Svet po druhej svetovej vojne

Svetové aj naše dejiny v čase studenej vojny

Časová priamka ti pomôže zorientovať sa v udalostiach studenej vojny. Prelínajú sa v nej svetové dejiny s našimi dejinami a vďaka tomu získaš na toto komplikované obdobie ucelenejší pohľad. Na časovej priamke sa vieš pohybovať pomocou pravítka v spodnej časti priamky a takisto aj ťahaním v ploche samotnej priamky. Každú udalosť môžeš tlačidlom "More" rozbaliť a dozvieš sa viac. Ďalšie tlačidlo "Find out more" ťa prenesie na pripojené internetové stránky. K niektorým udalostiam je pripojené aj video, ktoré si po rozbalení udalosti vieš pozrieť.;xNLx;;xNLx;Zdroje: Tkadlečková, H. - Kratochvíl, V.: Svet v novom storočí, Dejepis 4, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 1995, s. 42 - 55.;xNLx;Kováč,D. - Kamenec,I. - Kratochvíl, V.: Slovensko v novom storočí. Dejepis 4, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2000, s. 52 - 65.;xNLx;;xNLx;

1945-10-24 16:32:12

Organizácia spojených národov

Začala svoju činnosť so stálym sídlom v New Yorku.

1945-10-24 20:21:52

Dekréty o znárodnení

Podpísal ich prezident Beneš, dotýkali sa bánk, poisťovní, hút, baní a závodov nad 500 zamestnancov.

1946-03-05 07:44:36

Železná opona

Churchill vo svojom prejave v meste Fulton v štáte Missouri hovoril o "železnej opone", ktorá rozdelila Európu

1946-05-26 00:00:00

Parlamentné voľby

Výsledky volieb v častiach republiky boli rozdielne - na Slovensku zvíťazila Demokratická strana, v Čechách vyhrali komunisti.

1947-04-16 12:10:58

Studená vojna

Podstatným rysom studenej vojny boli tzv. preteky v zbrojení, ktoré sa týkali konvenčných a jadrových zbraní.

1947-06-05 04:01:05

Marshallov plán

Generál Marshall predniesol na Harvardovej univerzite prejav, v ktorom navrhol plán pomoci pre hospodársku obnovu Európy.

1947-07-18 16:32:12

India získala nezávislosť

Hlavným predstaviteľom protibritského odporu bol v medzivojnovom období Mahátmá Gándhí.

1947-09-27 00:00:00

Informbyro

Informačné byro komunistických a robotníckych strán

1948-01-01 00:00:00

Vykonštruované politické procesy

Ich obeťou sa stalo 80 000 ľudí, bolo vynesených 232 rozsudkov smrti, z nich 178 vykonaných.

1948-02-25 00:00:00

Komunistický prevrat

Komunisti pomocou sľubov, nátlaku, vyhrážok a masových demonštrácií nastolili nový totalitný režim - podľa sovietskeho vzoru diktatúru proletariátu.

1948-04-16 00:00:00

Európska organizácia pre hospodársku spoluprácu

Združovala 18 štátov, ktoré sa uchádzali o americkú hospodársku pomoc.

1948-06-14 00:00:00

Klement Gottwald

Po abdikácii prezidenta Beneša bol zvolený za prezidenta.

1948-06-23 13:05:09

Berlínska blokáda

Sovietska okupačná správa uzavrela železničnú, cestnú i vodnú dopravu zo západných zón Nemecka do západného Berlína.

1949-01-05 00:00:00

RVHP

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci

1949-04-04 00:00:00

NATO

Severoatlantický pakt

1949-05-23 00:00:00

Spolková republika Nemecko

Štát, v ktorom fungovala parlamentná demokracia, tzv. západné Nemecko.

1949-10-07 00:00:00

Nemecká demokratická republika

Východné Nemecko - súčasť sovietskeho bloku.

1950-01-01 20:21:52

Antikomunistická kampaň v USA

1950-06-25 23:35:48

Kórejská vojna

Vojna medzi Severnou a Južnou Kóreou

1953-03-05 16:00:41

Smrť J.V.Stalina

Znamenala zmiernenie masového teroru.

1953-05-30 05:06:07

Menová reforma

Reformou vláda odstránila nadmerné množstvo obeživa (resp. následky inflácie) v štáte, ktoré vzniklo od roku 1945, ďalej povojnový prídelový systém a čierny trh, zároveň ale poškodila veľa drobných a veľkých sporiteľov, živnostníkov a obchodníkov, ktorí prišli o prevádzkový kapitál.

1953-06-17 00:00:00

Povstanie vo východnom Berlíne

O povstanie proti diktatúre sa pokúsili študenti a robotníci.

1955-05-14 16:00:41

Varšavská zmluva

Politická a vojenská organizácia

1956-02-01 00:00:00

Prejav Nikitu Chruščova

Vo februári vedúci činiteľ ZSSR Nikita Chruščov predniesol na XX. zjazde sovietskych komunistov tajnú správu o tom, akými spôsobmi Stalin vládol.

1956-10-23 00:00:00

Protikomunistické povstanie v Maďarsku

Sovietsky zásah v Maďarsku spolu s odvetou, ktorá po ňom nasledovala, si vyžiadal smrť takmer 4000 ľudí, z toho 700 sovietskych vojakov.

1960-04-01 00:00:00

Rok Afriky

17 afrických štátov získalo nezávislosť

1960-07-11 16:32:12

Socialistická ústava

Národné zhromaždenie schválilo socialistickú ústavu. Prijal sa nový názov štátu - Československá socialistická republika (ČSSR).

1961-04-12 20:21:52

Jurij Gagarin

Prvý človek vo vesmíre

1961-08-12 18:22:43

Berlínsky múr

Aby vláda NDR zabránila masovému odchodu svojich občanov do západného Berlína a odtiaľ do SRN dala postaviť múr medzi východným a západným Berlínom.

1962-10-16 09:48:50

Karibská kríza

Kubánska raketová kríza

1965-04-05 02:53:55

Vietnamská vojna

Dlhotrvajúca vojna, do ktorej sa zapojili USA

1968-01-01 01:20:39

Pražská jar

Pokus o reformu socializmu v Československu.

1968-01-05 16:32:12

Alexander Dubček

Stal sa prvým tajomníkom ÚV KSČ.

1968-08-21 00:00:00

Obsadenie Československa

Vojská Varšavskej zmluvy obsadili územie vlastného členského štátu.

1969-01-19 22:19:40

Upálenie Jana Palacha

Vysokoškolák Jan Palach sa upálil na protest proti okupácii a nastupujúcej normalizácii spoločenských a politických pomerov.

1969-03-15 16:32:11

Majstrovstvá sveta v Ľadovom hokeji

1969-07-20 20:21:52

Pristátie Američanov na Mesiaci

Edwin Aldrin a Neil Armstrong vystúpili na povrch Mesiaca.

1970-04-01 16:32:12

Previerky členov KSČ

Na ich základe vylúčili z KSČ 400 000 členov.

1970-06-19 16:32:12

Svetový kongres slovákov

Svetový kongres Slovákov bol ustanovený na zhromaždení zahraničných Slovákov v Toronte, ako celosvetová reprezentácia Slovákov v zahraničí. Za prvého predsedu zhromaždenie zvolilo Štefana Romana, ktorý zastával funkciu až do svojej smrti v roku 1988. Jeho nasledovníkom sa stal hokejista Marián Šťastný.

1973-01-01 20:21:52

Helsinská konferencia

Predstavitelia všetkých európskych štátov, USA a Kanady sa zišli, aby sa dohodli o podmienkach mierového spolužitia.

1975-05-29 00:00:00

Gustáv Husák

Od apríla 1969 prvý tajomník ÚV KSČ, v máji 1975 sa stal prezidentom ČSSR.

1977-01-01 16:32:12

Charta 77

V Prahe vznikla občianska iniciatíva Charta 77, ktorá sa svojimi výzvami obracala na vládne kruhy. Upozorňovala na nedostatky vo verejnom živote, poukazovala na porušovanie ľudských a občianskych práv.

1978-10-16 20:21:52

Pápež Ján Pavol II.

Zvolenie poľského arcibiskupa Karola Wojtylu za pápeža

1979-12-25 16:32:12

Sovietska invázia do Afganistanu

1980-08-31 01:20:39

Nezávislý odborový zväz Solidarita

1985-03-11 20:21:52

Michail Gorbačov

Generálny tajomník komunistickej strany, prvý sovietsky politik, ktorý chcel v rámci komunizmu zaviesť demokratické práva.

1986-04-26 01:09:32

Černobyľská havária

Černobyľ - Ukrajina (býv. ZSSR)

1989-09-01 20:21:52

Pád komunizmu

Na jeseň 1989 sa zdvihla vlna vystúpení v uliciach takmer vo všetkých krajinách sovietskeho bloku.

1989-11-17 16:32:12

Demonštrácia Študentov v Prahe

Nežná alebo zamatová revolúcia

1989-11-19 16:32:12

Verejnosť proti násiliu

Vznik demokratického politického hnutia na Slovensku

Svet po druhej svetovej vojne

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close