Sabiedrības informēšanas pasākumi

Informācija par sabiedrības informēšanas pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos, kurus ir organizējusi Latvijas Republikas Patentu valde vai kuros ir piedalījušies Patentu valdes darbinieki kopš 2013. gada

Dalība izstādē „Riga Food 2015”

No 2. līdz 5. septembrim starptautiskās pārtikas izstādes „Riga Food 2015” laikā Patentu valdes stendā ekspozīcijas "Inovācija pārtikai" ietvaros bija iespējams iegūt informāciju par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Seminārs par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību pārtikas nozarē Āzijas tirgos

2015. gada 4. septembrī plkst.11:00-16:00, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā, Rīgā, izstādes "Riga Food 2015" ietvaros notika seminārs par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību pārtikas nozarē Āzijas tirgos.

Valtera Capa balvas pasniegšana

2015. gada 4. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā, Rīgā, notika Valtera Capa medaļas pasniegšanas ceremonija. Šogad Valtera Capa balvu saņēma akadēmiķis Ivars Kalviņš par izciliem izgudrojumiem medicīnas ķīmijā un Latvijas zinātnes sasniegumu nešanu pasaulē.

Patentu valde e-pakalpojumu kampaņā „Dienas bez rindām”

Notika otrā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņa „Dienas bez rindām”, kas sekmējusi iedzīvotāju attieksmes maiņu un veicinājusi plašāku e-pakalpojumu izmantošanu. Šogad VARAM e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņa notiek no 2. līdz 6. oktobrim visā Latvijā.

Patentu valde piedalās “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2016”

2016. gada 27. - 28. maijā Liepājas Olimpiskajā centrā notika “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016”. Patentu valdes stendā bija iespēja saņemt konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iespējām, uzzināt par Patentu tehniskajā bibliotēkā pieejamo informāciju un pakalpojumiem, kā arī saņemt dažādus informatīvus materiālus.

Patentu valde piedalās „Vidzemes Uzņēmēju dienās 2016"

2016. gada 20. - 21. maijā Valmieras Kultūras centrā notika „Vidzemes Uzņēmēju dienas 2016”. Patentu valdes stendā bija iespēja saņemt konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iespējām, uzzināt par Patentu tehniskajā bibliotēkā pieejamo informāciju un un pakalpojumiem, kā arī saņemt dažādus informatīvus materiālus.

Patentu valde piedalās “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2016”

2016. gada 29. - 30. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā, Jelgavā notika “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016”. Patentu valdes stendā bija iespēja saņemt konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iespējām, uzzināt par Patentu tehniskajā bibliotēkā pieejamo informāciju un pakalpojumiem, kā arī saņemt dažādus informatīvus materiālus.

Patentpilnvarnieka bezmaksas konsultācijas

Patentu tehniskajā bibliotēkā patentpilnvarnieks sniedza bezmaksas konsultācijas par to, kā un kur aizsargāt savu ideju, kā noslēgt licences līgumu; kā licencēt vai pārdot īpašumtiesības u.tml.

Patentu valde piedalās izstādē „Baltic Fashion and Textile Riga 2016”

No 7. aprīļa līdz 9. aprīlim norisinājās Rīgas starptautiskā izstāde „Baltic Fashion and Textile Riga 2016”, kuras laikā Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģisko centru (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā (EEN-Latvija) piedalīsies stendā „Inovācija tekstilam”.

Patentu valde piedalās Junior Achievement Latvija rīkotajā Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgū

2016. gada 25. martā Junior Achievement Latvija rīkoja ikgadējo Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgu. Patentu valdes pārstāvji pasniedza balvu kategorijā “Uz zināšanām balstīts SMU produkts”.

Praktiskā nodarbība patentu informācijas meklēšanā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem

2016. gada 6. aprīlī Patentu tehniskajā bibliotēkā notika praktiskā nodarbības patentu informācijas meklēšanā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem

Lekcija "Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide" RISEABA studentiem

2016. gada 6. aprīlī Patentu tehniskajā bibliotēkā notika lekcija "Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide" Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas studentiem

Junior Achievement Latvija sumina aktīvākos sadarbības partnerus

Pagājušās nedēļas nogalē, 16. jūnijā, biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija (JA Latvija) godināja konkursa “Gada labākais ekonomikā 2017” laureātus, kā arī sociāli atbildīgākos un aktīvākos sadarbības partnerus.

Seminārs Daugavpils Universitātē

2016. gada 17. martā Daugavpils Universitātē notika seminārs "Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība nacionālā un starptautiskā līmenī".

Patentu valde un biedrība „Par legālu saturu!” noslēdz sadarbības līgumu

7. novembrī, parakstot sadarbības līgumu, Patentu valde un biedrība „Par legālu saturu!” apņemas kopīgiem spēkiem veicināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām nolūkā izskaust pirātismu un nelegāla audiovizuāla mūzikas satura lietošanu Latvijas telekomunikāciju un audiovizuālajā tirgū.

Patentu valdes kampaņa "Viltotā realitāte"

Lai informētu sabiedrību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un to radīto kaitējumu ne tikai valsts ekonomikai un nodarbinātībai, bet arī cilvēka veselībai, Patentu valde ir uzsākusi kampaņu “Viltotā realitāte”.

Seminārs par dizainparaugu aizsardzību Liepājas Universitātē

2016.gada 18. februārī Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja Māra Zeltiņa noslēdza sadarbības līgumu. Paralēli līguma parakstīšanai notika Patentu valdes speciālistu lekcija par dizainparaugu aizsardzību.

Patentu valde stiprina sadarbību intelektuālā īpašuma jomā 57. WIPO Ģenerālās Asamblejas laikā

No 2017. gada 2. līdz 11. oktobrim Ženēvā, Šveicē norisinājās 57. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) dalībvalstu Ģenerālā Asambleja (General Assemblies), kuru vadīja ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) Ženēvā Jānis Kārkliņš.

Valtera Capa balvas pasniegšanas ceremonija 2017

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA), lai veicinātu izgudrojumu rašanos Latvijā, Patentu valde (PV) un LZA jau septīto reizi pasniedza Valtera Capa balvu. Par balvas laureātu kļuva viens no izcilākajiem jaunās paaudzes zinātniekiem Baltijas valstīs, LZA īstenais loceklis, profesors Dr.chem. Edgars Sūna.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja vizīte Patentu valdē

19. līdz 20. septembrim, Patentu valdē vizītē ieradās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) delegācija, lai tiktos ar Patentu valdes darbiniekiem un iestādes direktoru S.Laganovski, lai pārrunātu aktualitātes jauno sadarbības projektu kontekstā un izvērtētu iestādes darbības efektivitāti līdzšinējā sadarbības līguma ietvaros.

Seminārs "Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības praktiskie aspekti" Daugavpils Universitātē

2015. gada 10. novembrī Daugavpils Universitātē notika seminārs "Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības praktiskie aspekti".

Praktiskā nodarbība "Datubāzu izmantošana patentu meklējumos" Daugavpils Universitātē

2015. gada 10. novembrī plkst. 12:00 Daugavpils Universitātē notika praktiskā nodarbība "Datubāzu izmantošana patentu meklējumos".

Lekcija par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību skolotājiem

Lekcija par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Junior Achievement Latvia organizētajos skolotāju tālākizglītības kursos

Lekcija „Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide” PTB

Lekcija LU SZF maģistrantūras studentiem „Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide” Patentu tehniskajā bibliotēkā. Lektore: PTB IPN vadošā bibliotekāre Evita Lande

Seminārs „Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība ES”

Seminārs „Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība Eiropas Savienībā” Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Jelgava. Lektori: Latvijas Republikas Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore Dace Liberte un vadošā eksperte dizainparaugu jautājumos Asja Dišlere

Mediju brokastis–diskusija

26. aprīlī, dienā, kad visā pasaulē atzīmē Pasaules Intelektuālā īpašuma dienu, Amerikas Tirdzniecības palāta un ASV vēstniecība Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas telpās pulcēja intelektuālā īpašuma jomas ekspertus, lai Mediju brokastīs diskutētu par situāciju Latvijā.

Noteikti apbalvojuma „Gada preču zīme" laureāti

Patentu valde un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera apbalvoja konkursa „Gada preču zīme" laureātus divās nominācijās - „Gada preču zīme - Latvijai" un „Gada preču zīme - pasaulei".

Seminārs "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekta ietvaros rīkoja bezmaksas semināru "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība" un individuālās tikšanās ar ekspertiem.

Seminārs „Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība ES”

Ventspils augstskolā notika seminārs „Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība Eiropas Savienībā”

Seminārs „Rūpnieciskā īpašuma likumprojekts un ierosinājumi tā pilnveidošanai”

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferenču zālē notika seminārs „Rūpnieciskā īpašuma likumprojekts un ierosinājumi tā pilnveidošanai”. Semināru sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti organizē AIPPI LNG.

Lekcija „Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide”

Patentu tehniskajā bibliotēkā notika lekcija „Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide” Alberta koledžas studentiem

Patentu valde saņem apbalvojumu kampaņā „Uzslavē labu servisu 2013”

„Uzslavē labu servisu” 2013. gada kampaņā Patentu valde tika atzīta par sabiedrībai draudzīgāko padotības un pārraudzības valsts pārvaldes iestādi.

Lekcija „Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide” PTB

Patentu tehniskajā bibliotēkā notika lekcija „Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide” studentu apmaiņas programmas Erasmus dalībniekiem no Banku augstskolas. Lektore: PTB IPN vadošā bibliotekāre Evita Lande

Patentpilnvarotā bezmaksas konsultācijas

Patentu tehniskajā bibliotēkā patentpilnvarotais sniedza bezmaksas konsultācijas par to, kā un kur aizsargāt savu ideju, kā noslēgt licences līgumu; kā licencēt vai pārdot īpašumtiesības u.tml.

Seminārs „Dizainparaugu aizsardzība”

Semināru „Dizainparaugu aizsardzība” oarganizēja Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Dizaineru savienību

Lekcija „Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide”

Patentu tehniskajā bibliotēkā notika lekcija „Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības informatīvā vide” Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) studentiem

Patentpilnvarotā bezmaksas konsultācijas

Patentu tehniskajā bibliotēkā patentpilnvarotais sniedza bezmaksas konsultācijas par to, kā un kur aizsargāt savu ideju, kā noslēgt licences līgumu; kā licencēt vai pārdot īpašumtiesības u.tml.

Ēnu dienas Tieslietu ministrijā

Rīgas starptautiskā dizaina izstāde "Design Isle 2015"

No 2015. gada 2. līdz 4. oktobrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisinājās Rīgas starptautiskā dizaina izstāde "Design Isle 2015". Izstādes laikā Patentu valdes stendā bija iespējams saņemt konsultācijas un informatīvos materiālus par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību.

Atvērto durvju diena

2015. gada 9. oktobrī Patentu valde piedalījās Tieslietu ministrijas organizētajā orientēšanās spēlē vidusskolu jauniešiem, lai iepazīstinātu ar tieslietu sistēmas iestāžu ikdienas darbu un funkcijām.

Patentpilnvarotā bezmaksas konsultācijas

Patentu tehniskajā bibliotēkā patentpilnvarotais sniedza bezmaksas konsultācijas par to, kā un kur aizsargāt savu ideju, kā noslēgt licences līgumu; kā licencēt vai pārdot īpašumtiesības u.tml.

Seminārs par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības aktualitātēm izstādē “Vide un Enerģija 2015”

2015. gada 16. oktobrī Patentu valde izstādes “Vide un Enerģija 2015” ietvaros rīkoja semināru par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības aktualitātēm.

Konsultācijas izstādē “Uzņēmēju Dienas Latgalē 2015”

Patentu valdes stendā Latgales reģiona uzņēmēji varēja iegūt atbildes uz jautājumiem, saņemt speciālistu konsultācijas, informatīvos materiālus, kā arī praktisku palīdzību rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējumu veikšanā.

Seminārs par Patentu kooperācijas līgumu

2015. gada 17. decembrī Rīgas Tehniskajā universitātē notika seminārs par izgudrojumu starptautisko aizsardzību ar patentu, izmantojot Patentu kooperācijas līgumu (PCT).

Dalība izstādē “Vide un Enerģija 2015”

No 15. līdz 18. oktobrim Latvijas Republikas Patentu valde piedalījās izstādē “Vide un Enerģija 2015”. Patentu valdes stendā izstādes dalībnieki un apmeklētāji varēja iegūt atbildes uz jautājumiem, saņemt speciālistu konsultācijas, informatīvos materiālus, kā arī praktisku palīdzību rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējumu veikšanā.

Dalība izstādē "Tech Industry 2015"

No 26. līdz 28. novembrim Patentu valde piedalās starptautiskajā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādē "Tech Industry 2015"

Seminārs "Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība" Rēzeknes augstskolas studentiem

2015. gada 24. septembrī Rēzeknes augstskolā notika seminārs "Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība".

Seminārs LIAA reģionālo biznesa inkubatoru pārstāvjiem par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu aizsardzību

2017. gada 24. maijā Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) rīkoja semināru “Preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu aizsardzība”, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas biznesa inkubatoru pārstāvjus ar intelektuālā īpašuma aizsardzības sniegtajām priekšrocībām un praktiskajiem aspektiem šīs aizsardzības iegūšanai.

Noslēdzies seminārs policijas darbiniekiem “Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma aizsardzība”

2017. gada 15. jūnijā Patentu valde sadarbībā ar Valsts policijas koledžu rīkoja semināru “Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma aizsardzība”, kura mērķis bija iepazīstināt policijas darbiniekus ar rūpnieciskā īpašuma jomas mērķiem un funkcijām.

Seminārs - diskusija "Dizaina līgums"

2015. gada 9. jūnijā Latvijas Dizaineru savienība sadarbībā ar Patentu valdi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un advokātu biroju COBALT organizēja semināru – diskusiju, lai apspriestu uzkrāto pieredzi dizaina profesionālās darbības līgumattiecību slēgšanas jomā sava intelektuālā īpašuma aizsardzībai un izstrādātu dizaina pakalpojuma līguma paraugus.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Tiki-Toki Timeline Maker - Make beautiful timelines you can share on the web Tiki-Toki Desktop - Create interactive timelines and share them on your computer

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close