150 jaar KAA Gent

150 jaar Gantoise in een handig overzicht. Alle tips, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom bij gantoise150@amsab.be!

Via het sleutelicoon onderaan rechts kan je selecteren welke sporttak je precies wilt zien op de tijdlijn.

Gantoise start als turnclub

Gymnastiekleraar Gustave De Kryger (1825-1882) enthousiasmeert zijn leerlingen om deel te nemen aan een groot turnfeest te Luik. Ze schrijven zich in als Société Gantoise de Gymnastique. De Kryger is een bemiddeld man die in 1868 kapitein van de Gentse Burgerwacht wordt en in 1880, tot aan zijn overlijden, deken (doyen) van de oudste Gentse schermvereniging, de Sint-Michielsgilde.

Te duur voor het gewone volk

Officiële oprichting van de Société Gantoise de Gymnastique. Leden betalen 24 frank en moeten een witte uniformbroek met blauw hemd aanschaffen. Gustave Descamps, eigenaar van een rijstpellerij, wordt voorzitter. Stichter Gustave De Kryger wordt directeur turnen. De vereniging heeft als motto ‘Hebt vertrouwen in u zelven’. De bemiddelde Gentenaar kan er drie avonden per week turnen.

Turnbond

De Gantoise legt, samen met nog enkele Belgische turnverenigingen, in het Casino du Beau Mur in Luik de basis van de Belgische Turnbond.

Turnbondsfeest

De organisatie van het derde Turnbondsfeest wordt aan de Société Gantoise de Gymnastique toevertrouwd. De deelnemers kunnen er zowel kunstwerken als medailles winnen.

Volksjongens

De Société Gantoise de Gymnastique geeft een groot turnfeest. Volksjongens mogen gratis deelnemen. De kosteloze cursussen die vanaf dan worden gegeven, zijn een enorm succes.

Gymnastische Volksmaatschappij

De gratis lessen voor volksjongens worden geofficialiseerd onder de naam Gymnastische Volksmaatschappij van Gent. Het motto is ‘werken is nooit verloren’. De vereniging promoot de turnsport via gedisciplineerde oefeningen en krijgskunsten. Voor dat laatste is er een wapensectie.

Strubbeling

De Société Gantoise besluit dat de Gymnastische Volksmaatschappij haar turnzaal niet langer mag gebruiken. Die neemt daarop haar intrek in café ’t Rabot. De plooien worden echter al vlug gladgestreken, want ze organiseren samen opnieuw turnfeesten ten voordele van de Gentse liefdadigheidsorganisaties en turnen allebei terug in de stedelijke turnzaal.

Tweedracht

De Cercle Gymnastique de Gand splitst zich na een discussie af van de Gantoise. De voorzitter en de stichter richten de Cercle op met als lijfspreuk ‘Help u zelf’. Victor Cottignie, een lakenkoopman, wordt de nieuwe voorzitter van de Gantoise.

11e Turnbondfeest

De Société Gantoise organiseert, ondanks de strubbelingen, samen met de andere Gentse Turnclubs (Cercle Gymnastique, de Gymnastische Volksmaatschappij, de Club Gymnastique en Vrijheidsliefde) het 11e Turnbondsfeest.

Savate

M. Maréchal, een lesgever bij het 14e Linieregiment, start met lessen Frans boksen of savate. Savate is een mengvorm van diverse vechtsporten.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close