30 jaar OVAM

Deze tijdlijn loodst je door de geschiedenis van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij. Het biedt een ruim historisch perspectief op milieubewustzijn, wetgeving, afvalverwerking, bodembeheer en OVAM als instelling.;xNLx;;xNLx;De tijdlijn werd gecreëerd ter gelegenheid van dertigste verjaardag van de OVAM. Het is een onderdeel van de virtuele expositie www.30jaarovam.be.

Progil

Zwavelkoolstoffabriek vindt onderkomen in Kallo.

Ecologie versus Economie

“Het moet duidelijk zijn waarvoor we kiezen. Ofwel volgen we het ritme van de globale algemene vooruitgang, moderniseren we het land en bezorgen we onze bevolking een hogere levensstandaard. Ofwel leven we voort in een meer natuurlijk milieu, maar zonder enige kans op een sterke economische ontwikkeling.” Gaston Eyskens, Eerste Minister van België, 30 maart 1971

Mijlpaal voor nieuwe milieubeweging

In de provincie Antwerpen dient zich een groots project aan.

Silent Spring – Rachel Carson

“De volgende generaties zullen ons gebrek aan achting voor en voorzichtigheid met de natuur, de grondslag van het leven, vervloeken”.

Ontstaan moderne milieubeweging

Er komt een nieuwe sociale beweging op die het leefmilieu centraal plaatst.

Totstandkoming afvalstoffendecreet

Afvalbeleid staat in de eerste rijen om door de deelstaat Vlaanderen geregeld te worden.

VLARALE

Belangengroepen eisen meer inspraak in het snel groeiende milieubeleid.

De OVAM krijgt vorm

De Vlaamse Executieve kan haar fiat geven aan de organieke uitvoeringsbesluiten. Het organogram wordt ingevuld.

De OVAM gaat van start in Mechelen

Het startschot wordt gegeven. Dat Mechelen de vestigingsplaats van de OVAM zou worden, lag niet voor de hand.

Meldingsplicht

Om de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid te kunnen verwezenlijken is inzicht in de hoeveelheid voortgebrachte afvalstoffen vereist.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d