De jaren 60

Ontdek de tijdlijn die de dienst Archief heeft gecreëerd in het kader van het project " 2018. Jaar van de contestatie". In de lopen van de komende weken zal deze chronologie worden aangevuld zodat we op 13 mei 2018 in 1968 belanden, dag op dag 50 jaar nadat Mélina Mercouri een conferentie gaf in het Janson-auditorium aan de Université Libre de Bruxelles. De conferentie werd het startschot voor het studentenprotest in Brussel.

Concept en methodologie;xNLx;De Golden Sixties worden op internationaal vlak vooral gekenmerkt door de Koude Oorlog tussen twee ideologische blokken : de communistische (USSR, Warschau pact en bondgenoten en de Volksrepubliek China) en de kapitalistische (NAVO en bondgenoten). Zij worden eveneens gekenmerkt door "volmacht" oorlogen waarin één van de twee grootmachten verwikkeld is, zoals bv. in Viëtnam (Verenigde Staten tegen Noord-Viëtnam); in Laos; in Cambodia; in het Midden-Oosten (Israël tegen de Arabische landen door Moskou gesteund en de Palestijnse kwestie) en in Afrika (in de landen waar het decolonisatieoproces pijnlijk verlopen is, zoals in Angola en in Algerije). Daarbij moet men nog burgeroorlogen aan toevoegen (zoals in Congo, in Biafra en in Noord-Ierland).;xNLx;De wapenwedloop (met atomische of conventionele wapens) en de eerste ontwapeningsonderhandelingen tussen de twee grootmachten gebeuren op de achtergrond tijdens dit decennium zoals tevens ook de strijd tegen rassensegregatie en de strijd voor de burgerrechten, in Zuid-Afrika (Nelson Mandela en het ANC), in Rhodesië (wiens blanke regering door de meeste democratische landen werd uitgesloten) en de Verenigde Staten (de strijd werd er verpersoonlijkt door dominee Martin Luther King).;xNLx;De wetenschappen hebben eveneens vooruitgang geboekt. In de geneeskunde, heeft men de eerste harttransplantatie in Kaapstad, Zuid-Afrika door Prof. dr. Christian Barnard. Op informatica gebied, verschijnen de eerste personal computers (PC) van IBM en op het gebied van de ruimtevaart, de eerste stap van de mens op de Maan (de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong). Tijdens de jaren 60 kent de toestand van de vrouw eveneens een diepe verandering, op het vlak van mode, van contraceptie en op juridisch vlak. Maar het einde van de strijd is nog steeds niet in zicht. De kunst uit die periode werd door schilders en beeldhouwers uit New York en Californië beïnvloed, zoals Andy Warhol. In dans en muziek verschijnen nieuwe stromingen. Muziek wordt bv. in de eerste helft van het decennium door de Verenigde Staten beïnvloed, tijdens de tweede helft eerder door het Oosten, zoals de Indiase componist Ravi Changar en de Beatles. De jaren 60 zien de opkomst van de consumptiemaatschappij, de neveneffecten werden heel snel zichtbaar, zoals lucht-, grond- en waterbezoedeling (denken nwe maar aan de ramp met de tanker Torrey Canyon) en de stichting van de eerste drukkingsgroepen, die het wangedrag van onze maatschappij aan de kaak stelden, waarvan de bekendste Greenpeace is.;xNLx;Na het einde van de tweede schoolstrijd (1955-1958) tussen katholieken (vrij onderwijs) en liberalen en socialisten (openbaar onderwijs) en het schoolpact van 1959, wordt België gescheiden door een nieuwe strijd, deze keer tussen Nederlandstaligen en Franstaligen over de taalkwestie (taalgrens, statuut van Brussel, Voeren, de toepassing van bestaande taalwetten, enz.). Nieuwe federalistische en communautaire partijen (VU, FDF en RW) doen hun intrede in het strijdtoneel: de traditionele partijen worden aan het wankelen gebracht. De eerste stap naar een federaal België werd in 1970 gezet toen de eerste Grondwetsherziening werd gestemd. Na de onafhankelijkheid van Congo, toen de economische heropbloei voor de deur stond, voert de Belgische regering een besparingsbeleid (Eenheidswet) in om de financiële verliezen na het verlies van Belgisch Congo goed te maken. Dit heeft aanleiding gegeven tot geweldadige stakingen tijdens de winter 1960-1961, door het ABVV/FGTB georganiseerd. Nog andere stakingen volgden, maar door ongewone sociale groepen ontketend: vrouwen, geneesheren, studenten. Als gevolg van de economische groei (+/- 6 % per jaar), de opwaardering van de salarissen, de nieuwe noden door de reclame geschapen, is een nieuwe maatschappij geboren: de consumptiemaatschappij. Ieder gezin wou een auto , een ingerichte keuken (volgens Amerikaans model), een wasmachine, een televisie, enz. bezitten. Om de economische groei te kunnen volhouden, had men werkkracht nodig. Dit is de reden waarom België verdragen gesloten heeft met landen die bereid waren hun ongeschoolde arbeiders naar onze steenkoolmijnen en zware metaalnijverheid , zowel in het noorden als in het zuiden van het land, te sturen. Naar het einde van de jaren 60, wordt steenkool meer en meer door ruwe petroleum vervangen en de regering besluit de steenkoolmijnen in Limburg en in Wallonië te sluiten. De economische groei vertraagt evenwel en de bedrijven zien zich genoodzaakt hun deuren te sluiten.;xNLx;In de loop van dit decennium, krijgt Brussel het statuut van internationale hoofdstad en ontvangt de Europese instellingen en de NAVO. De stad krijgt een modern uiterlijk, maar lijdt daardoor aan een vreselijke ziekte: de "verbrusseling". De inwoners van het stadscentrum verlaten Brussel om in de randgemeenten te wonen. De verlaten huizen en sommige herenhuizen in Art Nouveau stijl worden door vastgoed promotoren gekocht, afgebroken en vervangen door kantoorgebouwen in een moderne stijl opgetrokken (beton, glas en ijzer). Een stijl die niet altijd goed past bij de woonhuizen uit het begin van de 20ste eeuw. In 1969, bieden de "Marolliens" weerstand tegen promotoren, zij hebben zich niet laten doen en uiteindelijk hebben zij een overwinning behaald. De auto ontsiert de stad, de autosnelwegen komen tot in het centrum van de stad. Een plan bestond toen om een autosnelweg te verlengen tot aan de Grote Markt. ;xNLx;Gelijk waar ter wereld, waaide er een wind van bevrijding. De jaren 60 werden gekenmerkt door allerlei uiteenlopende bewegingen: sociaal protest; nood aan vrijheid, aan herkenning van de gelijkheid tussen de mensen; de verhouding tussen rijken en armen en tevens ook politieke idealen.;xNLx;In tien jaar tijd, heeft de wereld zich aangepast aan de mentaliteitsveranderingen en niet andersom. De na-oorlogse generatie (de Baby-Boom generatie genoemd) is de bron van al deze veranderingen. Het generatieconflict heeft de poorten van een nieuwe wereld geopend, waarin gehoopt werd dat de mens zich minder "gecastreerd" zou voelen.;xNLx;De tijdslijn van de jaren 60 heeft niet de bedoeling om volledig te zijn. Zij is totaal subjectief, want het gaat hier niet om een geschiedenisboek. Zij heeft als doel droevige en luchtige herinneringen op te wekken bij hen die dit decennium hebben beleefd en het te laten ontdekken door de jongeren.;xNLx;Wat Brussel betreft, hebben wij de historische archiefbestanden en documentatie die op het Archief van de Stad Brussel bewaard zijn doorgenomen, evenals de administratieve bronnen zoals de gemeenteraadsverslagen en de jaarverslagen.;xNLx;De kranten zijn ons van groot nut geweest.;xNLx;Om een degelijk leescomfort te bieden, wordt iedere datum vergezeld van een commentaar door op de datum te klikken. Soms wordt ze door een foto geïllustreerd. De tijdslijn wordt niet overvloedig geïllustreerd, alhoewel het Archief over een rijke iconografische verzameling beschikt. Inderdaad, er bevinden zich geen foto's uit de jaren 60 tot 90 in onze iconografische verzameling. Daarom vragen wij U om ons verschllende foto's en illustraties te geven of te schenken. U kunt ons bereiken via ons emailadres archieven@brucity.be.;xNLx;Af en toe hebben wij problemen gekend met de juiste datering van feiten. De bronnen, meestal van tweede hand, waren soms tegenstrijdig of waren afhankelijk van de materiële toestand van een evenement.;xNLx;De wetten en de inhuldigingen hebben een precieze datum, maar het optrekken van een gebouw neemt verschillende jaren in beslag. De bronnen geven verschillende datums naar gelang men de datum van begin of einde van de bouw in beschouwing neemt. Spijtig genoeg kunnen onnauwkeurigheden niet vermeden worden.;xNLx;De datums waarvan de dag, de maand of het jaar niet precies geweten zijn, worden aan het begin van de tijdslijn of aan het begin van de maand geplaatst.;xNLx;Wij zullen meer de nadruk leggen op de feiten uit het jaar 1968, aangezien dat jaar het studentenprotest in verschillende landen symboliseert, ligt dat jaar aan de basis van onze tijdslijn van de jaren 60.

1960-01-01 17:08:54

Aanvang van de constructie van het RTT-gebouw in de Keizerinlaan

Het optrekken van dit omvangrijke gebouw in Keizerinlaan 17-19, bestemd voor de Regie van Telegraaf en Telefoon, thans PROXIMUS, vond plaats in de jaren 1959 en 1960. Het is het werk van architect L. Steynen. Dit gebouw, dat modern is voor zijn tijd, is geïsoleerd tegen de warmte door middel van een systeem van aluminiumpanelen met elektrische bediening.

1960-01-01 17:08:54

Invoering van de nieuwe Franse frank

De creatie van de nieuwe Franse frank is een wens van Charles de Gaulle, die in 1958 opnieuw aan de macht komt als president van de Republiek. Hij vertrouwt dit project toe aan twee ministers. Het plan Pinay-Rueff concretiseert de creatie van de nieuwe munt, waarvan de stukken en biljetten in circulatie worden gebracht op 1 januari 1960.

1960-01-01 17:08:54

SABENA schaft zich een Boeing 707, een straalvliegtuig, aan

De Boeing 707 kon 140 tot 189 passagiers vervoeren. Het is het eerste straalvliegtuig dat vliegtuigbouwer Boeing ontwikkelde en ook het eerste dat echt commercieel succes kende. Een vlucht van Brussel naar New York duurt voortaan 9 uur. De 707 is ook het vliegtuig waarmee enkele maanden later, toen Congo onafhankelijk werd, de Belgen werden gerepatrieerd.

1960-01-04 17:08:54

Overlijden van de Franse schrijver Albert Camus (1913-1960)

Albert Camus - schrijver van romans, toneelstukken en andere werken, alsook journalist - kwam om het leven in een tragisch auto-ongeval. In 1957 kreeg hij de Nobelprijs voor Literatuur. Bepaalde werken van zijn hand, waaronder L'Etranger, La Peste, La Chuteen Les Justes zijn klassiekers van de twintigste-eeuwse Franse literatuur geworden.

1960-01-04 17:08:54

Verdrag van Stockholm tot instelling van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)

De Europese Vrijhandelsassociatie is een intergouvernementele organisatie opgericht op initiatief van het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag werd getekend door de Britse, Noorse, Deense, Zwitserse, Portugese, Zweedse en Oostenrijkse ministers van Buitenlandse Zaken. De doelstelling ervan bestond erin een vrijhandelszone te creëren onder de Europese landen die geen lid waren van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en ook geen toetreding ertoe beoogden. Bepaalde landen hebben de EVA verlaten toen ze lid werden van de EEG. Momenteel maken vier landen er deel van uit: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De zetel van de organisatie bevindt zich in Genève.

1960-01-20 17:08:54

Joseph Kabasele schrijft het lied "Indépendance Cha Cha"

Dit lied werd gecreëerd in Brussel door de groep Joseph Kabasele & African Jazz, in de marge van de rondetafel gewijd aan de toekomst van Belgisch-Congo. Roger Izedi, auteur van het lied, integreert woorden uit verschillende dialecten en commentaren omtrent de rondetafel. Opgenomen in Brussel, kende het lied onmiddellijk groot succes via Radio Congo Belge, de krachtigste zender in Afrika.

1960-01-20 17:08:54

Belgisch-Congolese Rondetafel

De Belgisch-Congolese Rondetafel, ook Rondetafel van Brussel genoemd, werd georganiseerd in Brussel. Er namen Congolese politieke vertegenwoordigers en traditionele leiders, alsook Belgische beleidsmensen aan deel. Deze rondetafelconferentie leidde tot de goedkeuring van zestien resoluties met betrekking tot de toekomst van Belgisch-Congo, onder meer de datum van onafhankelijkheid van de toekomstige staat, vastgelegd op 30 juni 1960, en de institutionele organisatie ervan. Een tweede zitting vond plaats van 26 april tot 16 mei 1960.

1960-02-13 17:08:54

Eerste Franse nucleaire test in de Algerijnse Saharawoestijn

Frankrijk gaat over tot zijn eerste nucleaire test. Gerboise bleue (Blauwe Jerboa) explodeert op 13 februari. In de loop van datzelfde jaar volgen er nog twee andere testen, namelijk Gerboise blanche (Witte Jerboa) op 1 april 1960 en Gerboise rouge (Rode Jerboa) op 27 december 1960.

1960-03-16 17:08:54

Uit de emblematische new wave-film "A bout de souffle" van Jean-Luc Godard, met Jean-Paul Belmondo

Een bepaalde scène van deze film is revolutionair in die zin dat de hoofdacteur, Jean-Paul Belmondo, aan de camera een repliek richt waarin hij de kijker beledigt. Deze verandering van gezichtspunt wordt distantiëringsbreuk genoemd. Voor de eerste keer wordt er in de Franse film gebruikgemaakt van belediging. Deze film is kenmerkend voor de vernieuwing in de Franse film gekend onder de naam "new wave". Deze term verschijnt in L'Express van 3 oktober 1957. Hij markeert een vernieuwing in de cinematografische technieken gebruikt door jonge realisatoren als Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol en Eric Rohmer.

1960-04-01 17:08:54

Eerste fase in de creatie van een nieuwe wijk in de Versailleslaan te Neder-over-Heembeek

In een koninklijk besluit van 1 april 1960 wordt een verkaveling in 33 grondpercelen in de Versailleswijk goedgekeurd. Het is de eerste fase in de creatie van drie nieuwe straten, waarvan de verkavelingen zullen plaatsvinden in de volgende jaren.

1960-04-15 17:08:54

Geboorte van prins Filip van België in Kasteel Belvédère.

Prins Filip is het eerste kind van prinses Paola en prins Albert. Op dat moment in de geschiedenis van België is hij de tweede troonopvolger in rang, na zijn vader Albert, broer van koning Boudewijn. Op 21 juli 2013 is prins Filip de zevende koning der Belgen geworden, in opvolging van zijn vader, koning Albert II.

1960-05-01 17:08:54

Amerikaans U2-spionagevliegtuig neergehaald boven de Oeral

Terwijl de Sovjetautoriteiten de 1 mei-optocht op het Rode Plein in Moskou bijwonen, vliegt een Amerikaans Lockheed U2-spionagevliegtuig, bestuurd door Francis Gary Powers, over de Oeral om foto's te maken van sites met intercontinentale ballistische raketten. Het vliegtuig wordt neergehaald en de piloot gevangengenomen door agenten van de KGB. Powers wordt veroordeeld tot tien jaar gevangenis wegens spionage, maar op 10 februari 1962 uitgewisseld tegen een Sovjetspion gearresteerd in 1957, Rudolph Abel (zie op die datum)

1960-05-09 17:08:54

Commercialisering van de anticonceptiepil in de Verenigde Staten

De anticonceptiepil is uitgevonden in 1951 door dokter Grégory Pincus in de VS. In 1960 stemt de Food and Drugs Administration in met de commercialisering ervan onder de naam Enovid. De propaganda voor dit anticonceptiemiddel wordt sterk ondersteund door Katherine Mac Cormick, die een belangrijke financiële bijdrage levert aan het onderzoek, en Margaret Sanger, een New Yorkse verpleegster en grondlegster van gezinsplanning. In Europa stond Duitsland het gebruik van de pil toe vanaf 1956, zelfs vroeger dan de Verenigde Staten dat deden. In Frankrijk werd ze gelegaliseerd in 1967. In België werd de verkoop van de pil voortaan toegestaan in de nasleep van mei '68.

1960-05-22 17:08:54

Aardbeving in Chili

Een aardbeving met een kracht van 9,5 op de schaal van Richter treft bijna heel Chili. Dat is de grootste kracht die ooit werd geregistreerd. Ze veroorzaakt een tsunami in de hele Stille Oceaan. De gebeurtenis maakt ongeveer 6.000 slachtoffers in de verschillende betrokken landen.

1960-06-26 17:08:54

Wet betreffende de verplichte wekelijkse rustdag in handel en ambacht.

Volgens deze wet werden handelaars en ambachtslui ertoe verplicht om een rustdag - een periode van 24 opeenvolgende uren - per week te kiezen. Standaard was die dag de zondag.

1960-06-30 17:08:54

Onafhankelijkheid van Belgisch-Congo

De onafhankelijkheid van Belgisch-Congo, dat de Republiek Congo is geworden, werd uitgeroepen tijdens ceremonies in het Congolese parlement in Kinshasa, in aanwezigheid van koning Boudewijn en de nieuwe Congolese president Joseph Kasa-Vubu.

1960-07-04 17:08:54

Begin van de Congolese crisis

Enkele dagen na de uitroeping van de onafhankelijkheid duiken er politieke problemen op in de Republiek Congo. Ze duren totdat Joseph Désiré Mobutu aan de macht komt, in november 1965.

1960-08-08 17:08:54

Nationaal Instituut voor Radio-Omroep NIR-INR wordt BRT-RTB

De wet van 8 augustus 1960 creëert de BRT-RTB. Voortaan zijn de programma's van de Nederlands- en de Franstalige zenders onafhankelijk. De instelling blijft gevestigd in de emblematische lokalen die gewoonlijk "de pakketboot" van het Flageyplein worden genoemd. In 1964 wordt er begonnen aan het optrekken van de gebouwen van de BRT-RTB in de Reyerslaan, op de site van de voormalige Nationale Schietbaan.

1960-08-25 17:08:54

Olympische Spelen in Rome

De spelen van de zeventiende olympiade in het nieuwe tijdperk vonden plaats in Rome. Maar liefst 8.000 atleten uit 85 landen namen eraan deel. Rome was aangeduid in Parijs in 1955. Concurrenten waren toen Detroit, Boedapest, Brussel, Mexico en Tokio. Tokio organiseerde de Spelen in 1964, Mexico in 1968.

1960-08-25 17:08:54

België behaalt 4 medailles, twee zilveren en twee bronzen, bij de Olympische Spelen in Rome

Tijdens de Olympische Spelen in Rome slaagt België erin om 4 medailles te behalen, twee zilveren en twee bronzen. Een zilveren medaille wordt in de wacht gesleept door Roger Moens via zijn atletiekprestatie op de 800 meter, en door wielrenner Leo Sterckx in de sprint. Een bronzen medaille gaat naar wielrenner Willy Vanden Berghen en naar zeiler André Nelis omwille van zijn prestatie in de Finn-klasse. De laatstgenoemde was ook de vaandeldrager van de Belgische delegatie.

1960-08-26 17:08:54

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan Ilôt Sacré en Grote Markt van Brussel

De doelstelling van dit koninklijk besluit bestond in het vrijwaren van de straten in de buurt van de Grote Markt, onder andere de Beenhouwers- en de Predikherenstraat, voor verleidelijke vastgoedoperaties, die in het begin van de jaren '60 sterk in zwang waren. Het koninklijk besluit bood aan het oude patrimonium dus duurzaamheidsbescherming via de verplichting tot bewaring en/of restauratie van de gebouwen.

1960-09-14 17:08:54

Oprichting van de OPEC, de organisatie van petroleumexporterende landen

De organisatie van petroleumexporterende landen is gecreëerd in Bagdad in 1960. De stichtende leden zijn Venezuela, Iran, Irak, Saoedi-Arabië en Koeweit. De zetel ervan, die in 1960 in Genève werd gevestigd, wordt in 1965 overgebracht naar Wenen. De doelstelling van de organisatie bestond in het strijden tegen de machtige petroleumbedrijven door de olievelden te nationaliseren om ze te controleren inzake productie en prijzen. De rol van de OPEC blijft bescheiden tot in de jaren '70. De wijzigingen in het petroleumaanbod en het conflict tussen Israël en de Arabische landen maken van de OPEC een eersterangs speler op het politieke en het economische vlak, uitmondend in de petroleumcrisis van 1973.

1960-09-20 17:08:54

Toetreding van 13 nieuwe landen die in 1960 onafhankelijk zijn geworden, tot de Verenigde Naties

Tijdens de 15de zitting van de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 20 september 1960 wordt de toetreding goedgekeurd van 13 nieuwe landen die in 1960 onafhankelijk zijn geworden en waarvan vele zich in Afrika bevinden: Togo, Kameroen, Madagaskar, Somalië, Congo, Congo-Brazzaville, Dahomey, Opper-Volta, Ivoorkust, Tsjaad, Gabon, en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Op 28 september 1960 treden Cyprus, Senegal en Mali toe, en op 7 oktober 1960 Nigeria. Het jaar 1960 markeert het begin van het dekolonisatiedecennium.

1960-10-02 17:08:54

Mededeling van het Koninklijk Paleis waarin wordt aangekondigd dat het huwelijk van koning Boudewijn met dona Fabiola Mora Y Aragon zal plaatsvinden op 15 december 1960

Dona Fabiola Mora Y Aragon is geboren in Madrid op 11 juni 1928. Ze is de derde dochter in een gezin met zeven kinderen dat behoort tot de Spaanse aristocratie. Ze volgde een verpleegstersopleiding. Door haar huwelijk met koning Boudewijn wordt ze op 15 december 1960 koningin der Belgen. Ze staat aan de zijde van haar echtgenoot gedurende zijn regeertijd, tot op het moment van zijn overlijden in 1993. Ze blijft actief in het domein van de liefdadigheid, zowel in België als in het buitenland, waarbij ze bijzondere belangstelling heeft voor het lot van de minderbedeelde vrouwen in de Derde Wereld en de gelijkstelling van de vrouw in het landbouwmilieu. Ze overlijdt in Brussel op 5 december 2014.

1960-11-01 17:08:54

Inwerkingtreding BENELUX-Verdrag

Het Benelux-Verdrag, getekend in 1958, trad in werking op 1 november 1960. Het is gestructureerd rond drie assen: het vrije verkeer van personen, goederen en kapitalen, de coördinatie van het economische, financiële en maatschappelijke beleid, en de harmonisatie van het commerciële beleid van de drie landen. Het verdrag werd aanvankelijk gesloten voor een periode van 50 jaar, maar in 2008 vernieuwd.

1960-11-08 17:08:54

Verkiezing van John Fitzgerald KENNEDY tot 35ste president van de Verenigde Staten van Amerika

Op 8 november 1960 verkiest het Amerikaanse volk de democratische kandidaat John Fitzgerald Kennedy, dus niet zijn republikeinse tegenstander Richard Nixon, tot president van de Verenigde Staten van Amerika. Kennedy volgt generaal Dwight Eisenhower op. De nieuwe president is geboren in Massachusetts, op 29 mei 1917. Hij is de eerste katholieke president van de VS. Op 22 november 1963 wordt hij in Dallas vermoord tijdens de presidentiële campagne waarbij hij streeft naar een tweede mandaat in het Witte Huis.

1960-11-26 17:08:54

Ontvangst van Maurice Béjart en het Ballet van de XXste Eeuw in het Stadhuis van Brussel

Nadat hij op een weigering van de Franse staat stuit, vestigt Maurice Béjart zich in 1960 in Brussel en vormt hij het gezelschap van het Ballet van de XXste Eeuw. De Koninklijke Muntschouwburg is zijn thuishaven tot in 1987, wanneer hij zich in het Zwitserse Lausanne vestigt. Béjart en zijn balletgezelschap produceren wereldsuccessen als de Bolero van Ravel (1961), de IXde Symfonie van Beethoven (1964) en Messe pour le temps présent (1967). In 1970 sticht hij de MUDRA-school, waarin dansles wordt gegeven aan jonge talenten (zie 1970). Béjart overlijdt op 22 november 2007. Zijn as wordt verspreid boven het strand van Oostende, in zijn adoptieland België.

1960-12-15 17:08:54

Huwelijk van koning Boudewijn met dona Fabiola Mora y Aragon

Op 15 december 1960 wordt Fabiola Mora y Aragon de vijfde koningin der Belgen. De gebeurtenis wordt rechtstreeks in Eurovisie uitgezonden op de Belgische en buitenlandse televisiezenders. Voor de eerste keer kunnen de Belgen zo'n groot evenement rechtstreeks meemaken.

1960-12-17 17:08:54

Ontvangst van de officieren van de mijnenveger-kustbegeleider M 903 A.F. Dufour

Mijnenveger 903 A.F. Dufour ligt gedurende enkele dagen voor anker in de haven van Brussel. De boot heeft een bijzondere band met de stad Brussel, zijn meter. In 1956 gaf de adoptie aanleiding tot een ceremonie op het Stadhuis.

1960-12-20 17:08:54

Begin van de algemene staking tegen de Eenheidswet

Als gevolg van het verlies van Belgisch-Congo is de economische toestand van België in de loop van het jaar 1960 fel verslechterd. Een nationale vernieuwingsinspanning dringt zich op. De regering, geleid door Gaston Eyskens, stelt maatregelen voor die gericht zijn op economische ontwikkeling, maatschappelijke vooruitgang en financieel herstel, aangeduid met de generieke naam EENHEIDSWET. Dit programma bevalt de syndicaten helemaal niet. Het ABVV en de ACOD roepen op tot algemene staking. Gedurende meer dan een maand wordt België lamgelegd: de haven van Antwerpen ligt stil, de treinen zijn geblokkeerd, de gemeenteambtenaren en leerkrachten staken. De politieagenten zijn niet op post. Op straat worden ze vervangen door militairen. In de krant Le Soir staat op 27 december 1960 dat para's twee aan twee toezicht houden, in gevechtskledij, met het machinegeweer op de borst.

1960-12-27 17:08:54

Betoging in Brussel tegen de Eenheidswet, staking van de Brusselse trambestuurders

In Brussel vindt er een massabetoging plaats, waaraan 4000 tot 5000 mensen deelnemen. Op de achtste stakingsdag is het de beurt aan Brussel, dat tot dan toe min of meer gespaard is gebleven, om met de stakers te worden geconfronteerd. De trambestuurders van de Brusselse maatschappijen voor openbaar vervoer staken naar aanleiding van de oproep van het ABVV van Brabant. Toch heeft een bepaald aantal bussen en trams zijn trajecten afgelegd. Enkele chauffeurs werden ruw aangepakt door manifestanten die er ook niet voor terugdeinsden om de ruiten van een autobus in te slaan.

1960-12-29 17:08:54

Betoging in Brussel tegen de Eenheidswet. De koning en de koningin onderbreken hun huwelijksreis in Andaloesië.

Gezien de ernst van de feiten, onderbreken de vorsten hun verblijf in Andaloesië. De koning ontvangt eerste minister Gaston Eyskens. Er vindt een nieuwe betoging plaats in Brussel, met 8000 tot 10.000 deelnemers deze keer. Er vallen enkele incidenten te betreuren: gebroken ruiten van banken, een in brand gestoken auto aan het Zuidstation, lekke banden van autobussen. De christelijke vakbonden van hun kant roepen niet op tot staking.

1961-01-01 15:41:16

Inhuldiging Martinitoren

Het Internationaal Rogiercentrum, ook wel Martinitoren genoemd, of soms "De Banaan", is een toren die ruimte biedt voor 5.000 personen in professionele of residentiële ruimten. Het gebouw omvatte namelijk 151 luxeappartementen met zicht op de Kruidtuin in het oosten, op het Atomium en op de Basiliek van Koekelberg in het westen. Het Internationaal Rogiercentrum bood ook onderdak aan een handelsgalerij en twee toneelzalen van het Nationaal Theater. Het gebouw werd in 2001 gesloopt.

1961-01-06 15:41:16

Vier doden in Luik bij een betoging

Heisa tijdens een betoging tegen de Eenheidswet kost vier mensen het leven voor het station van Guillemins

1961-01-13 15:41:16

De Kamer keurt de Eenheidswet goed

Ondanks het verzet van de socialisten wordt de Eenheidswet voor het economisch herstel aangenomen in het Parlement. De "Intersyndicale" zal oproepen om het werk te hervatten na 33 dagen van algemene staking tegen de besparingsmaatregelen. Deze wet wordt vervolgens in de Senaat aangenomen op 14/02/1961.

1961-01-20 15:41:16

Eedaflegging van John Fitzgerald Kennedy als president van de Verenigde Staten van Amerika

Na zijn verkiezing voor het presidentschap op 8 november 1960 wordt John Fitzgerald Kennedy de 35e president van de Verenigde Staten van Amerika.

1961-01-21 15:41:16

Einde van de algemene staking

Einde van de algemene staking tegen de besparingsmaatregelen van de regering-Eyskens.

1961-01-31 15:41:16

Eerste levende dier naar de ruimte gestuurd

NASA lanceert in Cape Canaveral de ruimtecapsule Mercury 2 met aan boord een chimpansee, genaamd Ham. Na een geslaagde vlucht wordt het dier levend teruggevonden in de Caraïbische zee.

1961-02-13 15:41:16

Aankondiging van de dood van Patrice Lumumba

De Katangese regering kondigt aan dat de voormalige eerste minister Patrice Lumumba, 35 jaar, om het leven is gekomen tijdens zijn ontsnappingspoging uit de gevangenis van Elisabethville op 10 februari. Dat nieuws brengt overal ter wereld tal van gewelddadige betogingen op gang tegen de Belgische ambassades. De USSR beschuldigt de secretaris-generaal van de VN Dag Hammarskjöld betrokken te zijn bij de dood van Patrice Lumumba en vraagt zijn onmiddellijke ontslag. Op 21 februari beslist de Veiligheidsraad van de VN om een leger te sturen in geval van burgeroorlog in Congo en verwerpt tijdens dezelfde vergadering de Sovjet-eis. Op 15 april neemt de Algemene Vergadering van de VN 3 resoluties aan over de Congolese crisis: onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse troepen; vrijlating van de politieke gevangenen en de oprichting van een onderzoekscommissie naar de moord op Patrice Lumumba. Op 4 november is het onderzoek afgerond en brengt de onderzoekscommissie verslag uit. Moïse Tshombé en Joseph Kasavubu worden verantwoordelijk gesteld.

1961-02-15 15:41:16

Crash van een B707-vliegtuig van Sabena dat terugkeert uit New York

De vlucht 548 van SABENA stort neer in Berg in Vlaams-Brabant tijdens het landen. Het ongeval kost het leven aan 75 mensen, waaronder de volledige Amerikaanse delegatie kunstschaatsers die op weg was naar Praag voor de wereldkampioenschappen. Dit is het eerste dodelijke ongeval van een Boeing 707.

1961-02-27 15:41:16

Oprichting van de Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten

De Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten verenigt de afstammelingen van de zeven Brusselse geslachten die een belangrijke rol gespeeld hebben in de Brusselse geschiedenis tot op het einde het Ancien Régime (1794) : Coudenberg, Roodenbeke, Serhuyghs, Serroelofs, Sleeus, Steenweeghs en Sweerts. De vereniging heeft tevens ook als doel de initiatieven van organisaties die aandacht hebben voor de geschiedenis van de hoofdstad te ondersteunen en te helpen bij genealogische opzoekingen en te zorgen voor de kwaliteit van de teksten die over de geslachten handelen. De leden van de vereniging spelen de rol van de stadsmagistraten tijdens de Ommegang.

1961-03-26 15:41:16

Parlementsverkiezingen. Théo Lefèvre wordt eerste minister

Bij de parlementsverkiezingen van 26 maart 1961 wordt er een coalitieregering gevormd tussen de Christelijke Volkspartij (CVP) en de Belgische Socialistische Partij (BSP) onder leiding van de eerste minister Théo Lefèvre. De nieuwe regering wordt gevormd op 25 april.

1961-04-06 15:41:16

Overlijden Jules Bordet

Geboren te Zinnik in 1870, overleden te Elsene op 6 april 1961. Belgische arts en bacterioloog. Hij ontdekt de kinkhoestbacil en ontvangt in 1919 de Nobelprijs voor zijn bijdrage aan de immuniteitsleer.

1961-04-08 15:41:16

André Renard richt de Waalse Volksbeweging op

André Renard, hoofdorganisator van de algemene staking tegen de Eenheidswet, richt een Waalse socialistische en federalistische lobbygroep op, de MPW (Waalse Volksbeweging), om de economische recessie van Wallonië door de structuurhervormingen te belemmeren.

1961-04-09 15:41:16

3e Grand Prix van Brussel

De deelnemers moeten 66 keer het circuit afleggen, ofwel een parcours van 300,366 km. De Brit Jack Brabham eindigt als eerste in een Cooper T53.

1961-04-10 15:41:16

Overlijden van Gaston Schoukens, Brussels regisseur

Gaston Schoukens, pseudoniem van Felix Bell, is een Belgische regisseur die in 1901 in Brussel geboren werd. Hij behandelt alle cinemagenres en is gedurende dertig jaar de vaandeldrager van de Belgische cinema. In 1930 maakt hij de film la Famille Klepken, de eerste Belgische geluidsfilm. Het Brussels accent van de personages maken van de film de Belgische Pagnol. In 1938 maakt hij Bossemans et Coppenolle. In 1954 regisseert hij Un soir de Joie waarin het verhaal wordt verteld over Le Faux Soir, gepubliceerd op 9 november 1943 door een groep verzetsleden op de redactie van de krant Le Soir, die was overgenomen door de Duitse bezetter. Hij mengt dit met Brusselse spot en beelden van Brussel. Hij overlijdt in Brussel op 10 april 1961.

1961-04-10 15:41:16

De Vier Heemskinderen in de KMS

De Vier Heemskinderen is het eerste grote ballet dat Maurice Béjart voor de Koninlijke Muntschouwburg heeft gecreëerd. Het onderwerp van het stuk is een heroïsche middeleeuwse legende. Door middel van dit ballet, wil Béjart zich richten tot een breed publiek en in het bijzonder tot de jeugd. Dit is de reden waarom hij een meer populaire ruimte uitgekozen heeft dan de KMS: het Koninklijk Circus. Zijn ballet kende heel veel succes. 50.000 mensen hebben het spektakel bijgewoond.

1961-04-12 15:41:16

Eerste mens in de ruimte

Youri Gagarine, officier bij de luchtmacht van de Sovjet-Unie (VVS), is de eerste ruimtevaarder. De historische vlucht aan boord van het ruimtevaartschip Vostok 1 duurt 1 uur 48 minuten.

1961-04-17 15:41:16

In Cuba landen tegenstanders van het regime van Fidel Castro in de Varkensbaai.

De operatie wordt uitgevoerd onder de regering van de Amerikaanse president Kennedy maar werd reeds voorbereid door de regering van zijn voorganger Eisenhower. De operatie heeft als doel om ballingen te sturen naar Cuba om het regime van Fidel Castro omver te werpen. Na de mislukte militaire operatie breken de Verenigde Staten hun diplomatische en handelsbetrekkingen met Cuba.

1961-04-27 15:41:16

Oprichting van de Unie der Hoofdsteden van de Europese Gemeenschap

De Unie der Hoofdsteden van de Europese Gemeenschap wordt opgericht in Brussel in 1961 op het initiatief van de burgemeester van Brussel, Lucien Cooremans. Er wordt een vriendschapspact getekend in Brussel op 27 april 1961, door de burgemeesters van de 6 hoofdsteden van de Europese Gemeenschap (Amsterdam, Bonn, Brussel, Luxemburg, Parijs en Rome). De Unie heeft als doel om de uitwisselingen, in alle domeinen, tussen de inwoners van de zes steden te bevorderen om via een beter wederzijds begrip "het gevoel van Europees broederschap" te ontwikkelen. Hiertoe voert de Unie studies uit, organiseert ze vergaderingen en operaties ter bevordering van de economische en sociale vooruitgang, ter verbetering van de administratieve methodes en de methodes van stadsbeheer, ter bevordering van de artistieke, folkloristische en toeristische uitstraling en om het welzijn van de bevolking van deze hoofdsteden te verbeteren. De Unie wil meer ervaringen en documentatie uitwisselen in alle domeinen van de gemeentelijke activiteit, alsook meer contact tussen de lokale overheden of de gemeentelijke afgevaardigden, tussen ambtenaren, tussen technici, tussen groeperingen, maatschappijen of instellingen die behoren tot de gemeentelijke overheden. Na 1961 treden er nog nieuwe hoofdsteden toe tot de Unie. Op 12 november 1993 verandert de Unie haar naam in Unie der Hoofdsteden van de Europese Unie. Deze Unie bestaat vandaag nog steeds en telt 28 hoofdsteden van de lidstaten van de Europese Unie.

De jaren 60

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close