Een reis door de tijd in het Instituut voor de Wetenschappen

Deze tijdlijn brengt de geschiedenis van een gebouw: het Instituut voor de Wetenschappen van de Universiteit Gent. Deze tijdlijn is gemaakt in het kader van het project UGentMemorie (www.UGentMemorie.be)

In 1890 verrijst een monumentaal blokpand met een omtrek van 468 meter en een oppervlakte van 14,700 m2 op de hoogte van de Blandijnberg: het Instituut voor de Wetenschappen. Met zijn monumentale hoofdingangen en dominerende torens oogt het gebouw als een machtige burcht van de wetenschap. ;xNLx;Decennia van universitaire expansie later is de ‘Plateau’ nog slechts een schim van zichzelf. Het gebouw is overwoekerd door bijgebouwen en uitgeleefd door generaties studenten en professoren. Als een oeverloos labyrint staat het symbool voor de ongebreidelde expansiedrift van de wetenschap in de twintigste eeuw. Het getuigt van vervlogen tijden toen wetenschap in grootse en monumentale vormen zijn thuis had; zijn architectuur en verhoudingen zijn echter niet langer op maat van de moderne universiteit.

1816-10-09 17:57:31

Stichting van de UGent

Nadat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 1815 verenigd worden, richt koning Willem I drie rijksuniversiteiten op in het Zuiden: Gent, Leuven en Luik.

1826-10-09 17:57:31

'Oude' universiteit

Negen jaar na haar stichting kan de universiteit haar eerste gebouw betrekken, de Aula Academica in de Voldersstraat.

1879-11-23 15:36:28

'Nieuwe' universiteit

Dankzij een bijzonder bouwkrediet van de overheid kan de universiteit, zestig jaar na haar stichting, een tweede gebouw oprichten.

1883-04-16 17:59:57

Eerstesteenlegging

In een uitgelaten sfeer wordt op 16 april 1883 de eerste steen van het gebouw plechtig ingemetseld. De stad is in feeststemming.

1890-12-14 17:36:48

Instituut voor de Wetenschappen

Het nieuwe instituut opent in het academiejaar 1890-1891 zijn deuren om de studenten en professoren van de wetenschappen (kant Rozier) en de bijzondere ingenieursscholen (kant Plateau) te huisvesten.

1906-08-12 11:25:15

Sterrenwacht

Een decennium na de oprichting breidt het Instituut uit met een sterrenkundig observatorium.

1907-08-12 11:25:15

Architect Louis Cloquet

De toenemende studentenaantallen - van de universiteit in het geheel en van de ingenieursrichtingen in het bijzonder - nopen tot uitbreidingen.

1914-10-09 03:39:37

Oorlog en opeisingen

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog sluit de universiteit haar deuren. Ze wordt, net zoals grote delen van de stad, opgevorderd door de bezettende Duitsers.

1919-01-21 23:16:13

Heropening

In januari 1919 heropent de universiteit na de donkere jaren van oorlog en bezetting.

1925-04-27 11:54:21

Nieuwe uitbreidingen

In de jaren 1920 neemt het aantal studenten aan de ingenieursscholen nog verder toe en wordt het Instituut te klein.

1930-04-27 11:54:21

Rijksuniversiteit Gent

Onder impuls van de Vlaamse Beweging verandert de (Franstalige) Université de Gand in een (Nederlandstalige) Rijksuniversiteit Gent.

1930-04-27 11:54:21

Analytische Chemie

In 1930 is het de beurt aan de chemici om nieuwe laboratoria te verkrijgen.

1938-04-27 11:54:21

Technicum

Op een boogscheut van het Instituut voor de Wetenschappen verrijst in de tweede helft van de jaren 1930 het Technicum voor de ingenieurs. De site grenst aan het water van de Schelde.

1948-04-27 11:54:21

Mineralogie

Op de zuidelijke vleugels aan de westkant worden twee verdiepingen bijgebouwd voor de mineralogie.

1950-04-27 11:54:21

Scheikunde

Op de zuidelijke vleugels aan de oostkant worden twee verdiepingen bijgebouwd voor de scheikunde.

1952-02-21 19:15:09

Atoomonderzoek

Met de LINAC doet de elektronenversneller en het nucleaire onderzoek zijn intrede in het Instituut voor de Wetenschappen.

1952-02-21 19:15:09

Rekencentrum

Het nieuwe 'Rekenlaboratorium bij de Rijksuniversiteit te Gent' neemt zijn intrek in de kelderverdieping.

1955-04-27 11:54:21

Laboratorium voor Kristalkunde

Dit laboratorium wordt opgericht door natuurkundige Willy Dekeyzer.

1958-04-27 11:54:21

Studentenbuurt

Met de komst van het Instituut voor de Wetenschappen en later het Technicum en de Boekentoren wordt de 'Blandijn' een levendige studentenbuurt.

1959-04-27 11:54:21

Nieuwe tekenzaal

Tot de essentie van de opleiding in de ingenieursafdeling behoort het tekenen, waarvoor in 1959 een nieuwbouw op de noordoostelijke binnenkoer geplaatst wordt.

1959-04-27 11:54:21

IBM 610

Op 13 oktober 1959 trekt een hoog gezelschap onder leiding van rector Pieter Lambrechts naar de kelderverdiepingen van de Plateau: de IBM 610 wordt er ingehuldigd.

1960-08-01 20:04:08

Centrum voor Bodemkartering

Op de noordoostelijke binnenkoer verrijst het Centrum voor Bodemkartering.

1970-01-16 15:20:46

Uittocht

Verschillende laboratoria en diensten trekken in de jaren 1960 en 1970 weg uit het Instituut voor de Wetenschappen naar de rand van de stad.

1970-04-12 02:21:58

Landbouwwetenschappen

In de loop van de jaren 1970 belanden de afdelingen Aquacultuur en Milieusanering van de faculteit Landbouwwetenschappen op de binnenkoeren en in de kelders van de Rozier.

1971-04-12 02:21:58

Restauraties

Op geregelde tijdstippen vinden er kleine restauratiewerken plaats.

1983-04-12 02:21:58

Big Science

Plant Genetic Systems, het baanbrekende bedrijf voor biotechnologie, neemt zijn intrek in de oostelijke vleugels en verdiepingen.

1986-04-12 02:21:58

IPEM

Het Instituut voor Psychoakoestiek en Elektronische Muziek neemt zijn intrek in de kelderverdiepingen van het Instituut voor de Wetenschappen.

1990-04-12 02:21:58

Letteren en Wijsbegeerte

De Letteren en Wijsbegeerte koloniseren het Instituut voor de Wetenschappen met de overkomst van diverse vakgroepen.

1993-04-12 02:21:58

Beschermd monument

Het 'Instituut der Wetenschappen' aan de Plateau/Rozier wordt beschermd als monument 'wegens de artistieke, wetenschappelijke, historische en industrieel-archeologische waarde'.

2006-04-12 02:21:58

Masterplan Sint-Pietersnieuwstraat

De meest recente bouwfase van de UGent concentreert zich op de Blandijnberg, langs de Sint-Pietersnieuwstraat.

2008-04-12 02:21:58

Conciërges

Het Instituut voor de Wetenschappen heeft ook bijzondere gasten: het gezin van de conciërge.

2010-04-12 02:21:58

Masterplan Instituut voor de Wetenschappen

Een nieuw masterplan en een omvangrijke restauratie treden in werking.

2012-12-25 05:01:22

Faculteitsbibliotheek L&W

Een belangrijk onderdeel van het masterplan is de inplanting van de nieuwe Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte.

Een reis door de tijd in het Instituut voor de Wetenschappen

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close