Wereldtentoonstelling 1913

Casino

In het nieuwe Casino vindt de eerste grote vijfjaarlijkse bloemententoonstelling plaats.

Zomerfloraliën

De Van Houtte's Kring richt de tweede editie van de bloemententoonstelling in.

Gentse arbeiderscoöperatieve

Een Samenwerkende Maatschappij ziet het licht, mede onder impuls van socialistisch voorman Edward Anseele

Restauratie Lakenhallen

Het belfort en de Lakenhallen worden ' ontbloot'.

Floraliën

Er komen drie bloemententoonstelling op de Expo.

Great Exhibition London

De eerste officiële Wereldtentoonstelling is een feit.

Wereldtentoonstelling van Antwerpen

De eerste wereldtentoonstelling op Belgische bodem vindt plaats in Antwerpen.

Wereldtentoonstelling van Antwerpen

Antwerpen organiseert een tweede Wereldtentoonstelling.

Wereldtentoonstelling van Brussel

In het Jubelpark opent Brussel haar eerste Expo.

Provinciale Tentoonstelling Gent

Prins Albert opent de provinciale tentoonstelling in het Citadelpark.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d