Rīgas Juglas vidusskola

Sadarbība ar Igauniju

Uzsākta draudzība ar Tammes ģimnāziju Tartu, Igaunijā

Pirmā skolas diena

Rīgas 39. vidusskolā mācības uzsāk 1369 skolēni, strādā 55 skolotāji. Darbs notiek 2 maiņās un 2 plūsmās. Skolas direktore Irēna Bitlere Sienas gleznojuma „Ceļš uz mērķi” autors Jānis Borgs

Skolas celtniecība

Aizsākas skolas celtniecība

Pirmā talka

Pirmais izlaidums

pirmais izlaidums skolā

Krievu valodas plūsmas aiziešana

No skolas aiziet krievu valodas plūsma

Skolai Kurta Bertela vārds

Skolai piešķirts vācu rakstnieka Kurta Bartela vārds

Direktore Lauma Auziņa

Enter story info here

Direktore Lūcija Kulberga

Direktores Zinaīdas Soboļevas vadībā tiek pārbūvēti kabineti

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d