογα με το εισόδημα τους. `Οσοι είχαν ψηλά εισοδήματα έπαιρναν μέρος στην εξουσία και είχαν περισσότερα προνόμια. Το σύστημα αυτό της κατάταξης των πολιτών σε κατηγορίες ανάλογα με το εισόδημα τους ονομάστηκε “τιμοκρατικό σύστημα” ή “τιμοκρατία”. Η τυραννίδα: Οι αντιθέσεις ανάμεσα στις φτωχές και πλούσιες τάξεις συνέχισαν να υπάρχουν και εξελίχτηκαν σε ανοιχτές συγκρούσεις. Σε μερικές πόλεις, φιλόδοξοι και δυναμικοί πολίτες από την τάξη των ευγενών, πήραν με το μέρος τους το “δήμο” και κατέλαβαν με τη βία την εξουσία. `Εγιναν τύραννοι και το καθεστώς τους ονομάστηκε τυραννίδα. Οι τύραννοι κυβέρνησαν τις πόλεις-κράτη ως απόλυτοι μονάρχες και έγιναν μισητοί στους πολίτες, γιατί η εξουσία τους στηριζόταν στη βία. Η δημοκρατία: Μετά το θάνατο των τυράννων, οι πόλεις ξαναγύρισαν στην ολιγαρχία ή προχώρησαν στο πολίτευμα της δημοκρατίας. Στη δημοκρατία όλοι οι πολίτες είχαν ίσα δικαιώματα και συμμετείχαν όλοι στα διάφορα αξιώματα της πολιτείας. Η γενική συνέλευση των ελεύθερων πολιτών, η “Εκκλησία του δήμου” είχε την ανώτατη εξουσία στην πόλη-κράτος.

7.ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΩΝΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ο πρώτος καταγεγραμμένος εορτασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα ήταν στην Ολυμπία, το 776 π.Χ. Από το 776 π.Χ. και μετά οι Αγώνες έγιναν πιο σημαντικοί σε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα φτάνοντας στο απόγειο τους κατά τον πέμπτο και έκτο αιώνα π.Χ. Οι Ολυμπιακοί είχαν επίσης θρησκευτική σημασία αφού γίνονταν προς τιμή του θεού Δία, του οποίου το τεράστιο άγαλμα στεκόταν στην Ολυμπία.

8.Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

700-650 π.Χ. Εμφάνιση δωρικού ρυθμού. 600-585 π.Χ Εμφάνιση αγαλμάτων τύπων κούρου και κόρης. Μεγάλα κέντρα, όπως η Κόρινθος τον 7ο και η Αθήνα τον 6ο αιώνα π.Χ., εφευρίσκουν νέες τεχνικές για τη διακόσμηση των αγγείων. Η μελανόμορφη τεχνική, στην οποία οι μορφές και τα κοσμήματα βάφονται ολόμαυρα πάνω στην κοκκινωπή επιφάνεια των αγγείων, ενώ οι λεπτομέρειες δηλώνονται με χάραξη. Τα τελευταία χρόνια της αρχαϊκής περιόδου εμφανίζεται και η ερυθρόμορφη τεχνική που είναι η αντίστροφη της μελανόμορφης, δηλαδή οι μορφές είναι κόκκινες πάνω στη μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια των αγγείων.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close