ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ | Timeline

Το χρονολόγιο αποτυπώνει σε γραμμική παράσταση την περίοδο ακμής των Κυπρίων συγγραφέων που αναφέρονται στους έξι τόμους της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας σε σχέση με τις περιόδους της κυπριακής αρχαιότητας και γεγονότα-σταθμούς της (προ-)ιστορίας της Κύπρου. Η χρονολόγηση των περιόδων βασίζεται στον χρονολογικό πίνακα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Στο χρονολόγιο δεν αναφέρονται οι συγγραφείς που δε μπορούν να χρονολογηθούν.

This timeline displays in a linear representation the heyday of the Cypriot authors who are included in the six volumes of Archaia Kypriaki Grammateia in relation to the periods of Cypriot antiquity and some landmark events of the (pre-)history of Cyprus. The dates of the periods are based on the chronological table of the Cyprus Department of Antiquities.;xNLx;The authors that cannot be dated are not included in the timeline.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | HELLENISTIC PERIOD

Ασβεστολιθική κεφαλή γυναίκας από το Άρσος. Αρ. D 282. Αρχές 3ου αιώνα π.Χ. Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία. Ύψος: 27 cm. Bιβλ.: Karageorghis V., 2012, 138, εικ.182.

ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ | EPIC POETRY

Σε αυτή την περίοδο ανήκουν το πιο πιθανόν: o Κινύρας, o Εύκλο(υ)ς, o Στασίνος, o Ηγησίνο(υ)ς ή Ηγησίας, τα Κύπρια έπη και οι Ομηρικοί ύμνοι στην Αφροδίτη. Όλη αυτή η ποιητική παραγωγή είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διεργασίας, που πρέπει να τοποθετηθεί στη Γεωμετρική περίοδο (1050-750 π.Χ.). Προς τα τέλη της εποχής αυτής πρέπει να υπήρχε ήδη πλούσια επική ποίηση, που τραγουδιόταν στις γιορτές της Αφροδίτης και στους ποιητικούς αγώνες. Οι αρχαιολογικές ενδείξεις και οι φιλολογικές μαρτυρίες μαρτυρούν ακμή της επικής ποίησης στην Κύπρο κατά τους χρόνους αυτούς. Εικόνα: Πήλινo ειδώλιο έφιππου κιθαρωδού από την Παλαίπαφο – Σκάλες. Tάφος 52. Αρ. 2. Κυπρο-Γεωμετρική ΙΙΙ. Τοπικό Mουσείο Κουκλιών. Ύψος: 15.2 εκ. Βιβλ.: Karageorghis V., 2012, 94, αρ. a113.

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ | LYRIC POETRY

ΛΥΡΙΚΗ Ποίηση – Ελληνιστική περίοδος (310-30 π.Χ.) / Ρωμαϊκή περίοδος (30 π.Χ. -330 μ.Χ.) Τη λυρική ποίηση εκπροσωπούν ο Κλέων ο Κουριεύς ο ελεγ(ει)οποιός, ο ιαμβογράφος Ερμείας ο Κουριεύς, ο Καστορίων ο Σολεύς, ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ο επιγραμματοποιός Αντισθένης ο Πάφιος και διάφοροι άλλοι ανώνυμοι επιγραμματοποιοί. Η λυρική ποίηση είχε στέρεες βάσεις στην Κύπρο, από την εποχή του Κινύρα, των «λυρικών» περιγραφών του στολισμού της Αφροδίτης στα Κύπρια έπη και των «λυρικών» αποσπασμάτων στους Ύμνους στην Αφροδίτη. Εικόνα: Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής που κάθεται και παίζει λύρα, ίσως από το Κίτιο. 2ος- 1ος αιώνας π.Χ. Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη. Συλλογή Τσεσνόλα. Αρ. ευρ.74.51.1673. Ύψος: 13,8 εκ. Βιβλ.: Karageorghis, V. (2000), Ancient Art from Cyprus: The Cesnola Collection, The Metropolitan Museum of Art, New York, σ. 237, αρ. 440.

ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ROMAN PERIOD

Χάλκινο άγαλμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Σεπτίμιου Σεβήρου με βάση, από την Κυθρέα (αρχαίοι Χύτροι), δεύτερο μισό 1ου αιώνα μ.Χ. Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία. Ύψος: 208 cm. Bιβλ.: Karageorghis V., 2012, 141, εικ.186.

ΕΡΜΕΙΑΣ Ο ΚΟΥΡΙΕΥΣ | HERMEAS OF KOURION

Ο Ερμείας ο Κουριεύς τοποθετείται στον 3ο αιώνα π. Χ. Η ακμή του Ερμεία μπορεί να χρονολογηθεί στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ., ενώ η γέννησή του στο πρώτο κι ο θάνατός του στο τρίτο τέταρτο περίπου του ίδιου αιώνα. Ο Αθήναιος (13.563d-e) διασώζει πέντε στίχους από τους Ιάμβους του Ερμεία, όπου διακωμωδούνται οι μαθητές του ιδρυτή της Στοάς Ζήνωνα του Κιτιέα. Εικόνα: Μωσαϊκό που παρουσιάζει προσωποποίηση της Κτίσις από την οικία του Ευστολίου στο Κούριο. Tέλη του 4ου - αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. Διαστάσεις: 1,66 x 1,66 m. Βιβλ.: Michaelides, D. (1992), Cypriot Mosaics, Department of Antiquities, Nicosia, σ. 87, εικ. 47.

Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ο Α' ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | ANNEXATION OF CYPRUS BY PTOLEMY

Ο Πτολεμαίος ο Α’ καταλαμβάνει την Κύπρο. Η Κύπρος αποτελεί τμήμα του Ελληνιστικού βασιλείου της Αιγύπτου. Το τέλος των πόλεων-βασιλείων. Εικόνα: Χρυσό νόμισμα του Πτολεμαίου Α΄ που αποδίδεται σε Αλεξανδρινή νομισματικοπεία. Εμπροσθότυπος: Κεφαλή του Πτολεμαίου Α΄, Σωτήρα, (305-285 π.Χ.) που φορεί βασιλικό στέμμα, ενώ στο αριστερό πεδίο υπάρχουν εγχάρακτες γραμμές. Χρονολογείται μετά το 295 π.Χ. Βιβλ.: Σβορώνος, I.N. (1904), Τα νομίσματα του κράτους των Πτολεμαίων, μέρος II, σ. 34, αρ. 197, μέρος III, πιν. VII.13.

ΚΑΣΤΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΕΥΣ | CASTORION OF SOLOI

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι o ο Καστορίων ο Σολεύς γεννήθηκε και έζησε στους Σόλους της Κιλικίας ή αντένδειξη για την Κυπριακή καταγωγή του. Η χρονολόγησή του στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. είναι πολύ πιθανή. Τον βρίσκουμε με βεβαιότητα στην Αθήνα το 309-8 π.Χ., ίσως και το 307-6 και το 291-90 π.Χ., στη Μακεδονία ίσως το 277-6 π.Χ., όπου συνθέτει και να παρουσιάζει στίχους/παίγνια εἰς τον Πάνα (και τον Δημήτριο τον Φαληρέα) και πιθανώς στον Διόνυσο (και τον Δημήτριο τον Πολιορκητή ή/και τον Αντίγονο). Εικόνα: Πήλινο ειδώλιο πολεμιστή από τους Σόλους. 4ος-3ος αιώνας π.Χ. Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία. Αρ. ευρ. C.S. 1661/17, Ύψος=16, 5 εκ. Βιβλ.: Christodoulou, A. (1970), "Hellenistic terracotta figurines from Soloi", Report of the Department of Antiquities (RDAC), Nicosia, αρ. 4, πιν. XXIV, σ.142-6.

ΚΛΕΩΝ Ο ΚΟΥΡΙΕΥΣ | CLEON OF KOURION

Το προσωνύμιo του Κλέωνα δείχνει βέβαιη κυπριακή καταγωγή, αλλά οι πηγές είναι ιδιαίτερα φειδωλές σε πληροφορίες. Πιο καθαρή είναι η εικόνα για το έργο του Κλέωνα: ο Κλέων ο Κουριεύς έγραψε Αργοναυτικά, από τα οποία επηρεάστηκε ευρύτατα ο Απολλώνιος ο Ρόδιος στο ομώνυμο έπος του. Λείπουν μαρτυρίες για το περιεχόμενο του έργου, καθώς και για άλλα έργα του ιδίου και για τη ζωή του. Υποθέτουμε ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο περί τα τέλη του 4ου αιαώνα π.Χ. και ίσως έζησε ένα μέρος της ζωής του στην Αλεξάνδρεια ή/και στην Αθήνα, όπως συμβαίνει με άλλους επιφανείς Κύπριους της ίδιας περιόδου. Συνθέτει κυρίως ελεγειακά δίστιχα, και γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται ελεγοποιός. Εικόνα: Αεροφωτογραφία του Κουρίου.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ | DRAMATIC POETRY

Η Δραματική Ποίηση στην Κύπρο γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση με τον κωμωδό-παρωδό-φλυακογράφο Σώπατρο τον Πάφιο, ενώ φαίνεται να έχει επηρεαστεί και από το αττικό θέατρο. Στους ποιητές και καλλιτέχνες που συρρέουν στο νησί κατά τους χρόνους του Ευαγόρα και των διαδόχων του πρέπει να περιλαμβάνονταν και άνθρωποι του θεάτρου. Υπάρχει αφθονία επιγραφικού και αρχαιολογικού υλικού για τις θεατρικές παραστάσεις στο νησί. Τα θέατρα του Κουρίου, της Σαλαμίνας, των Σόλων και της Πάφου αποτελούν ζωντανούς μάρτυρες της θεατρικής κίνησης στην Κύπρο κατά την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Eικόνα: Πήλινο ειδώλιο ηθοποιού από τάφο στους Σόλους. Αρ. Ευρ CS 1661/16. Ελληνιστική περίοδος. Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία. Ύψος: 21 cm. Bιβλ.: Karageorghis V., 2012, 139, εικ.183.

ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | SOSIPATROS

Ο Σωσίπατρος ίσως ταυτίζεται με τον Σώπατρο τον Πάφιο. Οι ενδείξεις για την ταύτιση Σωπάτρου/Σωσιπάτρου φαίνονται – εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον – ισχυρές, ή έστω μη αμελητέες. Το όνομα Σώπατρος μπορεί να αποτελεί βραχύτερο τύπο του Σωσίπατρος. Η ετυμολογική συσχέτιση των δύο δεν είναι απίθανη, καθώς η εποχή τους δεν αποκλείεται να συμπίπτει. Σε κάθε περίπτωση, οι χρονολογικές ενδείξεις δεν οδηγούν με βεβαιότητα στην υπόθεση δύο διαδοχικών ποιητών. Εικόνα: Το θέατρο της Πάφου. Ελληνιστική-Ρωμαϊκή περίοδος.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d