Radošā birokrātija: pavasaris

Radoša birokrātija Latvijas valsts pārvaldes stiprināšanai Latvijas Universitātes Lielā aula (Raiņa bulvāris 19, Rīga)

Konceptu „radošā ekonomika” un „radošā pilsēta” pamatlicējs Čārlzs Lendrijs (Charles Landry) pazīstams arī ar diskusiju rosināšanu par radošu birokrātiju. Viņaprāt, radoša birokrātija ir 21.gadsimta nepieciešamība, kas risina spriedzi starp negatīvām publisku vai privātu organizāciju birokrātijas izpausmēm un sabiedrības radošuma potenciālu. Diskusijas par radošu birokrātiju mērķis ir apzināt un integrēt abu jēdzienu pozitīvos aspektus, fokusējoties uz efektīvu talantu vadību, kopradi, sadarbību un starpdisciplinaritāti, elastību un atvērtību, tādējādi reaģējot uz pārmaiņām sabiedrībā un piedāvājot jaunatklāt „pozitīvu birokrātiju”.;xNLx;;xNLx;Seminārs notiks trešdien 24.aprīlī, no plkst. 10:00 līdz 13:00, Latvijas Universitātes Lielajā aulā (Raiņa bulvāris 19, Rīgā). ;xNLx;;xNLx;Radošās darbības nedēļas pasākuma „Radošā birokrātija: pavasaris” mērķis ir iepazīties ar Čārlza Lendrija skatījumu uz radošu birokrātiju un izcelt tādus Latvijas valsts pārvaldes piemērus, kas liecina par pozitīvām pārmaiņām un aicina atsvaidzināt publisko organizāciju birokrātiju. Šī pasākuma pamatā ir vīzija par profesionālu un atbildīgu, bet arī radošu valsts pārvaldi un sabiedrību.

2013-04-24 10:00:50

Pasākuma atklāšana

2013-04-24 10:05:50

Birokrātija 21.gadsimtā (angļu valodā)

Čārlzs Lendrijs, domnīcas Comedia dibinātājs un direktors, radošuma eksperts.

2013-04-24 11:00:50

Valsts pārvaldes komunikācijas modernizācija: infografikas

Laine Kučinska, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos

2013-04-24 11:25:50

Valsts pārvaldes efektīva īstenošana, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Arnis Daugulis, VARAM Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

2013-04-24 11:50:50

Juridiskā valoda – valsts pārvaldes radošuma mērs

Gunārs Kusiņš, Saeimas Juridiskā biroja vadītājs

2013-04-24 12:15:50

Iedvesmots un motivēts valsts pārvaldes darbinieks – kā to panākt?

Agita Kalviņa, personālvadības eksperte

2013-04-24 12:40:50

Apņemšanās būt aktīviem un radošiem

Radošā birokrātija: pavasaris

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close