Тогтвортой бичил уурхай төсөл

2000-07-01 00:00:00

Дэлхийн Банкны Монгол дахь анхны бичил уурхайн судалгаа

Бичил уурхайчдын талаарх мэдээлэл

2004-06-27 00:00:00

Шинэ Засгийн газар байгуулагдлаа

Шинэ засгийн газар байгуулагдсан 2004 оны 6-р сарын 27 --нд Их Хурлын 76 суудалд өрсөлдсөн сонгууль болж өнгөрсөн. МАХН, Бүгд найрамдах нам, Монголын Ногоон нам, Монголын Үндэсний Эвсэлийн нам, Монголын Либерал нам, Монголын Уламжлалт Нэгдсэн нам болон– Иргэний Зориг Бүгд найрамдах нам , Монголын Ардчилсан нам болон Монголын шинэ ардчилсан социалист намуудын байгуулсан Эх орон ардчилсан эвсэл –бүгд бусад зарим бие даагч нартай хамт өрсөлдсөн. Сонгуулийн үр дүн нь олон нийт болон олон улсын ажиглагч нарыг цочирдуулсан. Эх орон Ардчилсан эвсэл болон МАХН нийлээд 36 суудал авсан. МАХН өмнөх сонгуулиас хагас суудлаа алдсан байлаа, гэтэл эвсэлийн намууд гурван суудлаас 36 хүртэл өсгөсөн байна. МАХН нийт сонгуулийн 49 % саналыг авсан нь өмнөх сонгуультай харьцуулахад 8 % буурсан бол Эх орон Ардчилсан эвсэл 7 % -г нэмж нийт 44 % саналыг авав. Иймд, том намууд 2004 оны 9 сард их эвсэлийг байгуулахаар тохиролцоонд хүрэв. Эвсэлийн тохиролцооны дагуу Их хурлын дарга болон Ерөнхий сайдын албан тушаалыг 2 жилээр ээлжлэн гүйцэтгэх бөгөөд засгийн газрын танхимын гишүүдийн албан тушаалыг хоёр бүлэг тэгш хувааж авахаар болжээ. 4 жилийн ажлын төлөлвлөгөө шинэ засгийн газар баталж , үүгээр Монголын эдийн засаг, байгаль орчин, улс төрийн системд асар их өөрчлөлтүүдийг хийхээр тусгасан. Эдийн засгийн хувьд авах арга хэмжээнүүд нь жижиг бизнесийг хуулийг хүнд сурталаас суллаж микро-зээлийн системийг тэлэх замаар дэмжинэ гэжээ. Байгаль орчны төлөвлөгөөнд байгаль орчинд учруулж буй хохирлыг хариуцах систем бий болгож байгаль орчинд ээлтэй түлшийг дэмжих талаар тусгажээ.

2004-07-01 00:00:00

Шинэ Засгийн газрын томилгоо

Enter story info here

2004-07-01 00:00:00

Бичил уурхайн тухай хуулийн төсөл боловсруулагдав

2004 онд сонгуулийн дараа УИХ гишүүн бичил уурхайн тухайн хуулийн төсөл боловсрууллаа.

2005-07-01 00:00:00

Ашигт малтмалын газар бичил уурхайн тасаг байгуулагдлаа

Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго: Ашиг малтмалын газрын эрхэм зорилго нь төрөөс геологи, уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай, шударга үйлчилгээ үзүүлэх, төрийн бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх замаар үндэсний эдийн засгийн хөгжилд эрдэс баялгийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэхэд оршино. Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар: Ашигт малтмалын газрын үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Уул уурхайн сайд, дэд сайдын бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд оршино. Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт: Ашигт малтмалын газар нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дараах үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: Эрдэс баялгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад геологийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бүх талын таатай орчинг бүрдүүлэх. Эрдэс баялаг асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад геологи, уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бүх талын таатай орчинг бүрдүүлэх. Ашигт малтмалын хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх. Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах.

2005-07-01 00:00:00

Төслийн 1-р үе шат танилцуулга

Төслөөс тодорхойлсон гол бүрэлдэхүүн : байгаль орчин, мөнгөн ус- аюүлгүй байдал- уул уурхайн технолог

2006-06-19 00:00:00

Дунд шатны дүгнэлт – үе шатны эцсийн тайлан

Enter story info here

2006-07-01 00:00:00

Өргөн хэмжээний нийгэм-эдийн засгийн судалгаа хийгдсэн

Enter story info here

2006-07-01 00:00:00

Өмнөд Америкийн улсууд болон Герман улсад танилцах аялал хийв

Enter story info here

2006-07-01 00:00:00

УИХ-н гишүүд БУ-н хуулийн төсөл дээр ажиллав

Enter story info here

Тогтвортой бичил уурхай төсөл

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d