20 שנים למרכז עדאלה

עדאלה (״צדק״ בערבית) הוא ארגון זכויות אדם בלתי תלוי, הרשום בישראל כעמותה ללא מטרות רווח.;xNLx; ;xNLx;מאז היווסדו ב-1996, הארגון עוסק בהגנה על זכויות האדם של הפלסטינים הערבים אזרחי ישראל ועל זכויותיהם של הפלסטינים בשטחים הכבושים.;xNLx; ;xNLx;עדאלה פועל להשגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל בתחומים הבאים: זכויות בקרקע ובתכנון; זכויות פוליטיות ואזרחיות; זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות; וזכויות אסירים. הארגון גם מגן על זכויות האדם של הפלסטינים החיים תחת הכיבוש, בהתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הבינלאומי לזכויות אדם.

עתירה לביטול חקיקה אשר מונעת מתושבי השטחים הכבושים לתבוע פיצויים מהמדינה

בעתירה דרשנו מבית המשפט לבטל את התיקונים לחוק הנזיקין האזרחיים, השוללים מתושבי השטחים הכבושים, אזרחי ”מדינות אויב" ופעילים או חברים ב"ארגון טרור" את הזכות לקבל פיצויים ממדינת ישראל על נזקים שנגרמו להם על ידי כוחות הביטחון הישראליים, ובכלל זה נזקים שנגרמו להם גם שלא בפעילות מלחמתית. החוק מפר באופן בוטה את עקרונות המשפט ההומניטרי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי החלים בשטחים הכבושים, פוגע בזכויות יסוד ומעביר מסר ערכי חמור וקיצוני, כי לחייהם ולזכויותיהם של הנפגעים תושבי אזור העימות אין ערך, כי בית המשפט לא ייתן להם כל סעד וכי הפוגע בהם ייצא פטור בלא כלום. בג"ץ קיבל את העתירה על ידי הרכב מורחב של תשעה שופטים וקבע כי החוק הוא בלתי חוקתי ופוגע באופן גורף ולא מידתי בזכויות החוקתיות של התושבים לחיים, לכבוד ולקניין.

הכרה בשכונת אלג‘לסה בכפר כמאנה בצפון הארץ

בנובמבר 2000 עתרנו לבג"ץ וטענו כי ההחלטה להכיר בכפר כמאנה צריכה לחול על כל שכונותיו. בית המשפט העליון קיבל את עתירת התושבים, ובספטמבר 2001 ציווה על הוועדה המחוזית להגיש תוכנית הרחבה לתוכנית המתאר בתוך 18 חודשים. בדצמבר 2005, ארבע שנים לאחר פסק הדין וימים ספורים לפני דיון שהיה אמור להתקיים בבית המשפט העליון בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגיש עדאלה, הפקידו רשויות התכנון תוכנית מתאר לשכונת ג‘לסה.

דרישה להקפיא מכרז של חברה פרטית למכירת קרקעות שהופקעו בשנת 1958

בשנת 1958 הופקעו 130 דונם משלושה אזרחים ונמסרו לחברת מבטחים. על הקרקע המופקעת הקימה החברה בית הארחה לעובדים. בשנת 2000 הפסיק בית ההארחה את פעילותו וחברת מבטחים החליטה למכור את המקרקעין המופקעים ולפיכך פרסמה הודעה לציבור להגשת הצעות רכישה. ביוני 2008 עתרנו לבג"ץ בשמם של שלושת האזרחים שמהם הופקעה הקרקע בדרישה להחזיר להם את בעלותם בחלקת אדמה ששטחה כ־10 דונם, מכיוון שהקרקע איננה נחוצה עוד למטרות ההפקעה ומכל מקום לא שימשה עד כה למטרות ההפקעה.

שילוט דרכים בשפה הערבית

ביולי 1997 עתרנו לבג"ץ יחד עם האגודה הערבית לזכויות אדם בדרישה להוסיף כיתוב בערבית על שלטי הדרכים. המדינה התחייבה בפני בג"ץ להציב בתוך שנתיים שילוט בשפה הערבית לאורך ארבעת הכבישים המהירים, ובתוך חמש שנים – בכל הדרכים בארץ.

השוואת מכסות ייצור ביצים בין המגזר היהודי והערבי

בעקבות עתירתנו לכלול את הכפר עראמשה ברשימת היישובים הזכאים למכסות ייצור ושיווק של ביצים למאכל החליטה ועדת הכלכלה של הכנסת בדצמבר 2010, לראשונה מאז 1948, להעניק לחקלאים ערבים מכסות לייצור 6 מיליון ביצים בשנה. מכסה זו, אף שהיא חסרת תקדים, עדיין לא מזכה את החקלאים הערבים בסובסידיה בדומה ליהודים ומהווה שיעור מזערי מהמכסה שמגיעה לחקלאים הערבים על פי שיעורם באוכלוסייה.

השימוש באזרחים פלסטינים כמגינים אנושיים

בשנת 2002 עתרנו לבג"ץ בדרישה למנוע מהצבא להשתמש באוכלוסייה האזרחית הפלסטינית כמגן אנושי או כבני ערובה בעת ביצוע מעצרים, בין היתר באמצעות ”נוהל שכן" – נוהג שבו מתבקש קרוב משפחה או שכן של מי שהצבא מחפש אחריו ללכת לפני כוח צבאי המבצר בית, לדפוק על דלתו או לבקש ממנו להסגיר את עצמו, בהנחה כי ה"מבוקש" לא יירה על השכן. השימוש באוכלוסייה אזרחית כמגינים אנושיים או כבני ערובה מהווים הפרה בוטה של אמנת ז‘נבה הרביעית, ולפיכך הוא בבחינת פשע מלחמה. באוקטובר 2005 קיבל בג"ץ את העתירה וקבע כי השימוש באזרחים פלסטינים לצורך זה מנוגד למשפט הבינלאומי ההומניטרי

ניסיון למנוע את מועמדותה של ח"כ זועבי

בדצמבר 2012, לקראת הבחירות לכנסת ה-19, מרכז עדאלה ייצג את ח"כ חנין זועבי (בל"ד) בפני ועדת הבחירות המרכזית אשר דנה בבקשת הפסילה שהגיש נגדה ח"כ אופיר אקוניס (ליכוד), יחד עם בקשה לפסול את רשימת בל"ד. ועדת הבחירות אישרה את מועמדותה של רשימת בל"ד, אך החליטה ברוב קולות לפסול את מועמדותה של ח"כ זועבי. מרכז עדאלה ייצג את ח"כ זועבי בפני הרכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, אשר הפכו פה אחד את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, וקבעו כי יש להתיר את השתתפותה בבחירות.

מחנה הסטודנטים של מרכז עדאלה

החל משנת 2006 מרכז עדאלה מארגן מדי שנה כנס לסטודנטים/ות ערבים/ות למשפטים. מטרת הכנס היא להגביר את המודעות של הסטודנטים למשפטים לסוגיות של זכויות אדם, ולהציג בפניהם כלים מקצועיים, אסטרטגיות משפטיות לעבודה ומוטיבציה להתעניין בתחום. במסגרת הכנס, הקבוצה מקיימת סיור שטח לימודי ולאחר מכן, במהלך סוף השבוע, הרצאות בנושאים כגון חקיקה ישראלית מפלה ונגד חופש הביטוי והמחאה, אספקטים שונים הנוגעים לכיבוש הישראלי ב- 67', משפט בינלאומי ואפשרויות השימוש בהן לטובת הפלסטינים בשטחים הכבושים, החלטות של בית המשפט העליון ועוד.

דרישה לפתוח בית ספר תיכון ראשון בכפרים הלא־מוכרים בנגב

במרס 2005 הגשנו יחד עם התאחדות ועדי ההורים הערביים וארגונים אחרים עתירה לבג"ץ נגד משרד החינוך להקמת בית ספר תיכון באזור אבו תלול שבנגב, שבו שבעה כפרים בדוויים לא מוכרים המונים כ־12 אלף תושבים אך אין בו אף בית ספר תיכון. ביום העתירה היו באזור שלושה בתי ספר יסודיים כולל חטיבת ביניים (כיתות א‘-ט‘) שבהם לומדים 2,600 ילדים. ב-27 באוגוסט 2012, לאחר שבע שנים של מאבק משפטי, נפתח בית הספר התיכון הראשון בכפר אבו תלול שבנגב.

הוועד הארצי להגנה על זכויות העקורים

ב־1999 סירב רשם העמותות לרשום כעמותה את הוועד הארצי להגנה על זכויות העקורים בישראל. ערערנו על הסירוב בפני בית המשפט המחוזי בירושלים וטענו כי הסירוב מפר את זכות ההתאגדות והאסיפה. בעקבות הערעור הושג הסכם המקבל את שם העמותה ואת מטרות הוועד, ושינוי קל הוכנס באמנת ההתאגדות.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d