Forbrukerrådet 60 år

Strømmarkedet liberaliseres

Enklere å bytte forsikring

Forsikringskundene får nå rett til å bytte selskap utenom årsforfall.

FR mot kyllingfusjon

Forbrukerrådet går imot fusjonen mellom Gilde og Prior.

Prøvesalg av pappmelk

En stor begivenhet i 1958 var innføringen av melk på pappkartong. Melken ble raskt enerådende, til tross for at den var dyrere enn flaskemelken.

- Vi er alle forbrukere

15. mars i 1962 talte John F. Kennedy til den amerikanske kongressen, og pekte på misforholdet mellom forbrukernes posisjon og innflytelse.

Ny lov gir bedre inneklima

Ny plan- og bygningslov gir dyrere boliger, men samtidig bedre inneklima og mindre energiforbruk.

Reklame for sprøyter med DDT

DDT ble brukt som insektdrepende middel, og ble lenge sett på som et vidundermiddel i hjemmet. - Like revolusjonerende som atombomben, ble det hevdet i reklamen. Etter hvert ble de skadelige virkningene avdekket, DDT ble senere forbudt i Norge.

Forbrukerrådet ser dagens lys

Første vareundersøkelse gjaldt kvaliteten på egg. Var det forskjell på stemplede og kvalitetssorterte egg og ustemplede som ikke ble solgt gjennom grossist? Resultatene for de kvalitetsstemplede eggene var oppsiktsvekkende dårlige, og for første gang ble et tiltak av Forbrukerrådet tatt opp i Stortinget.

En enklere hverdag

Vaskemaskin, støvsuger og kjøleskap får større utbredelse.

Varedeklarasjoner

Hovedkomiteen for varedeklarasjon og kvalitetsmerking trer i kraft.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d