Rīgas Juglas vidusskola

1965-01-01 00:00:00

Skolas celtniecība

Aizsākas skolas celtniecība

1967-04-23 01:14:03

Pirmā talka

1967-09-01 00:00:00

Pirmā skolas diena

Rīgas 39. vidusskolā mācības uzsāk 1369 skolēni, strādā 55 skolotāji. Darbs notiek 2 maiņās un 2 plūsmās. Skolas direktore Irēna Bitlere Sienas gleznojuma „Ceļš uz mērķi” autors Jānis Borgs

1969-05-31 19:17:48

Pirmais izlaidums

pirmais izlaidums skolā

1970-08-31 12:07:29

Krievu valodas plūsmas aiziešana

No skolas aiziet krievu valodas plūsma

1977-09-17 13:21:32

Skolai Kurta Bertela vārds

Skolai piešķirts vācu rakstnieka Kurta Bartela vārds

1980-09-01 06:24:04

Direktore Lauma Auziņa

Enter story info here

1982-09-01 01:21:55

Direktore Lūcija Kulberga

1982-09-01 01:21:55

Direktores Zinaīdas Soboļevas vadībā tiek pārbūvēti kabineti

1984-09-01 11:20:50

Klases ar padziļinātu vācu valodu

Izveido klases ar padziļinātu vācu valodas apmācību

Rīgas Juglas vidusskola

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d