Goda grāmata

Cilvēki ar kuriem mēs, Rīgas Juglas vidusskola, lepojamies par ieguldījumu skolas attīstībā, sasniegumiem sekmēs un daudzām citām uzslavas vērtām lietām.

Edgars Krūmiņš

Par iegūldīto darbu kabinetu labiekārtošanā.

Marija Mežgaile

Par veikto metodisko darbu

Rihards Tālums

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj, ierakstīt skolas Goda grāmatā pūtēju orķestra vadītāju Rihardu Tālumu.

Miķelis Daugaviņš

Rīgas 39. vidusskolas kolektīvs nolemj, ierakstīt skolas Goda grāmatā 10. kl. vecāku pārstāvi Miķeli Daugaviņu

Madara Brūvere, Ilma Rūmniece, Annemārī Coja, Solvita Steina, Liene Stepene, Juris Žuravļovs

Par aktīvu sabiedrisku darbu, vidusskolu biedzot, skolas gada grāmatā ierakstīti, 1998./99. māc. gada absolventi Madara Brūvere, Ilma Rūmniece, Annemārī Coja, Solvita Steina, Liene Stepene, Juris Žuravļovs

Ieva Kaģe, Ieva Dārziņa, Sandra Bērziņa

Par labām un teicamām sekmēm mācībās 1995./96. mācību gadā skolas Goda grāmatā tiek ierakstītas Juglas ģimnāzijas 12.klašu absolventi Ieva Kaģe, Ieva Dārziņa, Sandra Bērziņa

Jānis Kalniņš, Ģirts Vilks

Par laām un teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisku darbu, vidusskolu beidzot, skolas gada grāmatā ierakstīti 1998./9. māc. gada absolventi. Jānis Kalniņš, Ģirts Vilks

Aija Melle

Par radošu darbu, skolēnu pašpārvaldes darbību iedzīvināšanu, jaunu ideju rosināšanu skolas Goda grāmatā ierakstīta direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā. Aija Melle.

Ilona Hensel

Par radošu darbu Rīgā Juglas ģimnāzijā laikā no 1997.gada 1.septembra līdz 1999.gada 22.jūnijam ierakstīta skolas gada grāmatā. Ilona Hensel

Kārlis Gaņģis, Ilze Briede, Baiba Jakuborska, Valters Rostoks

Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādes 1999./2000. mācību gadā skolas Goda grāmatā tiek ierakstīti 9.klašu absolventi.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d